YIT laskee liikkeeseen kaksi 100 miljoonan euron vihreää joukkovelkakirjalainaa sekä 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan

YIT Oyj    Pörssitiedote    25.3.2021 klo 20.20

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TAI HYBRIDILAINAN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT laskee liikkeeseen kaksi 100 miljoonan euron vihreää joukkovelkakirjalainaa sekä 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan

YIT Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka eräpäivä on vuonna 2024 (”2024 Uudet Velkakirjat”), ja 100 miljoonan euron vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka eräpäivä on vuonna 2026 (”2026 Uudet Velkakirjat”, ja yhdessä 2024 Uusien Velkakirjojen kanssa ”Uudet Velkakirjat”), sekä 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan (”Hybridilaina”). 2024 Uudet Velkakirjat erääntyvät 31.3.2024, niille neljännesvuosittain maksettava vaihtuva korko on 3-kuukauden euriborkorko lisättynä 3,100 prosentin vuotuisella marginaalilla ja niiden emissiokurssi on 100 prosenttia. 2026 Uudet Velkakirjat erääntyvät 15.1.2026, niille vuosittain maksettava kiinteä korko on 3,250 prosenttia vuodessa ja niiden emissiokurssi on 100 prosenttia. 100 miljoonan euron Hybridilainan vuosittain maksettava kiinteä korko on 5,750 prosenttia vuodessa 31.3.2026 saakka (”Tarkistuspäivä”). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Hybridilainalla ei ole erääntymispäivää, mutta yhtiö voi lunastaa Hybridilainan Tarkistuspäivänä ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä.

“Tämä oli tärkeä saavutus tulevien takaisinmaksujen hallinnoimiseksi ja velkasalkkumme keskimääräisen maturiteettijakauman pidentämiseksi. Olen erityisen iloinen YIT:n ensimmäisten vihreiden joukkovelkakirjalainojen ja hybridilainan liikkeellelaskusta vihreän rahoituksen viitekehyksemme (Green Finance Framework) alla, mikä tukee ponnistelujamme ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseksi”, YIT:n talousjohtaja Ilkka Salonen sanoo.

YIT hakee Uusien Velkakirjojen ja Hybridilainan listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön. Uusien Velkakirjojen ja Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään, liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen, YIT:n vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti, ensisijaisesti yhtiön olemassa olevien vuonna 2021 erääntyvän 100 miljoonan euron 3,150 prosentin joukkovelkakirjalainan ja vuonna 2023 erääntyvän 150 miljoonan euron 4,250 prosentin joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun ja uudelleenrahoittamiseen. YIT tulee ostamaan nämä joukkovelkakirjalainat 16.3.2021 julkistettujen takaisinostotarjouksen ja vapaaehtoisen lunastamisen mukaisesti. Yhtiö pidentää järjestelyllä myös velkojensa keskimääräistä maturiteettijakaumaa.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien Velkakirjojen ja Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Danske Bank A/S toimii ainoana neuvonantajana vihreään viitekehykseen liittyvässä prosessissa.

Pääjärjestäjät:
Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj

Neuvonantaja, vihreä viitekehys (Green Structuring Advisor):
Danske Bank A/S

Lisätietoja antavat:
Karo Nukarinen, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 564 0920, karo.nukarinen@yit.fi   
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa, eikä Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi taikka muutoin Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan julkisen tarjoamisen sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuten kyseiset termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin tai Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (a) on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisille tahoille tai muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.