Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 5/2018

YIT:n ensimmäinen vuosineljännes oli monin tavoin poikkeuksellinen. Positiivista oli Asuminen Suomi ja CEE -segmentin vahva kannattavuus, hyvä kuluttaja- asuntomyynti, sekä valoisat, muuttumattomat näkymät. Myös yhdistymisestä syntyviä synergioita täsmennettiin, ja niitä arvioidaan syntyvän enemmän ja aiempaa arviota nopeammin. Uutena nyt ensimmäistä kertaa raportoitu Kiinteistöt-segmentti lisää kumppanuuksien ja omistamisen läpinäkyvyyttä.

Vuosineljännestä painoivat projektiheikennykset Asuminen Venäjä-, Toimitilat-, ja Infraprojektit-segmenteissä. Syynä heikennyksiin olivat etenkin uudesta organisaatiosta johtuva projektikannan läpikäynti. Läpikäynnin perusteella kirjasimme merkittävän määrän projektiheikennyksiä molempien yhdistyneiden yhtiöiden projektikannassa.

Erityisen poikkeukselliseksi vuosineljänneksen teki yhdistymiseen liittyvät raportointimuutokset. YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät helmikuun alusta ja uusi raportointitapa ja toimialarakenne, tai yhdistymisestä lähtien segmenttirakenne, vahvistettiin samassa yhteydessä. Nyt raportoitavia segmenttejä on kuusi, yksikään ei ole täysin samanlainen kuin ennen yhdistymistä; edes Päällystys ei täysin säilynyt sellaisenaan Lemminkäiseltä vaan siihen liitettiin YIT:n teiden kunnossapito.

Aiemmin YIT raportoi osatuloutukseen perustuvien POC-lukujen mukaan, joissa omaperusteisia kuluttajakohteita tuloutetaan myynnin ja valmistumisasteen tulona. Nyt konsernin pääasiallinen raportointimetodi on IFRS, jossa omaperusteisten kuluttaja-asuntokohteiden
tuloutus tapahtuu vasta valmistumisen yhteydessä. Asumisen segmenteistä annetaan jatkossakin POC-lukuja liiketoiminnan seuraamisen helpottamiseksi, mutta koko konsernin raportointitapa on IFRS. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa siis aiempaan
raportointiin erona asuntokohteiden valmistumisajankohta.

Virallinen raportointikausi sisältää YIT:n luvut tammikuun alusta ja Lemminkäisen helmikuun alusta. Tälle yhdistelmälle ei tosin löydy kovin vertailukelpoisia vertailulukuja, sillä virallinen vertailukausi on YIT:n vuoden 2017 ensimmäinen neljännes ilman Lemminkäistä. Jotta katsauskautta pystyisi vertaamaan fiksummin, otimme osavuosikatsauksessa periodiksi pro forma 2018 -luvut, johon on yhdistetty Lemminkäisen tammikuun 2018 luvut ja vertailukaudeksi pro forma 2017 -luvut uudella segmenttirakenteella. Myös konsensus oli laskettu IFRS pro forma 2018 -luvuin. Analyytikkojen suositukset ja arviot löydät nettisivuiltamme.

Sijoittajakatsausta lähetetään vain tilaajille. Jos et jatkossa halua katsausta, ystävällisesti ota yhteyttä investorrelations@yit.fi.

Myydyt asunnot CEE-maissa, Q1/2018, kpl
Asuntoaloitukset CEE-maissa, Q1/2018, Kpl
MIKSI CEE:N KULUTTAJAMYYNNIT OVAT TIPPUNEET

Ehei, eivät ne suinkaan ole tippuneet. YIT on myynyt ja myy osaksi omistamalleen YCE Housing I -rahastolle kohteita CEE-maissa.

Kun kohteita myydään rahastolle, ne raportoidaan sijoittajamyyntinä. YIT myy edelleen rahaston omistamiakohteita kuluttajille, saman organisaation kautta kuin omaperusteisia asuntojakin.

Rahastosta edelleen kuluttajille myytyjä kohteita ei voida tietenkään uudelleen raportoida myyntinä, vaan jatkossa myynnit erotellaan ’joista rahastosta edelleen kuluttajille myytyinä kohteina’.

Q1:llä CEE:ssä myytiin 172 asuntoa suoraan kuluttajille ja rahastosta edelleen kuluttajille 113. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat 250 suoraan kuluttajille ja 30 rahaston kautta

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

 

Hanna Jaakkola
Maija Hongas

Seuraa meitä Twitterissä:
@YITInvestors

Lähetetään...