YIT julkistaa vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework)

YIT Oyj      Sijoittajauutinen    16.3.2021 klo 10.15

YIT on laatinut vihreän rahoituksen viitekehityksen (Green Finance Framework) tukemaan investointeja, jotka edistävät siirtymistä kohti vähähiilistä kiertotaloutta ja muita yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita. Viitekehyksen alainen vihreä rahoitus on yksi keino tukea YIT:n ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

YIT on sitoutunut edistämään kestävien elinympäristöjen ja hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan luomista ihmisten ja ympäristön tarpeet huomioiden. Rakennusalalla on merkittävä vaikutus ilmastoon, ja YIT toteuttaa aktiivisesti toimenpiteitä tällä saralla. YIT on asettanut ilmastotavoitteet, joiden pyrkimyksenä on puolittaa oman toiminnan ja omaperusteisten hankkeiden kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.

”Kestävä kehitys on yksi YIT:n strategian neljästä kulmakivestä, ja vihreän rahoituksen viitekehys linkittää strategian rahoitukseemme. Viitekehyksen mukaiset investoinnit tukevat työtämme kohti kestävää kehitystä ja pyrkimyksiämme parantaa toimintamme tehokkuutta, jätteidenhallintaa ja hyödyntää kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Viitekehyksen ytimessä ovat myös vähähiilisiä ratkaisuja integroivat hankkeet, jotka johtavat matalampiin elinkaaripäästöihin, sekä hankkeet, joissa hyödynnetään uusiutuvia energiaratkaisuja” kertoo Ilkka Salonen, YIT:n talousjohtaja.

Vihreän rahoituksen viitekehyksen avulla YIT voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja muita vihreitä rahoitusinstrumentteja ympäristöystävällisten hankkeiden rahoittamiseksi. Varojen kohdentamisesta ja rahoitettujen hankkeiden ympäristövaikutuksista raportoidaan vuosittain. Viitekehys sekä CICERO:n antama ulkopuolinen arvio, joka vahvistaa viitekehyksen olevan kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (International Capital Markets Association, ICMA) Green Bond -periaatteiden ja LMA:n (Loan Market Association) vihreitä lainoja koskevien periaatteiden mukainen, ovat saatavissa englanniksi osoitteessa www.yitgroup.com/velkasijoittajat. Danske Bank A/S toimi ainoana neuvonantajana vihreän viitekehyksen laadinnassa.

Lisätietoja antaa:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi
Karo Nukarinen, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 564 0920, karo.nukarinen@yit.fi
 

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi