Vastuullisuus hankinnoissa ja aliurakoinnissa

Vastuullisuus hankinnoissa ja aliurakoinnissa

Vastuullisen aliurakoinnin ja hankinnan toteuttaminen

YIT sitoutuu kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan ja hankintaketjussaan, sekä pyrkii tunnistamaan näihin liittyvät riskit. YIT asettaa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimuksia aliurakoitsijoilleen ja hankintaketjulleen, sekä valvoo vaatimusten toteutumista.

Lähestymistapamme

Työllistämme merkittävän määrän alihankkijoita ja tavarantoimittajia kaikissa toimintamaissamme. Hyvät ja luotettavat toimittajat, alihankkijat ja palveluntarjoajat ovat ensiarvoisen tärkeitä YIT:n liiketoiminnalle.

Vastuullisuusvaatimuksemme koskevat koko hankintaketjua. Olemme laatineet konserninlaajuiset Toimintaperiaatteet YIT:n yhteistyökumppaneille, joita sovellamme kaikkien toimittajien tai potentiaalisten toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintaperiaatteissa vaadimme yhteistyökumppaneiltamme muun muassa soveltuvien paikallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten noudattamista, työntekijöiden oikeuksien hyvää toteuttamista, syrjinnänvastaisuutta, erityishuomion kiinnittämistä työturvallisuuteen ja ympäristöasioiden huomiointia yhteistyökumppanin toiminnassa.

Lisäksi hankintatoimintaamme ohjaa YIT:n hankintapolitiikka.

Lue lisää toimintaperiaatteista yhteistyökumppaneillemme

Miten tunnistaa työperäinen hyväksikäyttö?

Kaikkien rakennusalan toimijoiden tulee toimia yhdessä vastuullisemman aliurakoinnin toteuttamiseksi. Olemme tehneet yhteisen ohjeistuksen kaikille rakennusalan toimijoille, jonka avulla meistä jokainen voi tunnistaa mahdollista työperäistä hyväksikäyttöä työmaalla. Lataa ohjeistus ja tarkistuslista linkin kautta!