Paikalliset sivut:
YIT Group

Tulosohjeistus vuodelle 2017

Aiemmat ohjeistukset

Näkymät

 

Tulosohjeistus ENNALLAAN OSAVUOSIKATSAUKSEN 1-9/2017 YHTEYDESSÄ  (TOIMIALARAPORTOINTI, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: syyskuun lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 59 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli puolet loppuvuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Helsingin Kasarmikatu 21 -toimistoprojektin myymisestä allekirjoitettiin elokuussa sopimus kansainvälisen sijoittajan kanssa. YIT arvioi kaupan toteutuvan 2017 loppuun mennessä. Kaupalla on positiivinen vaikutus konsernin oikaistuun liikevoittoon.

TULOSOHJEISTUS ENNALLAAN HEINÄKUUSSA PÄIVITETYN TASOLLA PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 1-6/2017 YHTEYDESSÄ  (TOIMIALARAPORTOINTI, POC)

Julkaistu 27.7.2017

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: kesäkuun lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 58 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli puolet loppuvuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Kasarmikatu 21 -toimistoprojektin sijoittajakaupan arvioidaan toteutuvan 2017 loppuun mennessä. 

YIT nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017 sekä konsernin liikevaihdon että oikaistun liikevoiton osalta

Julkaistu 13.7.2017

YIT nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017 sekä konsernin liikevaihdon että oikaistun liikevoiton osalta. Liikevoittoon kohdistuvat aiempaa positiivisemmat odotukset ajoittuvat vuoden viimeiselle neljännekselle.

Helsingin Kasarmikatu 21- toimistoprojektin myyntiprosessissa potentiaalisilta sijoittajilta saatujen hinta- ja ehtoindikaatioiden sekä käynnissä olevien jatkoneuvottelujen pohjalta YIT arvioi nyt kaupan toteutuvan 2017 loppuun mennessä. Kaupalla on positiivinen vaikutus konsernin oikaistuun liikevoittoon.

Konsernin liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton positiivisempaa kehitystä tukee lisäksi hyvä asuntomyynti ja -kysyntä Suomessa ja CEE-maissa. Venäjän asuntomyynti on toteutunut alkuvuonna odotuksia heikommin. Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan edelleen olevan positiivinen ja pysyvän alhaisella tasolla.

Uusi ohjeistus vuodelle 2017 (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.  

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa. 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2017 (toimialaraportointi, POC) (julkaistu 27.4.2017)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 %.  

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 90–105 miljoonaa euroa. 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tulosohjeistus ennallaan osavuosikatsauksen 1-3/2017 yhteydessä  (toimialaraportointi, POC)

Julkaistu 27.4.2017

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: maaliskuun lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 61 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan lähes 60 % loppuvuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Tulosohjeistus vuodelle 2017 (toimialaraportointi, POC)

Julkaistu 3.2.2017

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: vuoden lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 60%. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan lähes 50 % vuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen odotetaan olevan heikoin vuosineljännes oikaistun liikevoiton osalta, mutta sen arvioidaan paranevan hieman vertailukaudesta.

 

  

Sulje
Lähetetään...