Paikalliset sivut:
YIT Group

Taloudelliset tavoitteet

YIT julkaisi 26.9.2016 hallituksen vahvistamat taloudelliset tavoitteet ja täsmensi YIT:n kassavirtatavoitetta. Tavoite jatkossa on riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen osinkojen maksuun. Aiemmin yhtiö on ilmaissut, että tavoitteena on riittävä operatiivinen kassavirta investointien jälkeen sekä osingonmaksuun että velkojen vähentämiseen. Nettovelkaa ei ole tarkoitus kasvattaa ja investointivara käytetään kasvun vauhdittamiseen. Samalla tunnuslukujen paranemisen arvioidaan tapahtuvan ensisijaisesti yhtiön kannattavuutta ja operatiivista tulosta parantamalla. Muut pitkän aikavälin tavoitteet pysyvät muuttumattomina.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 15 %
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun
  • Omavaraisuusaste 40 %
  • Osingonjako 40-60 % tilikauden tuloksesta

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin (toimialaraportointi).

Pörssitiedote YIT:n strategiasta

Aiemmat taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuosina 2007-2016

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    2016  
Liikevaihdon kasvu, % 13 6 -12 9 16 3 -5 -3* -8**       8***  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,2 17,5 10,9 14,4 12,0 14,4 10.3 7.7 5.3        4,7  
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e 71,2 -19,4 211,4 -61,7 -17,3 90,4 -87.9 151.9 183.7     -43,1  
Omavaraisuus-aste, % 36,7 30,7 33,8 31,9 30,2 34,5 37,8 32,4 35,5       31,5  
Osingonjako, % 45,2 47,6 74,9 57,9 70,5 54,9 50,7 40,0

137,8      

373,3(95,3)1

 

 

* +2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
** -3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein

*** +9% vertailukelpoisin valuuttakurssein

1 Laskettu oikaistulla osakekohtaisella tuloksella

2007-2009 ja 2012 eteenpäin toimialaraportoinnin (POC) mukaiset luvut, 2010-2011 luvut konserniraportoinnin mukaisesti (IFRS).

Sulje
Lähetetään...