Paikalliset sivut:
YIT Group

Pääomamarkkinapäivät

YIT järjestää vuosittain pääomamarkkinapäivän, joka on suunnattu sijoittajille ja analyytikoille. Tilaisuuden tavoitteena on kertoa YIT:n strategiasta ja toiminnasta.

Pääomamarkkinapäivä 2018

Pääomamarkkinapäivä 2018 järjestettiin Helsingissä 27.9.2018. Päivän pääteemana oli 19.9. julkaistu yhtiön uusi strategia vuosille 2019-2021.

YIT:n strategian tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteet ovat kaupunkikehitys sekä suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Strategia rakentuu vahvojen megatrendien, kaupungistumisen, kestävän kehityksen sekä digitalisaation, varaan. YIT:n ja Lemminkäisen integraation onnistuminen, yhteisten toimintatapojen ja yhteisen kulttuurin luominen sekä synergiahyötyjen saavuttaminen muodostavat tärkeän osan yhtiön menestyksen kulmakivistä.

Sijoittajauutinen, 27.9.2018: 
YIT:n pääomamarkkinapäivä tänään Helsingissä, aiheena uusi strategia

Webcast-tallenne

Esitysmateriaalit

Kaikki esitysmateriaalit ovat englanniksi.

Performance through cycles
Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

“Orange is the new blue” – capturing the synergies while navigating the opportunities of blended families
Pii Raulo, henkilöstöjohtaja &
Juhani Nummi, integraatiojohtaja

Ecosystem driving future growth and profitability
Juha Kostiainen, kaupunkikehityksen johtaja &
Esa Neuvonen, Toimitilat- ja Kiinteistöt-segmenttien johtaja

Case Tripla
Tapio Salo, Tripla-hankkeen johtaja

Strengthening the financial stability
Ilkka Salonen, talousjohtaja

 

 

 

Edelliset pääomamarkkinapäivät ja esitysmateriaalit

Sulje
Lähetetään...