Paikalliset sivut:
YIT Group

Velkasijoittajat

YIT:n rahoituspolitiikan mukaisesti rahoituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on varmistaa riittävät operatiivisen liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat varat. Lisäksi tavoitteena on rahoituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti minimoiden nettorahoituskustannukset, rahoituslähteiden riittävästä hajautuksesta huolehtiminen sekä tehokas rahoitusriskienhallinta.

Velkasijoittajakontaktit

Karo Nukarinen
SVP, Group Treasury
Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS
Milj. e.  12/2017 9/2017 6/2017 3/2017 12/2016
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, pois lukien lopetetut toiminnot, viim. 12 kk 165 -28 5 23 -43
Käyttökate, viim. 12 kk

123,4

104,1

67,0

53,8

48,5

Korollinen velka 590,7 701,3 648,5 667,8 699,5
Rahavarat 89,7 32,2 35,3 77,7 66,4
Korolliset saamiset 46,0 42,9 39,9 39,1 34,6
Nettovelka 590,7 626,2 573,3 551,1 598,6
Nettovelka/ käyttökate, kerroin  3,7 6,0 8,6 10,3 12,3
Velkaantumisaste, % 88,7 124,0 115,0 103,6 112,3
Omavaraisuusaste, %  33,2 30,6 30,7 31,1 31,2

Nettovelan määritelmä tarkennettu vuodesta 2017 alusta, vertailuluvut päivitetty vastaavasti: Vuoden alusta 2017 alkaen YIT huomioi korollisessa nettovelassa korolliset saamiset. Korolliset saamiset liittyvät YIT:n strategian mukaisiin yhteistyöhankkeisiin, olennaisimpana eränä viime vuoden kolmannella neljänneksellä raportoitu korollinen saaminen Triplan velvoiteautopaikkojen rakentamisesta. Muut korolliset saamiset ovat yhteisyritykselle myönnettyjä lainoja. 

Toimialaraportointi, POC
  9/2017 6/2017 3/2017 12/2016  9/2016
Nettovelka/ käyttökate, kerroin  4,9 6,0 5,5 6,8  8,9
Velkaantumisaste, % 97,5 87,0 72,8 83,3  91,8
Omavaraisuusaste, % 34,3 34,6 35,4 35,1  33,8

 

Muita avainlukuja
  9/2017 6/2017 3/2017 12/2016  9/2016
Nostamaton sitova valmiusluotto, milj. e 200,0 200,0 200,0 200,0  300,0
Keskikorko, %  2,75 3,01 3,64 3,48  3,65
Lainat kiinteällä korolla, %  71 94 90 89  88

 

Luottoluokitus

YIT Oyj ei ole hakenut itselleen julkista luottoluokitusta luottoluokituslaitoksilta.

Sulje
Lähetetään...