Lemminkäisen raportit ja tiedotteet

Osio pitää sisällään Lemminkäinen Oyj:n raportit ja tiedotteet tammikuun 2018 loppuun asti. Lemminkäisen sulauduttua YIT Oyj:n kanssa 1.2 2018 uusi yhtiö raportoi nimellä YIT Oyj.

Lemminkäisen materiaalit

Kutsu sulautuneen Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

Sulautuneen Lemminkäisen osakkeenomistajien kokous pidettiin keskiviikkona, 11.4.2018 klo 15.00 alkaen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tiloissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. 

Lisätietoa

Kutsu sulautuneen Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajien kokoukseen

 

Muut materiaalit

Lemminkäisen tammikuun 2018 tilinpäätös

Lemminkäisen vuosikertomus 2017  
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.‒31.12.2017 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2017

Lemminkäisen tiedotteet

Muut materiaalit kuten
Osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet
Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Vuosikertomukset
Yhtiökokoukset
Muut esitysmateriaalit

Lemminkäinen vuosina 2000-2017