Paikalliset sivut:
YIT Group

Taloudelliset tavoitteet

Alustavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE >12 %)
  • Yli 40 prosentin omavaraisuusaste
  • Positiivinen kassavirta osinkojen jälkeen
  • Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko

Tarkentuvat meneillään olevassa strategiaprosessissa ja julkaistaan myöhemmin vuoden aikana.

Aiemmat taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2017

YIT julkaisi 26.9.2016 hallituksen vahvistamat taloudelliset tavoitteet ja täsmensi YIT:n kassavirtatavoitetta. Tavoite jatkossa oli riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen osinkojen maksuun. Aiemmin yhtiö oli ilmaissut, että tavoitteena on riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen sekä osingonmaksuun että velkojen vähentämiseen. Nettovelkaa ei ollut tarkoitus kasvattaa ja investointivara oli tarkoitus käyttää kasvun vauhdittamiseen. Samalla tunnuslukujen paranemisen arvioitiin tapahtuvan ensisijaisesti yhtiön kannattavuutta ja operatiivista tulosta parantamalla. Muut pitkän aikavälin tavoitteet pysyivät muuttumattomina.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET vuonna 2017

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun
  • Omavaraisuusaste 40 %
  • Osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin (toimialaraportointi).

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuosina 2007-2017

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    2016 2017 
Liikevaihdon kasvu, % 13 6 -12 9 16 3 -5 -3* -8**       8*** 7 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,2 17,5 10,9 14,4 12,0 14,4 10.3 7.7 5.3        4,7  8,8 
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e 71,2 -19,4 211,4 -61,7 -17,3 90,4 -87.9 151.9 183.7     -43,1  164,5 
Omavaraisuus-aste, % 36,7 30,7 33,8 31,9 30,2 34,5 37,8 32,4 35,5       31,5  35,1 
Osingonjako, % 45,2 47,6 74,9 57,9 70,5 54,9 50,7 40,0

137,8      

373,3(95,3)1

 50,0 2

 

* +2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
** -3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein

*** +9% vertailukelpoisin valuuttakurssein

1 Laskettu oikaistulla osakekohtaisella tuloksella

2Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

2007-2009 ja 2012 eteenpäin toimialaraportoinnin (POC) mukaiset luvut, 2010-2011 luvut konserniraportoinnin mukaisesti (IFRS).

Sulje
Lähetetään...