YIT:n pääomamarkkinapäivä tänään Helsingissä, aiheena täsmennetty strategia

YIT Oyj          Sijoittajauutinen                                        26.9.2019 klo 8.00

YIT:n sijoittajille ja analyytikoille suunnattu pääomamarkkinapäivä järjestetään tänään 26.9.2019 Helsingin Kampissa Start-up campus Maria 01:n tiloissa. Kampuksen mittava laajentaminen on yksi YIT:n suurista kaupunkikehityshankkeista. Päivän pääteemana on 18.9.2019 julkaistu yhtiön täsmennetty strategia vuosille 2020–2022.

YIT:n strategian päätavoitteena on edelleen kannattavuuden parantaminen sekä taloudellisen vakauden ylläpitäminen. Yhtiön kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä ovat edelleen kaupunkikehitys sekä suhdanteita tasaavat kiinteistö- ja palveluliiketoiminnat. Painopisteitä tukevia menestyksen kulmakiviä ovat huippusuoritus, menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, onnelliset työntekijät sekä uutena kestävän kehityksen vauhdittaminen.

Tilaisuudessa käsitellään YIT:n liiketoimintamallia, taloudellista kehitystä ja strategian keskeisiä panostusalueita: kannattavuuden parantamista, Kiinteistöt-liiketoimintaa, palveluliiketoimintojen kasvattamista sekä kestävän kehityksen vauhdittamiseen liittyviä toimia.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet

Yhtiö on parantanut uusien hankkeidensa kannattavuutta sekä segmenteissä tehdyillä kehitystoimilla että yhtiön laajuisilla kehitysohjelmilla. Vaikutuksiltaan suurin toimenpidealue on toiminnan tasalaatuisuuden ja hallinta-asteen parantaminen uuden GRIP-johtamisjärjestelmän käyttöönoton myötä. Tuottavuuteen vaikutetaan mm. Lean-periaatteiden laajamittaisella käyttöönotolla ja esivalmisteiden käytön määrän lisäämisellä. Terve hinnoittelu on osa yrityskulttuurin kehittämistä. Yleisesti liiketoimintaportfolion suuntaaminen kohti kannattavimpia liikeideoita johtaa keskimääräisen kannattavuuden parantumiseen.

Strategiset kehitysohjelmat

Jokainen segmentti huolehtii omasta kilpailukykyisyydestään markkina-alueellaan segmenteissä tehtävän kehitystyön avulla. Lisäksi YIT toimeenpanee strategiaansa neljällä konsernin yhteisellä menestyksen kulmakiviä ja kasvua tukevalla kehitysohjelmalla. Performance-, Green Growth- ja Customer Focus -ohjelmat käynnistyivät viime vuonna ja jatkuvat strategiatäsmennystä tukevin sisällöllisin tarkennuksin, kuten hiilineutraaliutta tavoittelevin ja CO2-päästöjä vähentävin toimin.

Uutena ohjelmana käynnistetään Services Development -ohjelma. Ohjelmassa suunnitellaan konsernin palveluarkkitehtuuri, rakennetaan yhteinen palvelualusta sekä tuetaan segmenttejä niiden liiketoimintojen palvelukehityksessä ja palvelumuotoilussa.

Arviot kuluvan neljänneksen asuntoaloituksista ja vuoden 2020 valmistumisista

Asuntojen kuluttajakysyntä on pysynyt Suomessa ja Venäjällä vakaana normaalilla tasolla ja jatkunut CEE-maissa vilkkaana. Näkymät ovat kaikilla markkina-alueilla vakaat. Vuoden kolmannella neljänneksellä yhtiö on aloittanut kuluttajille suunnattuja asuntokohteita Suomessa noin 600 ja CEE-maissa noin 400 kappaletta. Venäjällä on vastaavana aikana aloitettu noin 500 asuntoa kuluttajille. Tehtyjen aloitusten pohjalta arvioimme, että vuonna 2020 Suomessa valmistuu noin 2600 suoraan kuluttajille suunnattua asuntoa (2019 arvio: noin 2700), CEE-maissa noin 1600 (2019 arvio: noin 1600) ja Venäjällä noin 3100 (2019 arvio: noin 3900) asuntoa.

Synergiatavoitteet saavutetaan

Kesäkuun loppuun mennessä tehdyiksi kirjatut yhteenlasketut synergiatoimenpiteet olivat vaikutuksiltaan noin 46 miljoonaa euroa. YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymiseen liittyvä tekninen integraatio on tiettyjä IT- ja taloushallinnon toimia lukuun ottamatta tehty. Yrityskulttuurin vahvistaminen sekä uusien toimintatapojen käyttöönotto jatkuu edelleen. Yhtiö on täsmentänyt arvioitua synergia-aikatauluaan ja arvioi saavuttavansa kumulatiivisesti noin 48 miljoonan euron vuotuiset tulosvaikutteiset synergiahyödyt vuoden 2020 loppuun mennessä. Aiemmin synergiahyötyjen arvioitiin olevan noin 46-50 miljoonaa euroa.

Kumulatiiviset integraatiokustannukset olivat kesäkuun lopussa yhteensä noin 25 miljoonaa euroa Lemminkäiselle tammikuussa 2018 kirjatut kulut mukaan lukien. Yhtiö on täsmentänyt arviotaan integraatiokustannuksista. Jo toteutuneiden, tehtyjen päätösten loppuun viemisen ja jäljellä olevien toimenpiteiden kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi kertaluonteisen negatiivisen kassavirta- ja tulosvaikutuksen olevan yhteensä noin 40 miljoonaa euroa vuosina 2017–2019.

Pääomamarkkinapäivä 

Tänään 26.9.2019 järjestettävän pääomamarkkinapäivän ohjelma alkaa kello 9.00 paikallista aikaa. Esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla

Toimitusjohtajan esityksen ajan noin klo 9.00 alkaen sijoittajat ja analyytikot voivat osallistua tilaisuuteen myös puhelinkonferenssin kautta soittamalla numeroon +46 (0)8 5033 6574. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 5633996.

Esitykset löytyvät YIT:n verkkosivuilta osoitteessa www.yitgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/paaomamarkkinapaiva.

Lisätietoja antavat:  

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi
Tiina Kuusisaari, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 52 88 154, tiina.kuusisaari@yit.fi

YIT Oyj 

Ilkka Salonen
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi