Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 8/2018

Elokuun kaikki sijoittajauutiset ja lehdistötiedotteet ovat koskeneet Pasilaa. Ehdottomasti merkittävin uutisista oli YIT:n ja Telia Finlandin allekirjoittama sopimus Pasilan kaupunkikeskukseen Triplaan valmistuvien Workery East -toimistotilojen vuokraamisesta pitkällä vuokrasopimuksella. Sopimus on YIT:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen vuokrasopimus. Vuokrasopimus käsittää noin 21 000 neliömetriä Triplan itäisimmässä korttelissa, uuden Pasilan aseman yläpuolella. So-pimuksen myötä Triplan Workery East -toimistojen vuokrausaste nousee noin 80 prosenttiin. Samaan sopimuskokonaisuuteen sisältyy Telia Finlandin ny-kyisten Helsingin Vallilassa sijaitsevien pääkonttorikiinteistöjen myyminen YIT:lle.

Kyse ei ole ainoastaan vuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupoista, vaan toimistojen korkean vuokrausasteen ja vuokrasopimuksen laadun vuoksi YIT:llä on nyt entistä parempi asema myydä toimistot eteenpäin kiinteistösijoittajille. Yhtiön vuoden 2018 pro forma -liikevoittoarvioon sisältyy hyvin vuokrattujen kiinteistöjen myyntejä, jotka todennäköisesti toteutuvat viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi Telian nykyinen pääkonttorikiinteistö Vallilassa Pasilan kupeessa tarjoaa noin 50 000 neliömetriä kehitysmahdollisuuksia aivan huippupaikalla. YIT ja Telia Finland neuvottelevat myös mahdollisuudesta perustaa yhteisyritys kiinteistön kehityshanketta varten. Telia Finland toimisi tällöin itse osasijoittajana hankkeessa.

Elokuun puoliväliin mennessä jo yli 80 % Mall of Triplan kauppa-keskuksen tiloista oli vuokrattu. Tuoreimpia tulokkaita ovat brändimyymälät Reserved, Cropp, House, Mohito ja Sinsay. Brändejä luotsaava LPP-konserni päätti aloittaa Pohjoismaiden valloituksensa Suomesta ja Mall of Triplasta. Mall of Tripla valmistuu loppuvuonna 2019. Valmistumisen myötä YIT voi tulouttaa oman omistuksensa osuuden (38,75 %) kvr-urakan liikevaihdosta ja tuloksesta ja arvostaa kiinteistön käypään arvoon. Urakan kokonaisarvo on noin 600 miljoonaa euroa.

Yleiset kysymykset koskevat edelleen kotimaan asuntomarkkinoita. Viime vuodet ovat olleet kappalemäärillä mitattuna ennätykselliset, mutta neliöissä volyymi ei ole ollut yhtä kova. Asuntojen keskikoko neliöissä on yleisesti laskenut viime vuodet, mutta nyt YIT:n tuottaman asuntokannan keskikoko on kääntynyt lievään nousuun. Talouden mittarit ovat Suomessa vahvat: kuluttajaluottamus on vahva, talous kasvaa, työttömyysaste laskee ja korot ovat edelleen matalat. Muutoksena aiempaan rahoituksen saatavuus kuluttajille on tiukentunut alkuvuoden aikana. Sekä kuluttajien että sijoittajien asuntokysyntä on edelleen hyvällä tasolla, vaikka se on normalisoitunut vahvan vaiheen jälkeen. Hyvillä paikoilla sijaitsevat kysyntään vastaavat asunnot käyvät kaupaksi. Kysyntä on ollut keväällä erityisen hyvää myös CEE-maissa, etenkin Prahassa ja Bratislavassa. Venäjällä myynti on parantunut alkuvuoden aikana Moskovan alueella annettujen hinnanalennusten seurauksena, mutta yleisesti kysyntä on edelleen vakaa sekä hintataso muuttumaton ja matalalla tasolla.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi YIT haastoi eri alojen asiantuntijat miettimään uusia ideoita ja ratkaisuja tulevaisuuden pihoille. Työn pohjalta syntyi konsepti toimivammista, viihtyisämmistä ja monipuolisemmista tulevaisuuden pihoista. YIT käyttää luotuja ratkaisuja uusissa kohteissaan. Kiitokseksi yhteisestä työstä YIT lupasi kunnostaa kehitettyä Enemmän elämää pihapiireihin -konseptia hyödyntäen Pasilan Sähköttäjänpuiston Pasilan Konepajan alueen naapurissa. Kunnostetun puiston avajaisia vietetään elokuun lopulla. Lue lisää Sähköttäjänpuistosta täältä.

Arvio rakenteilla olevan asuntokannan valmistumisesta

YIT antoi kesäkuun lopulla numeerisen tulosohjeistuksen, jonka osana kerromme myös arvion rakenteilla olevan asuntokannan val-mistumisesta. IFRS-laadintaperiaatteen mukaisesti kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Näin ollen konserniraportoinnin mukaisessa tuloksessa voi olla suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä hankkeiden valmistumisajankohtien mukaan. Suomessa asuntojen keskihinta on noin 200 000 euroa ja CEE-maissa noin 120 000 euroa. Venäjällä keskihinta on noin 45 000 euroa. CEE-maissa ja Venäjällä valmistumishetken ratkaisee viranomaisten myöntämä käyttöönottolupa. Käyttöönottoluvan myöntämisajankohta saattaa poiketa rakennuksen teknisestä valmistumisesta, eikä yhtiö pysty kaikilta osin vaikuttamaan raportoitavaan valmistumisajankohtaan.

Rakenteilla oleva asuntokanta, 30.6.2018: 14 938 kpl (3/2018: 14 097)

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

 

Hanna Jaakkola
Maija Hongas
Mira Rinne-Helenius

Seuraa meitä Twitterissä:
@YITInvestors

Lähetetään...