Paikalliset sivut:
YIT Group

Velkasijoittajat

YIT:n rahoituspolitiikan mukaisesti rahoituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on varmistaa riittävät operatiivisen liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat varat. Lisäksi tavoitteena on rahoituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti minimoiden nettorahoituskustannukset, rahoituslähteiden riittävästä hajautuksesta huolehtiminen sekä tehokas rahoitusriskienhallinta.

Pörssitiedotteet koskien rahoitustransaktioita ja sopimuksia ovat saatavilla Media-osiossa.

Velkasijoittajakontaktit

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja
Karo Nukarinen
Rahoitusjohtaja
Tiina Kuusisaari
Sijoittajasuhdepäällikkö

Avainlukuja, IFRS

Milj. e.  Raportoitu
12/2019
Raportoitu 9/2019
Raportoitu 6/2019
Raportoitu 3/2019 Raportoitu
12/2018
Raportoitu
9/2018
Raportoitu
6/2018
Raportoitu
3/2018
Oikaistu korollinen nettovelka* 601,3 723,4 672,1 556,0 n/a n/a n/a n/a
Korollinen nettovelka 862,3 982,7 939,3 868,7 562,9 767,8 734,0 813,8
Korollinen velka 1 050,6 1 121,3 1 113,1 1 090,4  891,7 1 021,4 1 067,6 932,6
Rahavarat 131,8 95,8 113,5 152,9  263,6 204,7 285,6 65,2
Korolliset saamiset 56,5 52,8 60,5 68,8  65,1 48,9 48,1 53,6
Oikaistu nettovelka*/ oikaistu käyttökate, kerroin  3,0 3,8 3,5 3,0  n/a n/a n/a n/a
Velkaantumisaste, % 81,3 101,0 % 98,8 % 87,7 % 53,6 % 75,5 % 73,4 % 79,8 %
Oikaistu velkaantumisaste*, % 56,7 74,4 % 70,7 % 56,2 % n/a n/a n/a n/a
Omavaraisuusaste, %  33,9 31,0 % 30,8 % 33,1 % 38,1 % 34,8 % 33,9 % 39,1 %
Oikaistu omavaraisuusaste*, % 37,3 34,0 % 33,9 % 37,0 % n/a n/a n/a n/a
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, vuoden alusta -50,7 -81,4 -54,2 -3,2 148,6 -55,8 -22,8 -152,7

* Pois lukien mm. IFRS 16 -vaikutus. Lisätietoa IFRS 16 -standardin käyttöönotosta löytyy 18.4.2019 julkaistusta pörssitiedotteesta. Taloudellisten tunnuslukujen määritelmät on kuvattu Q3/2019 osavuosikatsauksen taulukossa 4.3.

Luottoluokitus

YIT Oyj ei ole hakenut itselleen julkista luottoluokitusta luottoluokituslaitoksilta.

Lähetetään...