Toimintaympäristö

Lähiajan näkymät alueittain

Julkaistu tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksessa.

Asuminen

Markkina-tilanne Q3 Markkina-näkymät Q4

Suomi

 • Kuluttajien aktiivisuus on palautunut vuoden 2019 tasolle, vaikkakin epävarmuus on jälleen lisääntymässä koronaviruspandemian toisen aallon myötä.
 • Yksityissijoittajien kysyntä on kohtalaista.
 • Institutionaaliset sijoittajat ovat aktivoitumassa, vaikkakin epävarmuus on jälleen lisääntymässä koronaviruspandemian toisen aallon myötä.
 • Taloyhtiölainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän vaikeana. Kuluttajien asuntolainansaanti on tulossa haastavammaksi.

Baltian maat

 • Kysyntä vakaantui Q3:lla, mutta epävarmuus on lisääntymässä koronaviruspandemian toisen aallon myötä.

Keski-Euroopan maat

 • Epävarmuus on lisääntymässä koronaviruspandemian toisen aallon myötä.

Venäjä

 • Kuluttajakysyntä keskittyy edelleen luotettaviin rakennuttajiin.
 • Matalan asuntolainojen koron arvioidaan tukevan myyntiä.
 • Valtion korkotukiohjelma jatketaan kesäkuuhun 2021 saakka, minkä odotetaan tukevan asuntojen kuluttajakysyntää.

Toimitilat

   

Suomi

 • Kiinteistösijoittajat ovat aktivoitumassa, ja päätöksentekovalmius on normalisoitumassa.
 • Vuokralaiskysyntä on elpymässä.
 • Urakkamarkkina pysyy vakaana, koska kaupungeilla on suuri määrä projekteja käynnissä ja valmisteilla.
 • Pidemmällä aikavälillä, vaikka etätyöskentely lisääntyy, toimistotilojen kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän vakaana toimistoihin kohdistuvien muuttuvien vaatimusten ansiosta.
 • Kiinteistöjen arvostuksissa tuottovaatimusten arvioidaan pysyvän vakaina.

Baltian maat

 • Urakkamarkkina pysyy vaisuna koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.
 • Hintataso pysyy matalana kireän kilpailun vuoksi.

Keski-Euroopan maat

 • Kiinteistösijoittajien varovaisuus lisääntymässä koronaviruspandemian toisen aallon myötä.
 • Vuokralaiskysyntä hidastuu koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Infraprojekti

   

Suomi

 • Kysyntä heikentymässä, kun koronaviruspandemia aiheuttaa viivästyksiä joidenkin kaupunkien infrahankkeiden suunnitteluun.
 • Paikallisesti markkinaa tukevat kasvavien kaupunkikeskusten suuret infraprojektit, liikennehankkeet ja teollisuuden investoinnit.
 • Valtion tukipakettien odotetaan alkavan tukea alaa ensi vuoden aikana.

Baltian maat

 • Hintataso pysyy matalana kireän kilpailun vuoksi.
 • Urakkamarkkina pysyy heikkona.

Ruotsi

 • Infrarakentamisen arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla liikenneinfran kehitysohjelmien ja kaupungistumiskehityksen ansiosta.
 • Laajoja tie- ja rautatiehankkeita sekä teollisia investointeja käynnissä ja valmisteilla.

Q3:n markkinatilanne: Hyvä, Normaali, Heikko 
Q4:n markkinanäkymä: Paranee, Vakaa, Heikkenee

YIT toimii  Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa.

Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- sekä infrarakentajista, ja Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. CEE-maissa olemme yksi päätoimijoista.

YIT:n viisi raportoitavaa toimialaa 1.4.2019 alkaen ovat Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä, Infraprojektit, Toimitilat sekä Kiinteistöt.