Oikaistu liikevoittoprosentti parani 2,8 %:sta 4,0 %:iin vuonna 2021. Loppuunsaatettu projektiportfolion analyysi ja vahvistunut tilauskanta luovat vankan pohjan tulevaisuudelle.


Asuminen Suomi ja CEE -segmentin oikaistu liikevoitto 102 miljoonaa euroa (108).

 • Alaskirjaukset vaikuttivat kannattavuuteen.
 • Operatiivisesti vuosi oli edellistä vahvempi.
 • Asuntojen valmistumismäärä oli matalampi edellisvuoteen verrattuna.
 • Myyntihinnat ja myynnin jakauma kehittyivät suotuisasti

 
Asuminen Venäjä -segmentin oikaistu liikevoitto 26 miljoonaa euroa (27).

 • Vertailukaudella tuloutusmuutoksella oli 5 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Lisäksi vertailukautta tuki 5 miljoonan euron tonttimyynti.
 • Operatiivisesti kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna marginaalien ja kokonaistehokkuuden paranemisen ansiosta.

Toimitilat-segmentin oikaistu liikevoitto 10 miljoonaa euroa (-44).

 • Tuloskehitys on vahvistunut, sillä liiketoiminnan muutos on edennyt erittäin hyvin suunnitelmien mukaisesti ja segmentti on saavuttanut vakaan toiminnan tason.

 

Infra-segmentin oikaistu liikevoitto 9 miljoonaa euroa (13).

 • Kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti 37 miljoonan euron kateheikennykset Infran strategian ja projektien perusteellisen analysoinnin ja vanhojen hankkeiden uudelleenarvioinnin myötä.
 • Lestijärven tuulipuiston myynnillä oli 43 miljoonan euron positiivinen vaikutus koko vuoden oikaistuun liikevoittoon.

Kiinteistöt-segmentin oikaistu liikevoitto 1 miljoonaa euroa (5).

 • Tiettyjen strategiaan kuulumattomien omaisuuserien alaskirjaukset vaikuttivat negatiivisesti oikaistuun liikevoittoon.
 • Vertailukauteen vaikutti negatiivisesti Mall of Triplan investoinnin käyvän arvon 14 miljoonan euron muutos.

 

Muut kohokohdat

 • Korollinen nettovelka laski ennätysmatalalle tasolle 303 miljoonaan euroon (628).
 • Velkaantumisaste pysyi alle strategisen tavoitetason 30 %:ssa (68).
 • Tonttivaranto oli vuoden lopussa 748 miljoonaa euroa (812), joka mahdollistaa 29 000 uuden kodin rakentamisen.
 • Tilauskanta oli vahva 4 042 miljoonassa eurossa (3 528).
 • Vahva asuntomyynti jatkui läpi vuoden. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä matalalla tasolla.
 • Yhdistetty tapaturmataajuus laski 8,9:ään (9,6)

 

Tulosohjeistus vuodelle 2022

Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän odotetaan laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Asuminen Venäjä -segmentin vakaan suorituskyvyn arvioidaan jatkuvan, mutta käynnissä olevien hankkeiden määrän vähenemisen odotetaan vaikuttavan tulokseen. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä projektikanta on terve ja houkutteleva.

YIT odottaa konsernin oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021 (2021: 114 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset seisokit tai hitaampi eteneminen rakennustyömailla ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle.

YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutuksen siirtämistä urakoiden ja asuntojen hintoihin. Näin ollen YIT odottaa kustannusnousun vaikutuksen tuloskehitykseen jäävän maltilliseksi vuoden aikana.

Vahvan taseen tukemana YIT on kasvattanut asuntoaloituksiaan Suomessa ja itäisen Keski-Euroopan maissa. Tämän odotetaan sitovan pääomaa vuoden edetessä.

 

Materiaalit

 

Tiedotustilaisuus 4.2.2022

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestettiin perjantaina 4.2.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelivät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Lähetyksen tallenne on katsottavissa nettisivuillamme osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit

 

Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä. Autamme mielellämme! 

YIT Sijoittajasuhteet  
investorrelations@yit.fi

 

Löydät kaikki Sijoittajauutiskirjeemme nettisivuiltamme.