Sijoittajauutiskirje - Kvartaaliuutiset Q3/2021

Kolmas vuosineljännes on nyt takana ja on aika summata kohokohdat ennen YIT:n osavuosikatsauksen julkaisua.

Kvartaalin kohokohdat 

Kolmannen vuosineljänneksen aikana sijoittajien kanssa käydyissä keskusteluissa keskiössä ovat olleet tuleva strategiapäivitys, projektihallinnan kehittäminen, markkinakysyntä ja rakennusmateriaalien kustannusinflaatio.

  • Infra-segmentin strategia. Infrassa YIT tulee keskittymään osaamisen ytimeen tullakseen kilpailukykyisemmäksi ja tehokkaammaksi sekä valikoivammaksi projektin suhteen.
  • YIT käy parhaillaan läpi konsernin strategiaa ja kertoo yksityiskohdista enemmän myöhemmin tämän vuoden aikana.
  • Projektinhallintahaasteet ovat rasittaneet Infra-liiketoimintaa vuonna 2021. YIT on yksityiskohtaisesti käynyt läpi koko projektikannan löytäen useita osa-alueita, jotka ovat tarvinneet johdon huomiota. Infran haasteiden odotetaan jatkuvan loppuvuoden ajan samalla kun liiketoiminnalle määritetään uutta suuntaa. Toisaalta Toimitiloissa projektinhallintahaasteet ovat hellittäneet ja toiminnan vakautuminen on jatkunut.
  • Markkinakysyntä on jatkunut vahvana asuntorakentamisessa ja kohtalaisena kiinteistömarkkinassa. Julkisen sektorin projektit tukevat kysyntää toimitilojen ja infran markkinoissa.   
  • Rakennusmateriaalien kustannusinflaatio on jatkunut kaikilla alueilla. YIT on tehnyt ennakoivia toimenpiteitä esimerkiksi hankintaan ja hinnoitteluun liittyen ja jatkaa tilanteen seuraamista tarkasti. Merkittäviä vaikutuksia ei ole odotettavissa vuodelle 2021.Viimeaikaisia tiedotteita 

Konserni  

Tyyppi 

Projekti / Tapahtuma 

Linkki tiedotteeseen

Johto

Muutos YIT:n johtoryhmässä: Tuomas Mäkipeska nimitetty talousjohtajaksi

Pörssitiedote (30.7.) 
HR YIT käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Suomessa Pörssitiedote (25.8.) 
Hallinnointi YIT Oyj:n hallitus päätti osingonjaosta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

Pörssitiedote (29.9.)


Segmentit 

Segmentti

Projekti / Tapahtuma 

Arvo  

Ajoitus

Linkki tiedotteeseen

Kiinteistöt

Järvenpään Bulevardikorttelin toimistokokonaisuuden myynti

~32M€

Tilauskantaan Q3/2021

Sijoittajauutinen (7.7.) 

Kiinteistöt Yhteissijoitusyhtiö perustettu Baltian asuntoinvestointeja varten Investointikapasiteetti 120M€   Sijoittajauutinen (2.9.)
Toimitilat Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjauksen toisen vaiheen toteutus ~40M€ Tilauskantaan Q3/2021 Sijoittajauutinen (24.8.)
Infra Kruunusillat-raitiotien rakentaminen Hakaniemi–Laajasalo -välille ~123M€ Tilauskantaan Q4/2021 Sijoittajauutinen (25.8.)


Hiljaista jaksoa edeltävä puhelu 
 

YIT:n Q3 hiljaista jaksoa edeltävä puhelu analyytikoille pidettiin tiistaina 28.9. Talousjohtaja Ilkka Salonen kävi läpi vuosineljänneksen kohokohdat, minkä jälkeen analyytikot esittivät kysymyksiä. Keskeisimmät kysymykset olivat:  

Q: Mikä on tilanne Toimitilat- ja Infra -segmenttien toiminnan kääntämisen suhteen?
A: Muutos Toimitilat-segmentissä alkoi vuonna 2020 ja suorituskyky on nyt vakiintumassa. Infra-segmentissä suuri osa hankkeista on terveitä, mutta muutamat hankkeista alisuoriutuvat. Suorituskyvyn vakautumisen odotetaan alkavan vuonna 2022.

Q: Onko puun hinnan vaihtelu ja saatavuus vaikuttaneet omaperusteisiin hankkeisiin?
A: Ei merkittäviä vaikutuksia.

Q: Mikä osa kustannuksista on lyöty lukkoon ennen rakentamisen aloittamista asumisella ja Toimitiloissa?
A: Omaperusteisissa hankkeissa suurin osa kustannuksista on lukittu rakentamisen alkaessa. Toimitiloissa tilanne vaihtelee mm. sopimustyypin mukaan.

Q: Onko materiaalikustannusinflaatio vaikuttanut Espoon PPP -hankkeen katteeseen?
A: Ei merkittävää vaikutusta. Materiaalien ostosopimukset on tehty suunnitteluvaiheessa ennen kustannusten nousun alkamista.

Q: Onko työvoiman saatavuus erityisesti Baltiasta ollut ongelma YIT:lle?
A: Ei suuria ongelmia.

Q: Mikä on tilanne YIT:n suurten projektien kehityksen kanssa?
A:
Keilaniemi: K-torni on suunnitteluvaiheessa, neuvottelut ovat käynnissä rahoituksesta ja mahdollisista vuokralaisista.
Trigoni: neuvottelut ovat käynnissä Helsingin kaupungin kanssa.
Vallila: neuvottelut ovat käynnissä vuokralaisten ja sijoittajien kanssa.
Maistraatinportti: neuvottelut ovat käynnissä vuokralaisten ja sijoittajien kanssa.
Maria 01: vireillä on kaupungin asemakaavaan liittyvä valitus.

Q: Vaikuttavatko suuret allianssiprojektit, kuten Tampereen ratikka ja Raide-Jokerin, YIT:n lukuihin valmistuttuaan?
A: Suuret raidehankkeet tuloutetaan ajan kuluessa rakentamisen aikana, joten kertaluonteisia vaikutuksia ei ole. Allianssiprojekteilla voi kuitenkin olla lisäbonusjärjestelmiä, jotka liittyvät esimerkiksi hankkeen julkisuuskuvaan ja työturvallisuuteen, ja joilla voi olla vähäisiä vaikutuksia hankkeen jälkeen.

Q: Mikä on Kruunusillat -hankkeen tilanne?
A: Sopimus allekirjoitettiin syyskuussa ja rakentaminen alkaa vuonna 2022.

Q: Mikä on YIT:n tonttivarannon tilanne?
A: Keskeisten alueiden tonttien kysyntä on edelleen voimakasta ja kohtuullisen tonttireservin säilyttäminen on YIT:n ensisijainen tavoite. Tonttien hintataso on noussut erityisesti Venäjällä.

Q: Näkymän sijoittajien asuntokysynnälle?
A: Sijoittajien kysyntä on ollut aktiivista, eikä YIT odota sen heikkenevän lähitulevaisuudessa.

Q: Asuntokysynnän näkymät ennätyksellisten aloitusten jälkeen Q2/2021?
A: RS-lainojen puute vaikuttaa omaperusteisten hankkeiden aloittamiseen. YIT:n aloitusmäärien odotetaan kuitenkin kasvavan edelleen.

Q: Onko olemassa vaara menettää hankekehityksen ydinosaamista käynnissä olevien yt-neuvottelujen vuoksi?
A: Irtisanomiset perustuvat uuteen par aikaa määritettävään toimintamalliin, eikä kyse ole kiinteiden kulujen leikkaamisesta kaikkialla.

Voit kuunnella puhelun tallenteen nettisivuiltamme (englanniksi)

 

Tulosjulkistus 

YIT:n osavuosikatsaus julkistetaan perjantaina 29.10. noin klo 9 Suomen aikaa.
Tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä klo 10.00 Suomen aikaa. 
Materiaalit ovat tuolloin saatavilla nettisivuiltamme

 

Pääomamarkkinapäivä

 Seuraava Pääomamarkkinapäivämme järjestetään tiistaina 23. marraskuuta 2021.
Varaa päivämäärä kalenteristasi jo nyt!
Lisätietoja tapahtumassa tulossa myöhemmin nettisivuillamme

Ole meihin yhteydessä, jos sinulla herää kysymyksiä.

YIT Sijoittajasuhteet 
investorrelations@yit.fi


Löydät kaikki Sijoittajauutiskirjeemme nettisivuiltamme