Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyminen

YIT ja Lemminkäinen yhdistyIvät 1.2.2018

YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n hallitukset päättivät 31.1. panna täytäntöön Lemminkäisen sulautumisen YIT:hen 19.6.2017 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että sulautuminen rekisteröitiin kaupparekisterissä ja tuli voimaan 1.2.2018.

Yhdistyminen luo taloudellisesti vahvan yhtiön, jonka kasvun ja kannattavuuden moottorina toimii kasvukeskusten kehittäminen. Yhtiöiden liiketoiminta-alueet täydentävät ja tasapainottavat toisiaan sekä parantavat yhtiöiden suhdannekestävyyttä.

Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille paremman suhdannekestävyyden ja kilpailukyvyn ansiosta, jotka tarjoavat vahvan alustan kasvulle.

YIT on tammi–maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen yhteydessä täsmentänyt arviotaan yhdistymisen synergiahyötyjen kokonaismäärästä ja aikataulusta. YIT arvioi saavutettavien kokonaissynergioiden olevan suurempia ja saavutettavan nopeammin kuin aiemmin ilmoitettu. Yhtiö arvioi vuotuisten kokonaissynergioiden olevan 40-50 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä 40 miljoonaa euroa saavutetaan jo vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Aiemmin yhtiö arvioi kokonaissynergioiden olevan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa, ja niiden odotettiin toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä.  

Yhdistyminen toteutettiin absorptiosulautumisena, jossa Lemminkäinen sulautuu YIT:hen.

YIT:n ja Lemminkäisen 12.9.2017 pidetyt Ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät yhdistymisen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ("KKV") ilmoitti 16.1.2018 hyväksyvänsä YIT:n ja Lemminkäisen välisen sulautumisen sellaisenaan. KKV on 26.1.2018 antanut lopullisen hyväksymispäätöksensä sulautumiselle. 

Yhdistyneen yhtiön alustaviin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin sisältyy yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE > 12 %), yli 40 prosentin omavaraisuusaste, positiivinen kassavirta osinkojen jälkeen sekä vuosittain kasvava osakekohtainen osinko.

Pörssitiedotteet

1.2.2018

YIT Oyj:n hallitus järjestäytyi, konsernin johtoryhmä ja toimitusjohtajan sijainen nimitetty
YIT julkistaa konsernin uuden segmenttijaon ja raportointikäytännön
YIT Oyj:n hallitus vahvistaa tulevaisuudennäkymät ja liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit

31.1.2018

YIT ja Lemminkäinen täytäntöönpanevat sulautumisen

26.1.2018

KKV on antanut lopullisen hyväksymispäätöksen YIT:n ja Lemminkäisen sulautumiselle, joka on tarkoitus toteuttaa 1.2.2018

16.1.2018

KKV tulee hyväksymään YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen ehdoitta ja se toteutetaan todennäköisesti 1.2.2018

13.12.2017

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on myönnetty jatkoaikaa 26.1.2018 asti YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen käsittelemiseksi

11.12.2017

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hakee jatkoaikaa YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n sulautumisen käsittelemiseksi

9.10.2017

PEAB myynyt omistuksensa Lemminkäisessä: YIT:llä ei enää osakkeiden lunastusvelvollisuutta

28.9.2017

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa jatkokäsittelyn YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisessä

12.9.2017

YIT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lemminkäinen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Lemminkäinen Oyj:n sulautumisen YIT Oyj:hin

7.9.2017

YIT Oyj: Täydennys sulautumisesitteeseen

24.8.2017

Finanssivalvonta on hyväksynyt YIT:n ja Lemminkäisen sulautumista koskevan esitteen ja myöntänyt poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta

27.7.2017

Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

19.6.2017 

YIT ja Lemminkäinen yhdistyvät

Esitysmateriaali

Ylimääräinen yhtiökokous, 12.9.

Esitysmateriaali

Yhdistymisen julkistus, 19.6.

Esitysmateriaali

Webcast-tallenne (engl.)

Webcast-transcript (engl.)

Aikataulu

2017

19.6. Julkistus

25.8. Sulautumisesite

12.9. YIT:n ja Lemminkäisen ylimääräiset yhtiökokoukset

2018

(Vapaaehtoisia pro forma -tietoja julkaistaan ennen Q1-tulosta)

1.2. Yhdistyminen

16.3. Varsinainen yhtiökokous

20.3. Lemminkäisen lopputilitys

11.4. Lemminkäisen osakkeenomistajien kokous

26.4. Osavuosikatsaus tammi- maaliskuu 2018

Sulje
Lähetetään...