Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyminen

YIT ja Lemminkäinen yhdistyIvät 1.2.2018

YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n hallitukset päättivät 31.1. panna täytäntöön Lemminkäisen sulautumisen YIT:hen 19.6.2017 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että sulautuminen rekisteröitiin kaupparekisterissä ja tuli voimaan 1.2.2018.

Yhdistyminen luo taloudellisesti vahvan yhtiön, jonka kasvun ja kannattavuuden moottorina toimii kasvukeskusten kehittäminen. Yhtiöiden liiketoiminta-alueet täydentävät ja tasapainottavat toisiaan sekä parantavat yhtiöiden suhdannekestävyyttä.

Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille paremman suhdannekestävyyden ja kilpailukyvyn ansiosta, jotka tarjoavat vahvan alustan kasvulle.

Kokonaissynergioiden arvioidaan olevan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhdistyminen toteutettiin absorptiosulautumisena, jossa Lemminkäinen sulautuu YIT:hen.

YIT:n ja Lemminkäisen 12.9.2017 pidetyt Ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät yhdistymisen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ("KKV") ilmoitti 16.1.2018 hyväksyvänsä YIT:n ja Lemminkäisen välisen sulautumisen sellaisenaan. KKV on 26.1.2018 antanut lopullisen hyväksymispäätöksensä sulautumiselle. 

Yhdistyneellä yhtiöllä on tarvittavat rahoitussitoumukset sulautumisen toteuttamiseksi.

Yhdistyneen yhtiön alustaviin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin sisältyy yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE > 12 %), yli 40 prosentin omavaraisuusaste, positiivinen kassavirta osinkojen jälkeen sekä vuosittain kasvava osakekohtainen osinko.

YIT:n osakkeiksi muuttuneiden Lemminkäisen osakkeiden hankintameno

PÖRSSITIEDOTTEET JA MUU MATERIAALI

19.6.2017: JULKISTUS

Sulautumissuunnitelma

Esitysmateriaali

Webcast-tallenne (engl.)

Webcast-transcript (engl.)

Pörssitiedote, 19.6.2017 

YIT ja Lemminkäinen yhdistyvät

25.8.2017: 
Sulautumisesitteen julkistus

Sulautumisesite

Pörssitiedote, 24.8.2017

Finanssivalvonta on hyväksynyt YIT:n ja Lemminkäisen sulautumista koskevan esitteen ja myöntänyt poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta

Pörssitiedote, 7.9.2017

YIT Oyj: Täydennys sulautumisesitteeseen

12.9.2017: YIT:n ja Lemminkäisen ylimääräiset yhtiökokoukset

Kokousmateriaali

Pörssitiedote, 27.7.2017

Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedotteet, 12.9.2017

YIT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lemminkäinen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Lemminkäinen Oyj:n sulautumisen YIT Oyj:hin

MUUT PÖRSSITIEDOTTEET

Pörssitiedote, 28.9.2017

Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa jatkokäsittelyn YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisessä

Pörssitiedote, 9.10.2017

PEAB myynyt omistuksensa Lemminkäisessä: YIT:llä ei enää osakkeiden lunastusvelvollisuutta

Pörssitiedote 11.12.2017

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hakee jatkoaikaa YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n sulautumisen käsittelemiseksi

Pörssitiedote 13.12.2017

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on myönnetty jatkoaikaa 26.1.2018 asti YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen käsittelemiseksi

Pörssitiedote 16.1.2018

KKV tulee hyväksymään YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen ehdoitta ja se toteutetaan todennäköisesti 1.2.2018

Pörssitiedote 26.1.2018

KKV on antanut lopullisen hyväksymispäätöksen YIT:n ja Lemminkäisen sulautumiselle, joka on tarkoitus toteuttaa 1.2.2018

Pörssitiedote 31.1.2018

YIT ja Lemminkäinen täytäntöönpanevat sulautumisen

Pörssitiedotteet 1.2.2018

YIT Oyj:n hallitus järjestäytyi, konsernin johtoryhmä ja toimitusjohtajan sijainen nimitetty
YIT julkistaa konsernin uuden segmenttijaon ja raportointikäytännön
YIT Oyj:n hallitus vahvistaa tulevaisuudennäkymät ja liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit

Sulje
Lähetetään...