Jakautuminen

Jakautuminen toteutui suunnitelmien mukaan 30.6.2013

YIT:n jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin 30.6.2013 ja siten kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät jakautumisessa syntyneelle yhtiölle, Caverion Oyj:lle (”Caverion”).

 

 

YIT:n rakentamispalvelut -liiketoiminta jäi jakautumisessa YIT:lle, jonka strategiana oli hallittu ja kannattava kasvu. Siihen tähdättiin omaperusteisten hankkeiden kautta kaikissa liiketoiminnoissa (asuminen, toimitilat, infra) ja kaikilla maantieteellisillä alueilla (Suomi, Venäjä, Baltian maat ja Keskinen Itä-Eurooppa). Kasvua haettiin erityisesti kehittyviltä markkinoilta ja asuntorakentamisesta. Muina painopisteinä olivat suhdannekestävyyden ja taloudellisen liikkumavaran parantaminen sekä uudistumisen nopeuttaminen.

YIT:n strategiasta ja taloudellisista tavoitteista kerrottiin enemmän YIT:n pääomamarkkinapäivässä 19.9.2013 Moskovassa.

Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Caverion Oyj on YIT Oyj:stä erillinen itsenäinen julkinen osakeyhtiö. YIT:n taloudellisessa raportoinnissa 30.6.2013 edeltävältä ajalta Caverionin osuus raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa lukuun ottamatta tasetta. IFRS:n mukaisissa vertailutiedoissa tasetta ei ole oikaistu, vaan se sisältää myös kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät erät vastaten näin ollen aikaisemmin raportoitua YIT-konsernin tasetta. Tämän vuoksi vertailutietona esitettävä tase ei näiltä osin kuvasta jatkuvien toimintojen taloudellista asemaa.

 

YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n osakkeiden hankintamenon määritys

Lue lisää osakkeiden hankintamenon määrittämisestä Suomen tuloverotuksessa 

Hankintamenon määritys

 

Tärkeät päivämäärät

4.2.2013
YIT:n hallitus päätti aloittaa jakautumisvalmistelut

21.2.2013
YIT:n hallitus hyväksyi jakautumis-suunnitelman;
jakautumis-suunnitelman julkistus

5.6.2013
Jakautumisesitteen julkistaminen

17.6.2013
Osittaisjakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous

30.6.2013
Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti

Tiedotteet


1.7.2013

Caverion Oyj täydentää Caverion Oyj:tä koskevaa esitettä

YIT Oyj:n jakautuminen rekisteröity kaupparekisteriin

26.6.2013

YIT Oyj täydentää Caverion Oyj:tä koskevaa rekisteröintiasiakirjaa sekä YIT Oyj:n osittaisjakautumista koskevaa arvopaperilitettä ja tiivistelmää

25.6.2013

YIT laskee tulosohjeistustaan vuoden 2013 liikevoiton osalta


18.6.2013

Caverion Oyj:n listalleottohakemus hyväksytty

YIT julkistaa ifrs-vertailutiedot jatkuville toiminnoille


17.6.2013

Caverion Oyj:n listalleottohakemus jätetty NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle

Caverion Oyj:n tulosjulkistukset vuonna 2013

Caverion Oyj:n hallitus päätti valiokuntiensa kokoonpanon

YIT Oyj:n hallituksen valiokunnat

YIT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen esitysmateriaalit julkaistu


6.6.2013

Velkojat eivät vastusta YIT:n osittaisjakautumista

4.6.2013

YIT julkistaa tulosohjeistuksen, strategian ja taloudelliset tavoitteet jatkuville toiminnoille

YIT Oyj julkistaa YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvälle Caverion Oyj:lle tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistuksen vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle, strategian, taloudelliset tavoitteet sekä tiettyjä taloudellisia tietoja

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT YIT OYJ:N JULKAISEMAN, CAVERION OYJ:TÄ KOSKEVAN REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SEKÄ YIT OYJ:N OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN ARVOPAPERILIITTEEN JA TIIVISTELMÄN

21.5.2013

YIT julkistaa lisätietoja (ei ifrs –tiedot) jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2012 ja vuoden 2013 ensimmäiseltä neljännekseltä

YIT Oyj kutsuu koolle kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojensa haltijat

YIT Oyj käynnistää vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen yhtiön liikkeeseen laskemista vaihtuvakorkoisista joukkovelkakirjalainoista

3.5.2013

Caverion Oyj:n ja YIT Oyj:n johto ja johtoryhmät>YIT:n hallituksen ehdollinen päätös

3.5.2013

Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

21.2.2013

YIT Oyj:n hallitus on allekirjoittanut osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman

5.2.2013

YIT siirtyy uuteen strategiseen vaiheeseen ja on aloittanut yhtiön jakautumisvalmistelut

Esitysaineistot


17.6.2013

Ylimääräinen yhtiökokous
Esitysmateriaali

5.6.2013
Osittaisjakautumiseen liittyvä rekisteröintiasiakirja, arvopaperiliite ja tiivistelmä
Rekisteröintiasiakirja
Arvopaperiliite ja tiivistelmä
Esitteen täydennysasiakirja (27.6.)
Esitteen täydennysasiakirja (1.7.)

5.6.2013
Osittaisjakautumiseen liittyvä markkinointiesite
Markkinointiesite

21.5.2013
Takaisinostotarjouksen tarjousasiakirjat
Tarjousasiakirjat

21.2.2013
Jakautumissuunnitelma
Pörssitiedotteen liite 21.2.2013

5.2.2013
Osittaisjakautuminen
Esitysmateriaali