YIT:n 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesite on saatavilla ja 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan 2026 ehtomuutokset tulevat voimaan

YIT Oyj Pörssitiedote 18. kesäkuuta 2024 klo 11.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT:n 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesite on saatavilla ja 100 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan 2026 ehtomuutokset tulevat voimaan

YIT Oyj ("YIT") tiedotti 11. kesäkuuta 2024 päätöksestään laskea liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ("Uudet Velkakirjat"). Uudet Velkakirjat erääntyvät 18. kesäkuuta 2027 ja niille maksetaan 3 kuukauden Euribor-korkoa lisättynä 7,50 prosentin vuotuisella marginaalilla. Uusien Velkakirjojen emissiohinta on 100 prosenttia.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Uusien Velkakirjojen listalleottoesitteen. Listalleottoesite on myöhemmin tänään saatavilla englanniksi YIT:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.yitgroup.com/en/investors/financial-information.

YIT on tänään jättänyt hakemuksen Uusien Velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi vastuullisten joukkovelkakirjalainojen listalla Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynnin Uusilla Velkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta 20. kesäkuuta 2024 kaupankäyntitunnuksella YITJVAIH27.

Lisäksi YIT tiedottaa, että sen 2026 erääntyvää 100.000.000 euron seniorehtoista vihreää kiinteäkorkoista joukkovelkakirjaa (ISIN: FI4000496302) (”2026 Joukkovelkakirja”) koskevan 3. kesäkuuta 2024 päivätyn kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen mukainen voimaantulopäivä (Effective Date) on tapahtunut ja kirjallisessa menettelyssä hyväksytyt muutetut 2026 Joukkovelkakirjan ehdot ovat tulleet voimaan tänään 18. kesäkuuta 2024. Kirjallisesta menettelystä tehdyn ilmoituksen mukaisesti YIT maksaa korvauksena 2026 Joukkovelkakirjan haltijoille, jotka ovat 26. kesäkuuta 2024 rekisteröityinä joko suorina haltijoina tai hallintarekisterin hoitajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämälle listalle 2026 Joukkovelkakirjan haltijoista, 0,30 prosentin palkkion (“Palkkio”) kunkin 2026 Joukkovelkakirjan haltijan hallussa olevan 2026 Joukkovelkakirjan nimellispääomasta. Lisäksi 2026 Joukkovelkakirjan haltijoille, jotka ovat 10. kesäkuuta 2024 klo 15:00 (Suomen aikaa) mennessä lähettäneet Intertrust (Finland) Oy:lle 2026 Joukkovelkakirjan haltijoiden edustajana pätevät äänestysohjeet, maksetaan Palkkion lisäksi erillinen 0,20 prosentin lisäkorvaus kaikkien 2026 Joukkovelkakirjan haltijan äänestyksessä edustamien 2026 Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta (”Lisäpalkkio”). Palkkio ja Lisäpalkkio maksetaan viimeistään 27. kesäkuuta 2024.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.  

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024, markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Lue lisää: www.yitgroup.com ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla,  (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.