Sijoittajauutiskirje - Tulosinfo Q2/2022

Strategian toteuttaminen jatkuu: kannattavuus parani markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta, Venäjän liiketoimintojen myynti saatiin onnistuneesti päätökseen

Tuloksen avainviestit

Mitkä olivat toisen vuosineljänneksen kohokohdat YIT:lle?
Vuosineljänneksen kohokohta oli YIT:n Venäjän liiketoimintojen myynnin loppuunsaattaminen. YIT pystyi neuvottelemaan vahvan sopimuksen, toteuttamaan sen sovituin ehdoin ja vetäytymään kaikesta toiminnasta Venäjällä. Lisäksi YIT:n kannattavuus parantui markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta.

YIT:n toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (24) ja oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,5 %:iin (3,4). Mitkä olivat merkittävimmät tekijät tuloksen taustalla?
Vaikka liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna, suhteellinen kannattavuus parani. Asuminen saavutti hyvän tuloksen epävarmasta markkinasta ja matalammasta asuntojen valmistumismäärästä huolimatta, kun taas merkittävin tekijä parantuneen kannattavuuden taustalla oli onnistunut transformaation eteneminen Toimitiloissa ja Infrassa. Toimitilojen tulosta tuki kahden omaperusteisen hankkeen myynti vuosineljänneksen aikana, mutta myös operatiivinen toiminta pysyi vahvalla tasolla.

Millainen toimintaympäristö oli toisella vuosineljänneksellä?
Markkinoiden myllerrys oli tuntuvaa: samalla kun toimitusketjut hakeutuivat uusiin tasapainoihinsa, kuluttajien luottamus heikkeni nousevien korkojen ja inflaation myötä. Kysyntä on laskenut viime vuoden poikkeuksellisen vahvalta tasolta ja lähiajan markkinanäkymä on epävarma. Vaikutukset eri markkinoilla kuitenkin poikkeavat toisistaan: vaikka asuntojen kysyntä heikkenikin itäisessä Keski-Euroopassa, kysynnän näkymät ovat kyseisessä markkinassa edelleen varovaisen positiiviset.

Rakennusmateriaalien hintojen nousu jatkui vuosineljänneksen aikana, mutta toisaalta hintakehityksessä on merkkejä vakaantumisesta. Materiaalien saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla hankinta- ja projektiorganisaatioiden kovan työn sekä YIT:n vankkojen tavarantoimittajasuhteiden ansiosta.

Miten strategian toteuttaminen eteni vuosineljänneksen aikana?
YIT:n strategian toteutus jatkui menestyksekkäästi ja etenee suunnitellusti. Esimerkiksi uusi ketterä toimintamalli sekä panostus projektijohtamiseen ovat jo tuoneet merkittäviä tehokkuushyötyjä. Strategiamme keskittyä ydinliiketoimintaamme etenee hyvin, ja monipuolinen liiketoimintamalli tarjoaa suojaa markkinoiden turbulenssia vastaan.

Ohjeistus vuodelle 2022

Asuminen-segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän odotetaan laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt
aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä on meneillään useita lupaavia hankkeita.

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021 (2021: 85 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemia tai rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuushaasteet voivat aiheuttaa väliaikaisia seisokkeja tai hitaampaa etenemistä rakennustyömailla, ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutusten minimointia aktiivisella asiakassuhteiden, sopimusten ja hankinnan hallinnalla. Korkojen nousu ja yleinen inflaatio voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään ja siten johtaa odotettua matalampiin asuntojen myyntimääriin. Kasvaneen rakenteilla olevien asuntojen määrän vuoksi YIT odottaa sitouttavansa enemmän  pääomaa vuoden edetessä.

Materiaalit

Tiedotustilaisuus 28.7.2022

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 28.7.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samasta osoitteesta myöhemmin samana päivänä.

Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä. Autamme mielellämme! 

phone_icon_grey.png.png

YIT Oyj, Sijoittajasuhteet
InvestorRelations@yit.fi

twitter_icon_grey.png.png

Seuraa meitä Twitterissä
@YITInvestors

Tilaa sijoittajauutiskirjeemme

Julkaisemme säännöllisesti uusia sijoittajauutiskirjeitä. Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaiset tiedot sijoittajasuhdeviestinnästämme.