Toimintaympäristö

Lähiajan näkymät alueittain

Julkaistu ttilinpäätöstiedotteessa 2020.

Asuminen

Markkina-tilanne Q4/2020 Markkina-näkymät Q1/2021

Suomi

 • Kuluttajien aktiivisuuden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.
 • Institutionaaliset sijoittajat ovat aktivoitumassa.
 • Taloyhtiölainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän vakaana, mutta haastavana. Kuluttajien asuntolainansaanti on viivästynyt.
 • Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus jatkuu.

Baltian maat

 • Kysynnän odotetaan pysyvän vakaana, mutta koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus jatkuu.

Keski-Euroopan maat

 • Kuluttajien kysyntä hyvällä tasolla, mutta koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus jatkuu.

Venäjä

 • Kuluttajakysynnän odotetaan laskevan kausiluonteisuudesta ja vuoden 2020 vahvan huipun jälkeen normalisoituvasta kuluttajien käyttäytymistä johtuen.
 • Kysynnän keskittyminen luotettaviin urakoitsijoihin jatkuu.
 • Valtion korkotukiohjelma jatkettiin kesäkuuhun 2021 saakka, mikä jatkaa asuntojen kuluttajakysynnän tukemista.

Toimitilat ja Kiinteistöt

   

Suomi

 • Kiinteistösijoittajien kiinnostus ja päätöksentekovalmius, erityisesti toimisto- ja logistiikkakohteista, alkamassa elpymään.
 • Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän vakaana, mutta kilpailu on kiristymässä, mikä luo painetta hintatasolle.
 • Kaupallisten hankkeiden tuottovaatimuksiin odotetaan vaikuttavan verkkokaupan kiihtyminen ja koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus.

Baltian maat

 • Urakkamarkkina elpymässä, mutta koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus jatkuu.
 • Kilpailun odotetaan pysyvän kireänä.

Keski-Euroopan maat

 • Kiinteistösijoittajien varovaisuus on lisääntymässä koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.
 • Vuokralaiskysyntä hidastuu koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Infra

   

Suomi

 • Epävarmuuden odotetaan pysyvän, ja kysynnän jatkuvan hillittynä infrahankkeiden kehityksen viivästyksistä johtuen.
 • Valtion tukipakettien odotetaan alkavan tukea alaa vuodesta 2021 alkaen.

Baltian maat

 • Urakkamarkkinan arvioidaan alkavan elpyä.

Ruotsi

 • Infrarakentamisen arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla liikenneinfran kehitysohjelmien ja kaupungistumiskehityksen ansiosta.
 • Laajoja tie- ja rautatiehankkeita sekä teollisia investointeja käynnissä ja valmisteilla.

Q4/2020:n markkinatilanne: Hyvä, Normaali, Heikko 
Q1/2021:n markkinanäkymä: Paranee, Vakaa, Heikkenee

YIT toimii  Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa.

Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- sekä infrarakentajista, ja Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. CEE-maissa olemme yksi päätoimijoista.

YIT:n viisi raportoitavaa toimialaa 1.4.2019 alkaen ovat Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Infraprojektit, Toimitilat sekä Kiinteistöt.