YIT julkaisee uuden vihreän rahoituksen viitekehyksen

YIT Oyj Sijoittajauutinen 3.6.2024 klo 15.20

YIT
YIT

YIT julkaisee uuden vihreän rahoituksen viitekehyksen

YIT on perustanut uuden vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita. Viitekehyksen avulla integroidaan yhtiön kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet entistä vahvemmin rahoitukseen. YIT on asettanut tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, minkä lisäksi YIT:n tavoitteena on olla hiilineutraali omassa toiminnassaan (scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä. Edellisen vihreän rahoituksen viitekehyksen YIT julkaisi jo vuonna 2021.  

Vihreän rahoituksen viitekehys on suunniteltu tukemaan viitekehyksen mukaisten hankkeiden ja menojen rahoittamista tai jälleenrahoittamista. Viitekehyksen mukaiset hankkeet edistävät vähähiilistä asunto- ja toimitilarakentamista Suomessa. 

Viitekehyksen mukaiset hankkeet ja menot liittyvät ympäristöystävällisiin ja energiatehokkaisiin rakennuksiin ja ne on jaettu neljään kategoriaan, joista kukin edistää niin yhtiötä kuin YIT:n asiakkaita vihreässä siirtymässä.  

“Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia ilmastoon ja rakennusalalla on paljon saavutettavaa vastuullisuudessa. Olemme asettaneet kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja vihreän rahoituksen viitekehys auttaa meitä ohjaamaan investointeja hankkeisiin, jotka edistävät vihreää siirtymää. Viitekehyksen ytimessä on ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen, mukaan lukien uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja energiatehokkuuden lisääminen”, sanoi YIT:n talousjohtaja Tuomas Mäkipeska

Vihreän rahoituksen viitekehyksen avulla YIT voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja muita vihreitä rahoitusinstrumentteja ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseksi. Varojen kohdentamisesta raportoidaan vuosittain. Hankkeiden ympäristövaikutuksista raportoidaan vuosittain täyteen allokaatioon saakka, sekä merkittävien allokaatiomuutosten tapahtuessa.  

Riippumattoman ulkopuolisen, ESG-luokituksia tekevän analyysiyhtiö Sustainalyticsin antama arvio vahvistaa viitekehyksen olevan kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen International Capital Market Associationin (ICMA) Green Bond -periaatteiden, LMA:n (European Loan Market Association), APMLA:n (Asia Pacific Loan Market Association) ja LSTA:n (Loan Syndication Trading Association) vihreitä lainoja koskevien periaatteiden mukainen. Viitekehys ja Sustainalyticsin arvio ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.yitgroup.com/velkasijoittajat.  

Danske Bank A/S toimi neuvonantajana vihreän viitekehyksen laadinnassa. 

Lisätietoja: 

YIT:n konserniviestintä, puh. 044 743 7536, press@yit.fi

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.   

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook