YIT:n vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu

YIT OYJ Pörssitiedote 22.2.2018 klo 08:00

YIT:n vuoden 2017 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu yhtiön kotisivuilla.

Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017. Vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.yitgroup.com/vuosikertomus ja tämän pörssitiedotteen liitteenä. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Lisäksi YIT:n vuoden 2017 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/hallinnointi.

Tänä vuonna YIT:n vuosikertomuksen teemaksi valittiin Elävä kaupunki rakennetaan yhdessä. Menneiden vuosien, ja erityisesti vuoden 2017 aikana YIT on vahvistanut kilpailukykyään kumppanuuksien avulla sekä oppinut kumppanuuksista paljon. Työ jatkuu myös tulevina vuosina.

Uuden YIT:n taival alkoi 1.2.2018 YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyessä, joten vuosikertomus jää vanhan YIT:n viimeiseksi. Yhdistyminen on YIT:lle strategisesti tärkeä askel matkalla yhdeksi johtavista kaupunkikehittäjistä Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinoilla.

YIT:n visio on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Vuosikertomuksen teeman avulla haluamme kertoa, kuinka juuri toimiva yhteistyö eri toimijoiden kesken on avain näkemykselliseen kaupunkikehitykseen, onnelliseen työyhteisöön ja sitä kautta onnistuneisiin projekteihin sekä kasvuun. Myös asiakkaamme hyötyvät halustamme kehittää koko toimialan käytäntöjä, kilpailukykyämme sekä tuotteitamme ja palveluitamme.

YIT:n vuosikertomus on toteutettu integroidun raportoinnin viitekehystä soveltaen. Vuosikertomuksen tavoitteena on kuvata sitä, miten YIT tuo lisäarvoa asiakkailleen, omistajilleen, kumppaneilleen, henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Vuosikertomuksesta löytyy myös katsaus YIT:n vastuullisuuteen ja GRI-taulukko soveltuvin osin. Lisäksi Hallituksen toimintakertomus sisältää selvityksen YIT:n muista kuin taloudellisista tiedoista.

YIT:n vuosikertomus julkaistaan pelkästään sähköisenä PDF-tiedostona. Sähköinen julkaiseminen tukee myös kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tavoitteidemme saavuttamista.

Lisätietoja:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 566 6070, hanna.jaakkola@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT OYJ 

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi