Paikalliset sivut:
YIT Group

Tulosohjeistus vuodelle 2018

Aiemmat ohjeistukset

tulosohjeistus vuodelle 2018 muuttumaton

Julkaistu 26.7.2018 puolivuosikatsauksen yhteydessä

YIT:n hallitus päätti 27.6.2018 antaa numeerisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018 koskien sekä konsernin pro forma -liikevaihdon että oikaistun pro forma -liikevoiton kehitystä. Ohjeistus on muuttumaton.

Konsernin pro forma -liikevaihdon vuonna 2018 arvioidaan laskevan -2% – -6% verrattuna pro forma 2017 -liikevaihtoon (pro forma 2017: 3 862,5 milj. euroa).

Vuonna 2018 oikaistun pro forma -liikevoiton1 arvioidaan olevan 130–160 miljoonaa euroa (pro forma 2017: 138,9 milj. euroa).

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2018 tulosohjeistus perustuu muun muassa rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Kesäkuun lopussa tilauskannasta oli myyty 53 %. YIT arvioi, että vuonna 2018 Suomessa ja CEE:ssä asuntoja valmistuu yhteensä noin 5 300–5 700 ja Venäjällä noin 2 400–3 300 kappaletta, joista pääosa valmistuu viimeisellä neljänneksellä.

Kolmannella vuosineljänneksellä oikaistun pro forma -liikevoiton1 odotetaan olevan viime vuoden hyvällä tasolla erityisesti päällystyskauden ansiosta. 

YIT on alkuvuonna allekirjoittanut useita merkittäviä, pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, ja oikaistu liikevoittoarvio1 sisältää joidenkin toimitilakohteiden myynnin viimeisellä neljänneksellä Helsingin alueella. Viimeisen neljänneksen oikaistun pro forma -liikevoiton1 odotetaan olevan selvästi viime vuotta parempi.

 1Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin puolivuosikatsauksen 2018 taulukko-osan liitetiedossa.

Arvio rakenteilla olevan asuntokannan valmistumisesta

kpl

H1/2018, toteutunut

Q3/2018,
 arvio

Q4/2018,
arvio

Q1/2019,

arvio

Q2/2019, arvio

Myöhemmin

Suomi

1 888

1 519

1 106

315

1 486

2 016

CEE

661

0–200

200–400

0–200

800–1 100

1 173

Venäjä

233

500–800

1 700–2 100

600–900

400–600

2 073

Yhteensä

2 782

2 019–2 519

3 006–3 606

915–1 415

2 686–3 186

5 262

Rakenteilla oleva asuntokanta, 30.6.2018: 14 938

 

  

Sulje
Lähetetään...