Paikalliset sivut:
YIT Group

Tulosohjeistus

Aiemmat ohjeistukset

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Julkaistu 1.11.2019 tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksen yhteydessä

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +6 % – +2 % verrattuna 2018 jatkuvien liiketoimintojen yhdistettyyn liikevaihtoon (pro forma, oikaistu 2018: 3 201,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon vuonna 2019 olevan välillä +5 % – -3 % verrattuna vuoteen 2018

Vuonna 2019 jatkuvien liiketoimintojen oikaistun  liikevoiton arvioidaan olevan 160–185 miljoonaa euroa (pro forma, oikaistu 2018: 132,0 miljoonaa euroa). Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton vuonna 2019 olevan 160–200 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2019 tulosohjeistus perustuu muun muassa rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Syyskuun lopussa tilauskannasta oli myyty 78 %.

Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua, joka johtuu normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynnistä, asuntokohteiden valmistumisajankohdista ja Mall of Triplan käypään arvoon arvostamisesta. Kuten vuonna 2018, vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin. Yhtiö arvioi vuoden 2019 neljännen neljänneksen oikaistun liikevoiton olevan vertailukautta korkeampi (pro forma, oikaistu 10-12/2018: 99,3 miljoonaa euroa).

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien ja projektiriskien hallinta, tuotekehitys ja
-tarjooma, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet, kustannusten hallinta   sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

  

Lähetetään...