Paikalliset sivut:
YIT Group

Aiemmat taloudelliset tavoitteet

Alustavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiöiden yhdistyttyä asetettiin alustavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kesäkuussa 2017. Yhdistyneen yhtiön taloudelliset tavoitteet tarkentuivat strategiaprosessin yhteydessä, ja ne julkaistiin syyskuussa 2018.

 • Sijoitetun pääoman tuotto >12 %
 • Omavaraisuusaste >40 %
 • Positiivinen kassavirta osinkojen jälkeen
 • Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko
Tavoite Tavoitetaso Toteuma 2018
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), pro forma >12 % 5,6 % (n/a)
Omavaraisuusaste >40 % 38,1 % (40,2)
Kassavirta Positiivinen osinkojen maksun jälkeen* 96 milj. euroa
Osakekohtainen osinko Vuosittain kasvava 0,27 euroa (0,25)

* = Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen - osingonmaksu

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuosina 2007-2017

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    2016 2017 
Liikevaihdon kasvu, % 13 6 -12 9 16 3 -5 -3* -8**       8***
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,2 17,5 10,9 14,4 12,0 14,4 10.3 7.7 5.3        4,7  8,8 
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e 71,2 -19,4 211,4 -61,7 -17,3 90,4 -87.9 151.9 183.7     -43,1  164,5 
Omavaraisuus-aste, % 36,7 30,7 33,8 31,9 30,2 34,5 37,8 32,4 35,5       31,5  35,1 
Osingonjako, % 45,2 47,6 74,9 57,9 70,5 54,9 50,7 40,0

137,8      

373,3(95,3)1

 50,0 (83,0)2

Ylläesitetyt luvut ovat YIT:n raportoituja lukuja.

* +2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
** -3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein

*** +9% vertailukelpoisin valuuttakurssein

1 Laskettu oikaistulla osakekohtaisella tuloksella

2 Osingonjakosuhde yhdistymisen jälkeisellä osakemäärällä laskettuna

2007-2009 ja 2012 eteenpäin toimialaraportoinnin (POC) mukaiset luvut, 2010-2011 luvut konserniraportoinnin mukaisesti (IFRS).

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2017

YIT julkaisi 26.9.2016 hallituksen vahvistamat taloudelliset tavoitteet ja täsmensi YIT:n kassavirtatavoitetta. Tavoite jatkossa oli riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen osinkojen maksuun. Aiemmin yhtiö oli ilmaissut, että tavoitteena on riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen sekä osingonmaksuun että velkojen vähentämiseen. Nettovelkaa ei ollut tarkoitus kasvattaa ja investointivara oli tarkoitus käyttää kasvun vauhdittamiseen. Samalla tunnuslukujen paranemisen arvioitiin tapahtuvan ensisijaisesti yhtiön kannattavuutta ja operatiivista tulosta parantamalla. Muut pitkän aikavälin tavoitteet pysyivät muuttumattomina.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET vuonna 2017

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun
 • Omavaraisuusaste 40 %
 • Osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin (toimialaraportointi).

STRATEGIATARKISTUS SYYSKUUSSA 2016

YIT julkaisi 26.9.2016 hallituksen vahvistamat taloudelliset tavoitteet ja täsmensi YIT:n kassavirtatavoitetta. Tavoite jatkossa oli riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen osinkojen maksuun. Aiemmin yhtiö oli ilmaissut, että tavoitteena on riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen sekä osingonmaksuun että velkojen vähentämiseen. Nettovelkaa ei ollut tarkoitus kasvattaa ja investointivara oli tarkoitus käyttää kasvun vauhdittamiseen. Samalla tunnuslukujen paranemisen arvioitiin tapahtuvan ensisijaisesti yhtiön kannattavuutta ja operatiivista tulosta parantamalla. Muut pitkän aikavälin tavoitteet pysyivät muuttumattomina.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun
 • Omavaraisuusaste 40 %
 • Osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin (toimialaraportointi).

Strategiatarkistus syyskuussa 2015

YIT julkaisi hallituksen vahvistamat taloudelliset tavoitteet 16.9.2015. Yhtiön hallitus muutti YIT:n pitkän aikavälin sijoitetun pääoman tuotto -tavoitetta (ROI) aiemmasta 20 prosentista 15 prosenttiin. Perusteena muutokseen on Venäjän painoarvon pienentyminen sijoitetussa pääomassa ja pääoman allokoinnissa. Muut pitkän aikavälin tavoitteet pysyivät muuttumattomina. Erillisistä lyhyen aikavälin tavoitteista luovuttiin nettovelkatavoitteen saavuttamisen myötä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
 • Omavaraisuusaste 40 %
 • Osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin (toimialaraportointi).

Strategiatarkistus syyskuussa 2014

Uudet lyhyen aikavälin tavoitteet

Lyhyellä aikavälillä toiminnan painopiste on pääoman käytön ja kustannustehokkuuden parantamisessa kasvun sijaan. YIT:n hallitus on asettanut lyhyelle aikavälille tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä:

 • Liikevaihdon kasvu 0-5 % vuodessa (toimialaraportointi)
 • Sijoitetun pääoman tuotto 15 % (toimialaraportointi)
 • Nettovelka alle 600 miljoonaa euroa (IFRS)

Lyhyen aikavälin tavoitetasoja määritettäessä on huomioitu heikentyneet makronäkymät. Liiketoimintojen kehittämistä jatketaan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan

YIT:n hallitus on säilyttänyt konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan:

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 %
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
 • Omavaraisuusaste 40 %
 • Osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin (toimialaraportointi).

 

Strategiapäivitys helmikuussa 2014

YIT:n hallitus on hyväksynyt päivitetyt tavoitteet strategiakaudelle 2014–2016. Muutoksen taustalla on vallitseva markkinaympäristö ja muutoksen ensisijaisena tavoitteena on kassavirta- ja sijoitetun pääoman tuottotavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Kasvutavoitetta muutettiin seuraavasti:

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 prosenttia vuodessa (aiemmin yli 10 prosenttia vuodessa)

Muut 4.6.2013 julkistetut taloudelliset tavoitteet pidettiin ennallaan:

 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
 • Omavaraisuusaste 40 prosenttia
 • Osingonjako 40–60 prosenttia tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin.

Strategiatarkistus kesäkuussa 2013

YIT vahvisti taloudelliset tavoitteensa jatkuville toiminnoille:

 • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia
 • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
 • Omavaraisuusaste 40 prosenttia (aiemmin 35 prosenttia)
 • Osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta 

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin nykyisen painotuksen mukaisesti. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueilla.

Strategiatarkistus syyskuussa 2012

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 20.9.2012 yhtiön strategian vuosille 2013-2014. YIT:n strategian päätavoitteena on tasapainoinen, kannattava kasvu. Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitetasot on pidetty ennallaan ja ne ovat: liikevaihdon yli 10%:n vuosittainen keskimääräinen kasvu, 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, 35 prosentin omavaraisuusaste ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueella.

Strategiatarkistus syyskuussa 2011

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 21.9.2011 konsernin strategian kaudelle 2012-2014. YIT:n strategian päätavoitteena on tasapainoinen, kannattava kasvu. Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitetasot on pidetty ennallaan ja ne ovat: liikevaihdon yli 10%:n vuosittainen keskimääräinen kasvu, 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, 35 prosentin omavaraisuusaste ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueella.

Strategiatarkistus elokuussa 2010

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 18.8.2010 konsernin strategian kaudelle 2011-2013. Strategian päätavoitteena on kannattava kasvu. Konsernin liikevaihdon kasvutavoite nostettiin keskimäärin yli 10 prosenttiin vuodessa. Aikaisemmin tavoitteena oli liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 prosenttia vuodessa.       

Konsernin muut strategiset tavoitetasot pidettiin ennallaan ja ne ovat: sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, omavaraisuusaste 35 prosenttia ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta.  

Strategiatarkistus elokuussa 2009

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 19.8.2009 konsernin strategian kaudelle 2010-2012. Strategian päätavoitteena on kannattava kasvu. Konsernin liikevaihdon kasvutavoite on nostettu keskimäärin 5-10 prosenttiin vuodessa. Aikaisemmin tavoitteena oli liikevaihdon positiivinen kasvu. Konsernin muut strategiset tavoitetasot on pidetty ennallaan ja ne ovat: sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, omavaraisuusaste 35 prosenttia ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Strategiatarkistus helmikuussa 2009 

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 5.2.2009 taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2009 - 2011. Kassavirtaa koskeva tavoite asetettiin ensimmäistä kertaa konsernitasolle. Liikevaihdon aikaisempi numeerinen kasvutavoite, keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, jätettiin pois. Sijoitetun pääoman tuottotavoitteeksi asetettiin 20 prosenttia, kun aikaisempi tavoite oli 22 prosenttia. Omavaraisuusastetavoite ja osingonjakotavoite pidettiin ennallaan. Liikevoittotavoite, 9 prosenttia liikevaihdosta, jätettiin pois.

Myös erillinen Venäjän liiketoiminnalle asetettu tavoite - liikevaihdon kasvu keskimäärin 50 prosenttia vuodessa kaudella 2006 - 2009 - jätettiin pois.

 

Strategiatarkistus 2007

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 25.9.2007 konsernin strategian ja taloudelliset tavoitteet muuttumattomina kaudelle 2008–2010.

Strategiatarkistus 2006

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 19.9.2006 taloudelliset tavoitetasot strategiakaudelle 2007 - 2009. Liikevoittoprosenttia (EBIT) koskeva tavoite asetettiin nyt ensimmäisen kerran konsernitasolle. Liikevoittotavoitteeksi asetettiin 9 prosenttia liikevaihdosta. Muut taloudelliset tavoitetasot pidettiin ennallaan.

Strategiatarkistus 2005

YIT-Yhtymä Oyj:n hallitus tarkensi konsernin taloudellisia tavoitetasoja 21.9.2005. Uudet taloudelliset tavoitetasot vastaavat liiketoiminnalle asetettuja strategisia painotuksia. Liikevaihdon kasvutavoitetta vahvistettiin aiemmasta 5 - 10 prosentista keskimäärin 10 prosenttiin vuodessa. Sijoitetun pääoman tuoton tavoitetaso nostettiin 20 prosentista 22 prosenttiin. Osingonjakosuhdetta nostettiin 30 - 50 prosentista 40 – 60 prosenttiin. Omavaraisuusasteen tavoitetasona säilytettiin 35 prosenttia.

Strategiatarkistus 2004

Strategiatarkistuksen yhteydessä syyskuussa 2004 sijoitetun pääoman tuoton tavoitetasoa nostettiin 18 prosentista 20 prosenttiin. Omavaraisuusasteen tavoitetasoa alennettiin 40 prosentista 35 prosenttiin. Liikevaihdon kasvutavoite ja osingonjakotavoite strategiakaudelle 2005–2007 säilytettiin ennallaan. Tavoitetasoja tarkennettiin, jotta ne vastaisivat paremmin konsernin nykyistä rakennetta.

Strategiatarkistus 2003

4.7.2003 julkistetun ison Building Systems -yrityskaupan jälkeen liikevaihdon kasvutavoite alennettiin 5–10 prosenttiin. Muut taloudelliset tunnuslukutavoitteet strategiakaudelle 2004–2006 säilytettiin ennallaan.

Strategiatarkistus 2002

Strategiantarkistuksen yhteydessä syksyllä 2002 muut tavoitteet strategiakaudelle 2003–2005 säilytettiin ennallaan, mutta omavararaisuusasteen tavoitetaso muutettiin 45 prosentista 40 prosenttiin. Alempi omavaraisuusaste vastaa paremmin konsernille asetettuja kasvun ja sijoitetun pääoman tuottotavoitteita.

Tavoitetasot 1998

Vuonna 1998 liikevaihdon kasvutavoitteeksi asetettiin keskimäärin 10–15 prosenttia vuodessa. Sijoitetun pääoman tuottotavoite oli 18 prosenttia ja omavaraisuusasteen tavoitetaso 45 prosenttia. Osingonjakotavoitteeksi asetettiin 30–50 prosenttia vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen.

Lähetetään...