Paikalliset sivut:
YIT Group

Lemminkäisen raportit ja tiedotteet

Osio pitää sisällään Lemminkäinen Oyj:n raportit ja tiedotteet tammikuun 2018 loppuun asti. Lemminkäisen sulauduttua YIT Oyj:n kanssa 1.2 2018 uusi yhtiö raportoi nimellä YIT Oyj.

Lemminkäisen materiaalit

Lemminkäisen vuosikertomus 2017  
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.‒31.12.2017 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2017

Lemminkäisen tiedotteet

Muut materiaalit kuten
Osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet
Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Vuosikertomukset
Yhtiökokoukset
Muut esitysmateriaalit

LEMMINKÄInen vuosina 2000-2016

Vastuunrajoituslauseke

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettuja YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT on suomalainen yhtiö ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä tiedotteessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT on sijoittunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai sen johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT on voinut ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa sulautumisen vireilläoloaikana.

Sulje
Lähetetään...