Sijoittajauutiskirje - Kvartaaliuutiset Q4/2021

Tämä uutiskirje tiivistää YIT:n neljännen vuosineljänneksen ennen hiljaista jaksoa ja tilinpäätöstiedotteen julkaisua.

Kvartaalin kohokohdat 

Neljännen vuosineljänneksen aikana sijoittajien kanssa käydyissä keskusteluissa keskiössä ovat olleet yhtiön uusi strategia, tavoitteet sekä kannattavuuden parantaminen. 

  • YIT esitteli uuden strategian vuosille 2022–2025 pääomamarkkinapäivässään marraskuussa. Uuden strategian päämääränä on olla kaikkien sidosryhmien luotettavin kumppani ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta tekemällä. YIT aikoo saavuttaa tämän päämäärän tehostamalla Asuminen -liiketoimintansa kasvua ja viemällä loppuun transformaationsa muissa liiketoiminnoissa. Tämän tueksi YIT on uudistanut ja selkeyttänyt toimintamallinsa sekä esitellyt kolme strategista painopistettä: Fokus, Tuottavuus ja ESG. 
  • YIT mittaa strategiansa onnistumista konsernin uusilla taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä: liikevoittoprosentti 6 %, velkaantumisaste alle 50 % ja vakaasti kasvava osinko. 
  • Konsernin sidotun pääoman optimoimiseksi YIT päätti tarkastella yhtiön strategisia vaihtoehtoja Venäjän toimintojen osalta. Varmistaakseen parhaan mahdollisen arvonluonnin YIT tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien liiketoimintojen mahdollinen myynti. 
  • YIT nosti vuoden 2021 tulosohjeistustaan Lestijärven kaupan ja yhtiön uuden strategian mukaisten toimenpiteiden myötä: konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan olevan 105–125 miljoonaa euroa. 
  • YIT päätti Suomen toimihenkilöitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Uuden toimintamallin mukainen organisoituminen tulee voimaan 1.1.2022. Henkilöstövähennysten arvioidaan olevan koko konsernissa 230 henkilöä ja Suomessa enintään 190 henkilöä. 

 

Viimeaikaisia tiedotteita 

Konserni  

Tyyppi 

Projekti / Tapahtuma 

Linkki tiedotteeseen

Hallinnointi Muutos YIT:n johtoryhmässä: Juhani Nummi jättää yhtiön 

Pörssitiedote (15.10.) 

Hallinnointi YIT:n yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätetty 

Sijoittajauutinen (15.10.) 

Talous YIT pidentää lainasopimuksensa voimassaoloaikaa vuodella ja sitoo sen vastuullisuustavoitteisiin 

Pörssitiedote (27.10.) 

Hallinnointi YIT Oyj:n tulosjulkistukset ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Pörssitiedote (29.10.) 

ESG YIT sitoutuu tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin (Science Based Targets initiative) ensimmäisenä suomalaisena rakennusyhtiönä

Sijoittajauutinen (19.11.) 

Strategia YIT arvioi strategisia vaihtoehtojaan Venäjällä

Pörssitiedote (22.11.) 

Strategia YIT julkaisee uuden fokusoidun strategian ja tavoittelee ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta

Pörssitiedote (22.11.) 

Tulosohjeistus YIT nostaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan Lestijärven kaupan ja yhtiön uuden strategian mukaisten toimenpiteiden myötä: konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan olevan 105-125 miljoonaa euroa

Pörssitiedote (23.11.) 

Hallinnointi Muutos YIT:n johtoryhmässä: Pii Raulo jättää yhtiön

Pörssitiedote (30.11.) 

Talous YIT pidentää lainasopimuksensa voimassaoloaikaa kahdella vuodella

Pörssitiedote (30.11.) 


Segmentit 

Segmentti

Projekti / Tapahtuma 

Arvo  

Ajoitus

Linkki tiedotteeseen

Toimitilat

YIT myy Liettuassa sijaitsevat Rehaun tuotantotilat kansainväliselle Hili Properties kiinteistösijoitusyhtiölle

Kauppasummaa ei julkisteta

-

Lehdistötiedote (19.11.) 

Toimitilat YIT on myynyt Liettuassa sijaitsevan toimistokiinteistön kiinteistösijoitusyhtiölle Kauppasummaa ei julkisteta - Lehdistötiedote (22.11.)
Kiinteistökehitys YIT, HGR ja Ilmarinen suunnittelevat yhteisyrityksen perustamista kiinteistökehityshankkeisiin Keilaniemessä - - Lehdistötiedote (2.12.)
Toimitilat YIT allekirjoitti sopimuksen Tiistilän koulun ja päiväkodin toteutusvaiheesta  Noin 40 miljoonaa euroa  Kirjataan Q4/2021 tilauskantaan  Sijoittajauutinen (16.12.) 
Kiinteistökehitys YIT käynnistää neuvottelut Trigoni-hankkeesta vetäytymiseksi  Alaskirjaus 15 milj. euroa  Alaskirjaus Q4/2021  Sijoittajauutinen (22.12.) 
Kiinteistökehitys YIT ja Sirius Capital Partners perustavat yhteissijoituksen asuntosijoittamista varten    Kirjataan tilauskantaan hankekohtaisten sopimusten mukaisesti  Sijoittajauutinen (22.12.) 
Infra YIT aloittaa Tampereen raitiotien osan 2B toteutuksen osana Raitiotieallianssia  Noin 37 miljoonaa euroa  Kirjataan Q1/2022 tilauskantaan  Sijoittajauutinen (23.12.) 

 

 

Hiljaista jaksoa edeltävä puhelu

YIT:n Q4 hiljaista jaksoa edeltävä puhelu analyytikoille pidettiin tiistaina 21.12. Talousjohtaja Tuomas Mäkipeska kävi läpi vuosineljänneksen kohokohdat, minkä jälkeen analyytikot esittivät kysymyksiä. Keskeisimmät kysymykset olivat:  

Q: Mainitsitte, että marginaalivähennyksiä olisi kaikissa segmenteissä. Kuuluuko myös Asuminen tähän? 
A: Kyllä, tällaisia projekteja on kahden tyyppisiä. Ensinnäkin vanhoja projekteja, joissa meillä on paineita pienentää marginaaleja, sekä projekteja, jotka eivät ole uuden strategiamme mukaisia. Näitä projekteja on kaikissa segmenteissämme, mukaan lukien Asuminen. 

Q: Minkä tyyppisiä ‘ei ydin’ projekteja teillä on Asumisessa? 
A: Emme ole julkistaneet tätä tässä vaiheessa, mutta olemme käyneet läpi projektiportfolion uuden strategiamme mukaisesti ja lopputuloksena kaikissa segmenteissä on projekteja, jotka eivät ehkä jatku tulevaisuudessa.  

Q: Voimmeko olettaa, että Asumisen projektit ovat niissä sijainneissa, joissa ette halua toimia? 
A: Kyllä, esimerkiksi. 

Q: Onko Toimitiloilla samankaltaisia vanhoja projekteissa? Onko myös niissä kyse sijainnista vai muista tekijöistä? 
A: Toimitilat ja Infra segmenteissä on myös muita tekijöitä kuin sijainti. Esimerkiksi rakenteelliset asiat ja niin edelleen. On useita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen onko projekti uuden strategiamme mukainen. 

Q: Miltä näyttää sijoittajien kysyntä Asumisessa eri alueilla? Vuokramarkkina pääkaupunkiseuduilla on melko heikkoa tällä hetkellä, joten minkä tyyppistä kehitystä näette kysynnän puolella? 
A: Kuten mainitsin, niin kysynnässä on vähäisiä eroja eri alueilla, mutta kun katsomme kokonaiskuvaa, Suomessa ja CEE-maissa kysyntä on todella vahvaa. Meillä on tällä hetkellä todella vähäinen määrä valmiita myymättömiä asuntoja, mikä on hyvä indikaattori markkinasta. Kaiken kaikkiaan kysyntä näyttää lupaavalta, ja odotamme mielenkiinnolla, jatkuuko markkinakysyntä yhtä vahvana myös ensi vuonna.  

Q: Olette myyneet tämän kvartaalin aikana useita projekteja Tampereella, Helsingin keskustassa ja Baltiassa. Onko näillä merkittävää vaikutusta Q4 tulokseen? 
A: Ei poikkeamaa normaalista. Ei suurta vaikutusta Q4 tulokseen näiden osalta.

Voit kuunnella puhelun tallenteen nettisivuiltamme (englanniksi)

 

Tulosjulkistus 

YIT:n tilinpäätöstiedote julkistetaan perjantaina 4.2. noin klo 9 Suomen aikaa.
Tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 10.00 Suomen aikaa. 
Materiaalit ovat tuolloin saatavilla nettisivuiltamme

Ole meihin yhteydessä, jos sinulla herää kysymyksiä.

YIT Sijoittajasuhteet 
investorrelations@yit.fi


Löydät kaikki Sijoittajauutiskirjeemme nettisivuiltamme