Paikalliset sivut:
YIT Group

Velkasijoittajat

YIT:n rahoituspolitiikan mukaisesti rahoituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on varmistaa riittävät operatiivisen liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat varat. Lisäksi tavoitteena on rahoituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti minimoiden nettorahoituskustannukset, rahoituslähteiden riittävästä hajautuksesta huolehtiminen sekä tehokas rahoitusriskienhallinta.

YIT:n 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron suuruisten joukkovelkakirjalainojen listalleottoesite on saatavilla

YIT Oyj tiedotti 5.6.2018 laskevansa liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron suuruiset vakuudettomat joukkovelkakirjalainat. Finanssivalvonta on tänään 11.6.2018 hyväksynyt uusien joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä.

listalleottoesite

Pörssitiedotteet koskien rahoitustransaktioita ja sopimuksia ovat saatavilla Media-osiossa.

Velkasijoittajakontaktit

Karo Nukarinen
SVP, Group Treasury
Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Avainlukuja

Milj. e.  Raportoitu
12/2018
Raportoitu
12/2017

Pro forma
12/2017

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, pois lukien lopetetut toiminnot, viim. 12 kk 148,6   n/a
Korollinen velka  891,7

590,7

825,8

Rahavarat  263,6 89,7 111,3
Korolliset saamiset  65,1 47,6 47,6
Korollinen nettovelka  562,9 453,4 669,9
Nettovelka/ käyttökate, kerroin   3,2   3,6
Velkaantumisaste, % 53,6 % 88,7 % 59,9 %
Omavaraisuusaste, %  38,1 % 33,2 % 40,2 %

 

Luottoluokitus

YIT Oyj ei ole hakenut itselleen julkista luottoluokitusta luottoluokituslaitoksilta.

Sulje
Lähetetään...