Vastuullinen aliurakointi ja hankinta

Sitoudumme kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia omassa toiminnassamme ja hankintaketjussamme sekä pyrimme tunnistamaan näihin liittyvät riskit.


Työllistämme merkittävän määrän alihankkijoita ja tavarantoimittajia kaikissa toimintamaissamme. Hyvät ja luotettavat toimittajat, alihankkijat ja palveluntarjoajat ovat ensiarvoisen tärkeitä YIT:n liiketoiminnalle.

Asetamme ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimuksia aliurakoitsijoillemme ja hankintaketjullemme, sekä valvomme vaatimusten toteutumista.

Lähestymistapamme

Vastuullisuusvaatimuksemme koskevat koko hankintaketjua. Olemme laatineet konserninlaajuiset Toimintaperiaatteet YIT:n yhteistyökumppaneille, joita sovellamme kaikkien toimittajien tai potentiaalisten toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintaperiaatteissa vaadimme yhteistyökumppaneiltamme muun muassa soveltuvien paikallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten noudattamista, työntekijöiden oikeuksien hyvää toteuttamista, syrjinnänvastaisuutta, erityishuomion kiinnittämistä työturvallisuuteen ja ympäristöasioiden huomiointia yhteistyökumppanin toiminnassa.

Lisäksi hankintatoimintaamme ohjaa YIT:n hankintapolitiikka.

Lue lisää toimintaperiaatteista yhteistyökumppaneillemme

Miten tunnistaa työperäinen hyväksikäyttö?

Kaikkien rakennusalan toimijoiden tulee toimia yhdessä vastuullisemman aliurakoinnin toteuttamiseksi. Olemme tehneet yhteisen ohjeistuksen sekä julisteen työmaillemme, joiden tarkoitus on lisätä tietoisuuttaa ilmiöstä, auttaa tunnistamaan työperäisen hyväksikäytön tunnusmerkkejä sekä ohjata toimintaan, mikäli epäilee ettei työntekijän oikeudet toteudu.

SDG-tavoitteet

Miten tunnistaa työperäinen hyväksikäyttö?

Lataa ohjeistus ja tarkistuslista alta

Klikkaa kuvaa ja katso juliste

tyoperainen_hyvaksikaytto_juliste cover fi.jpg