Taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

YIT:n hallitus vahvisti syyskuussa 2019 yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2020–2022. IFRS 16 -standardin käyttöönotolla ei ollut vaikutusta yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Lisäksi hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle osingonmaksun muuttamista kahdessa osassa tehtäväksi vuodelta 2019 maksettavasta osingosta alkaen.

  • yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)
  • 30-50 prosentin velkaantumisaste (gearing) strategiakauden loppuun mennessä sisältäen IFRS 16:n vaikutuksen
  • vuosittain kasvava osakekohtainen osinko, maksetaan kaksi kertaa vuodessa

Aiemmat taloudelliset tavoitteet