Sijoittajauutiskirje - Kvartaaliuutiset Q2/2021

Toinen vuosineljännes on pian takana ja on aika summata kohokohdat ennen hiljaista jaksoa ja YIT:n puolivuosikatsauksen julkaisua.

Kvartaalin kohokohdat 

Keskusteluissa sijoittajien kanssa toisen vuosineljänneksen aikana on ollut tuleva strategiapäivitys, projektihallinnan kehittäminen, markkinakysyntä ja tulevaisuuden työskentelymuodot COVID-19 pandemian jälkeen.  

  • Infra-segmentin kannattavuus on ollut epätyydyttävää, ja tulosten parantaminen tarvitsee muutoksia. Infra on yhä osa YIT:n ydinstrategiaa, kestävää kehitystä. 
  • Projektinhallinnan kehittäminen on ollut käynnissä sekä Toimitilat-että Infra-segmenteissä. Toimitiloissa toimenpiteet ovat alkaneet tuottamaan tuloksia ja liiketoiminta on alkanut tasaantua. Infrassa toimenpiteiden laajuus ja aloitus on arvioitavana. Projektien mahdollisten alaskirjausten odotetaan olevan pienempiä kuin Toimitiloissa aiemmin. 
  • Markkinakysyntä on ollut vahvaa asuntorakentamisessa ja kohtalaista kiinteistömarkkinassa. Julkisen sektorin projektit tukevat kysyntää toimitilojen ja infran markkinoissa. 
  • Tulevaisuuden työ ja toimitilat. Toimitilojen kysyntä on muuttumassa etätyön lisäännyttyä, ja kiinnostus tilojen muunneltavuudelle ja joustavuudelle kasvaa. YIT on lanseerannut Workery+ konseptin. 

Viimeaikaisia tiedotteita 
Konserni  

Tyyppi 

Projekti / Tapahtuma 

Linkki tiedotteeseen

Johto

Muutos YIT:n johtoryhmässä: Pasi Tolppanen on nimitetty Infra-segmentin johtajaksi  

Tiedote (20.5.) 

Johto 

Muutos YIT:n johtoryhmässä: Ilkka Tomperi on nimitetty Kiinteistöt-segmentin johtajaksi 

Tiedote (30.4.)  

Johto 

Muutos YIT:n johtoryhmässä: Harri Kailasalo jättää yhtiön

Tiedote (1.4.) 


Segmentit 

Segmentti

Projekti / Tapahtuma 

Arvo  

Ajoitus

Linkki tiedotteeseen

Infra

YIT toteuttaa Northvoltin laitoksen laajennuksen maanrakennustyöt Ruotsissa  

~39m  

Kirjataan Q2/21 tilauskantaan 

Tiedote (19.5.) 

Infra

YIT:n ja Kreaten työyhteenliittymä on voittanut Kruunusillat-hankkeeseen kuuluvat siltaurakat  

~61m 

Kirjataan Q2/21 tilauskantaan 

Tiedote (19.5.) 

Infra

YIT on voittanut useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2021-2026  

~57m  

Kirjataan Q2/21 tilauskantaan 

Tiedote (6.5.) 

Infra

YIT myy päällystys- ja kiviaineliiketoimintansa Virossa  

Odotettu kassavirtavaikutus 
~8m  

Kaupan arvioidaan toteutuvan  Q2/2021 aikana

Tiedote (28.4.) 

Toimitilat

YIT toteuttaa Valkealan monitoimitalon elinkaarihankkeen 

~38m  

Kirjataan Q2/21 tilauskantaan 

Tiedote (4.6.) 

Toimitilat

YIT toteuttaa Pirkkalan koulukampuksen   

~43m 

Kirjataan Q2/21 tilauskantaan   

Tiedote (3.6.) 

Toimitilat

YIT on allekirjoittanut urakkasopimukset Helsingin Sompasaareen toteutettavasta pääurakkakokonaisuudesta   

~€58m 

Kirjataan Q2/21 tilauskantaan 

Tiedote (2.6.) 

Toimitilat

YIT toteuttaa elinkaarimallilla koulu- ja päiväkotikeskuksen Vihtiin 

~37m 

Kirjataan Q3/21 tilauskantaan 

Tiedote (28.4.) 


Hiljaista jaksoa edeltävä puhelu 
 

YIT:n Q2 hiljaista jaksoa edeltävä puhelu analyytikoille pidettiin 22.6. Talousjohtaja Ilkka Salonen kävi läpi vuosineljänneksen kohokohdat, minkä jälkeen analyytikot esittivät kysymyksiä. Keskeisimmät kysymykset olivat:

Q: Kommentoisitko uusien asuntojen hintatasoa Asuminen Suomi & CEE -segmentissä? 
A: Markkinat käyvät melko kuumana, mikä luonnollisesti nostaa asuntojen hintoja. Toisaalta samaan aikaan olemme nähneet hintojen nousuja tietyissä raaka-aineissa, kuten teräksessä ja puutavarassa.

Q: Kuinka paljon uskot asuntojen aloitusten kasvavan Suomessa?
A: Tavoittelemme selvää kasvua aloituksissa tänä vuonna vuoteen 2020 verrattuna.

Q: Asuminen Venäjän liikevoittomarginaali on ollut yli 10 %:n tasolla parin edellisen vuosineljänneksen aikana. Onko mitään syytä, miksi marginaalit olisivat alle tämän tason lähitulevaisuudessa? 
A: Venäjän kannattavuus on ollut hyvällä tasolla ja liiketoiminta on vakaata. On kuitenkin hyvä muistaa, että segmentin tulosta ovat tukeneet tietyt kertaluonteiset positiiviset tekijät, kuten tonttimyynti Q4:llä, mikä tuki kyseisen neljänneksen tulosta. 

Q: Puutavaran, teräksen, betonin yms. hinnat ovat jatkaneet nousuaan toisella vuosineljänneksellä. Oletteko kokeneet haasteita omassa hinnoittelussanne vai iskevätkö kohonneet kustannukset myöhemmin? 
A: Vaikutuksia on ollut viime vuoden lopulta lähtien ja olemme aloittaneet ehkäiseviä toimenpiteitä. Tietyillä osa-aluilla nämä toimenpiteet ovat helpompia, jos oma hinnoittelumme on sidottu indekseihin. Toisilla osa-aluilla voi olla enemmän haasteita. Vaikutukset näkyvät vahvemmin myöhemmin. 

Q: Ostatteko terästä suoraan tuottajilta vai jakelijoiden kautta? 
A: Molempia, meillä on useita toimittajia. Tämä riippuu myös projektin tyypistä. 

Q: Mikä osa sopimuksistanne on hinnoiteltu kiinteästi ja mikä osa sidottu indekseihin? 
A: Kilpailu-urakointiprojektit ovat usein kiinteään hinnoitteluun perustuvia. Esimerkiksi allianssityyppisissä projekteissa tai muissa projekteissa, joissa käytämme indeksejä, olemme vähemmän alttiita hintojen heilahteluille. 

Q: Teräksen hinnat alkoivat kohomaan vuosi sitten. Kuinka kauan kestää, että kohonneet hinnat valuvat projekteihinne? Ehkä tämän vuoden toisen puoliskon aikana? 
A: Se on hyvä oletus. 

Q: Logistiikassa yms. on ollut niukkuutta. Koska rakentaminen näyttää kääntyvän kasvavaksi ja aktiviteetit kasvavat, tulemme todennäköisesti kohtaamaan niukkuutta myös työvoiman saatavuudessa. Teettekö tämän suhteen toimenpiteitä jo nyt vai onko tämä asia, jota katsotte tulevaisuudessa? 
A: Tämä on meille normaalia liiketoimintaa. Projektin alkaessa varmistamme, että meillä on tarvittava organisaatio kasassa. Alihankkijoiden suhteen voi olla niukkuutta, mutta emme näe vielä tässä vaiheessa haasteita. 

Q: Miten Mall of Tripla -kauppakeskuksen vuokrat ja markkinoiden tuottovaatimukset ovat kehittyneet? 
A: Kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuoden COVID-19 -pandemian aiheuttamilta matalimmilta tasoilta, mutta olemme edelleen alle tason, jolla olimme ennen pandemiaa. Vuokratasoissa emme ole nähneet merkittäviä muutoksia ja saamme koko ajan uusia vuokralaisia. Markkinoiden tuottovaatimukset kasvoivat viime vuonna, mutta ovat sen jälkeen pysyneet vakaina. Iso kysymys on, milloin ja kuinka nopeasti yhteiskunta palaa takaisin normaaliin. 

Voit kuunnella puhelun tallenteen nettisivuiltamme (englanniksi)

Puolivuosikatsaus 

YIT:n puolivuosikatsaus julkistetaan perjantaina 30.7. noin klo 9 Suomen aikaa. 
Tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 10.00 Suomen aikaa. 
Materiaalit ovat tuolloin saatavilla nettisivuiltamme

 Ole meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä ennen hiljaisen jakson alkua.  

YIT Sijoittajasuhteet 
investorrelations@yit.fi


Löydät kaikki Sijoittajauutiskirjeemme
nettisivuiltamme