Paikalliset sivut:
YIT Group

Taloudellista tietoa

Vierittämällä palkkia alla löydät muun muassa toimialakohtaiset tiedot ja asuntorakentamisen tunnuslukuja.

taloudelliset tavoitteet

 

Pro forma -taloudelliset tiedot

YIT:n ja Lemminkäisen 1.2.2018 toteutuneen yhdistymisen johdosta YIT julkaisi 4.4.2018 tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuosilta 2016, 2017 sekä vuosineljänneksittäin vuodelta 2017.

Pro forma -taloudelliset tiedot

Avainluvut

YIT on soveltanut raportoinnissaan 1.1.2010 alkaneelta tilikaudelta lukien IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRS-tulkintaohjetta. Tulkintaohjeen käyttöönoton myötä konserniraportointi ja toimialaraportointi eroavat toisistaan. Laskentatapojen välinen ero raportoidaan IFRIC 15 -korjauksena.

YIT:n ja Lemminkäisen sulautuminen tuli voimaan 1.2.2018. YIT:n hallitus vahvisti yhtiön raportointiperiaatteet. YIT raportoi jatkossa IFRS-periaatteen mukaisesti sekä konserni- että segmenttiraportoinnissaan.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. IFRS 15 määrittää miten ja milloin myyntituotot asiakassopimuksista tulee kirjata. 

Lue lisää

Sulje
Lähetetään...