Paikalliset sivut:
YIT Group

Velkasijoittajat

YIT:n rahoituspolitiikan mukaisesti rahoituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on varmistaa riittävät operatiivisen liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat varat. Lisäksi tavoitteena on rahoituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti minimoiden nettorahoituskustannukset, rahoituslähteiden riittävästä hajautuksesta huolehtiminen sekä tehokas rahoitusriskienhallinta.

YIT:n 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron suuruisten joukkovelkakirjalainojen listalleottoesite on saatavilla

YIT Oyj tiedotti 5.6.2018 laskevansa liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron suuruiset vakuudettomat joukkovelkakirjalainat. Finanssivalvonta on tänään 11.6.2018 hyväksynyt uusien joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä.

listalleottoesite

 

Viimeisimmät tiedotteet

Pörssitiedote 25.5.2018:

YIT suunnittelee joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua, julkistaa vapaaehtoisen ostotarjouksen ja lunastuksen 2020 ja 2021 erääntyvistä lainoista

Pörssitiedote 4.6.2018:

YIT julkistaa 2020 ja 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

Pörssitiedotteet 5.6.2018:

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat

YIT julkistaa 2020 ja 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Velkasijoittajakontaktit

Karo Nukarinen
SVP, Group Treasury
Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS
Milj. e.  Raportoitu
12/2017

Pro forma
12/2017

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, pois lukien lopetetut toiminnot, viim. 12 kk -152,7 n/a
Korollinen velka

932,6

825,8

Rahavarat 65,2 111,3
Korolliset saamiset 53,6 46,0
Korollinen nettovelka 813,8 668,5
Nettovelka/ käyttökate, kerroin  4,8 3,6
Velkaantumisaste, % 79,8 % 59,9 %
Omavaraisuusaste, %  39,1 % 40,2 %

 

 

Luottoluokitus

YIT Oyj ei ole hakenut itselleen julkista luottoluokitusta luottoluokituslaitoksilta.

Sulje
Lähetetään...