Markkina-ajurit

Megatrendit tukevat kasvua ja tuottavuutta

Kaupungistuminen

  • Kaupunkikehitys
  • Joukkoliikenneyhteydet
  • Monimuotoiset projektit

Digitalisaatio

  • Asiakaskokemus
  • Tuottavuuden kasvu
  • Datan hyödyntäminen

Kestävä kehitys

  • Kiertotalousajattelu ja jakamistalous
  • Luonnonvarojen tehokas käyttö
  • Olevien kaupunkialueiden elvyttäminen