Paikalliset sivut:
YIT Group

Taloudelliset tavoitteet

pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

YIT:n pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vahvistettiin syyskuussa 2018. Tavoitteet kuvaavat yhtiön näkemystä arvonluontimahdollisuuksista pitkällä aikavälillä uuden strategian pohjalta. Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 

  • yli 12 prosentin sidotun pääoman tuotto (ROCE)
  • velkaantumisaste 30–50 % (Gearing)
  • vuosittain kasvava osakekohtainen osinko

 

Aiemmat taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuosina 2007-2017

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    2016 2017 
Liikevaihdon kasvu, % 13 6 -12 9 16 3 -5 -3* -8**       8***
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,2 17,5 10,9 14,4 12,0 14,4 10.3 7.7 5.3        4,7  8,8 
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e 71,2 -19,4 211,4 -61,7 -17,3 90,4 -87.9 151.9 183.7     -43,1  164,5 
Omavaraisuus-aste, % 36,7 30,7 33,8 31,9 30,2 34,5 37,8 32,4 35,5       31,5  35,1 
Osingonjako, % 45,2 47,6 74,9 57,9 70,5 54,9 50,7 40,0

137,8      

373,3(95,3)1

 50,0 (83,0)2

Ylläesitetyt luvut ovat YIT:n raportoituja lukuja.

* +2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
** -3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein

*** +9% vertailukelpoisin valuuttakurssein

1 Laskettu oikaistulla osakekohtaisella tuloksella

2 Osingonjakosuhde yhdistymisen jälkeisellä osakemäärällä laskettuna

2007-2009 ja 2012 eteenpäin toimialaraportoinnin (POC) mukaiset luvut, 2010-2011 luvut konserniraportoinnin mukaisesti (IFRS).

Sulje
Lähetetään...