Konsensusennusteet

Tietojemme mukaan alla luetellut analyytikot seuraavat YIT:tä aktiivisesti. Nämä tiedot on tarkoitettu vain tiedonsaantia varten.

YIT ei tarjoa taloudellista tai muuta neuvonantoa. YIT ei anna suosituksia eikä hyväksyntää tällä internetsivustolla viitattuihin sijoituspalveluihin tai -neuvojiin liittyen. YIT ei myöskään tarjoa neuvoja minkään tietyn sijoituksen, arvopaperin tai sijoitusstrategian luonteeseen, mahdolliseen arvoon tai sopivuuteen liittyen.

Tältä internetsivustolta löytyvä aineisto ei muodosta neuvonantoa, eikä mihinkään tältä sivustolta löytyvään aineistoon tule tukeutua päätöksiä tehtäessä (tai tekemättä jätettäessä) eikä toimenpiteeseen ryhdyttäessä (tai sellaisesta pidättäydyttäessä). YIT ei anna suosituksia arvopaperien tai optioiden ostamisesta tai myymisestä. YIT ei ole vahvistanut eikä se tue mitään analyytikkojen esittämiä näkemyksiä, eikä YIT ota vastuuta analyytikkojen tuottamasta tai heidän internetsivuiltaan löytyvästä tiedosta. Jokaisen sijoittajan on tehtävä omat päätöksensä arvioidessaan analyytikkoja ja tällä sivustolla sekä heidän sivustoillaan esitettyjä tietoja. Suositamme taloudellisen neuvonantajan puoleen kääntymistä ennen minkään taloudellisten päätösten tekemistä.

Klikkaamalla alla olevaa Hyväksyn-painiketta siirryt Vara Research Gmbh:n ylläpitämille sivuille. YIT ei ole millään tavalla vaikuttanut kyseisten sivujen sisältöön, laatuun, luonteeseen tai luotettavuuteen. YIT ei miltään osin vastaa sivuilta saatujen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.


Vara Research Gmbh:n tarjoama tieto perustuu YIT:tä seuraavien analyytikoiden arvioihin ja ennusteisiin, jotka ovat riippumattomia YIT:stä. Vara Research Gmbh:n sivuilla olevat tiedot eivät edusta YIT:n tai sen johdon käsityksiä, ennusteita tai arvioita.

Linkki on lisätty YIT:n sivuille ainoastaan informointitarkoituksessa, eikä se merkitse minkäänlaista sivujen sisältöön liittyvää kannanottoa, tarkastusta tai vahvistusta YIT:n osalta. Tietoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Siirtyessäsi Vara Research Gmbh:n tuottamalle sivulle, teet sen omalla vastuullasi. YIT ei millään tavoin vastaa siitä, miten käytät sivuilla tarjottua sisältöä.


Hyväksyn