YIT:n vuosikertomus vuodelta 2016 on julkaistu

YIT Oyj Pörssitiedote 22.2.2017 klo 8.00

YIT:n vuoden 2016 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu yhtiön kotisivuilla.

Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016. Vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.yitgroup.com/vuosikertomus ja tämän pörssitiedotteen liitteenä. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Lisäksi YIT:n vuoden 2016 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/hallinnointi.

Tänä vuonna YIT:n vuosikertomuksen teemana on Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa. Lähes kaikkialla maailmassa kaupungistuminen etenee, ja entistä enemmän kiinnitetään huomiota kaupunkiympäristön ja kaupunkielämän laatuun. Teeman avulla haluamme kertoa siitä, kuinka ihmisten erilaiset tarpeet ja muuttuvat elämäntilanteet haastavat meidät luomaan parempaa ja kestävämpää elinympäristöä.

Tavoitteenamme on kehittää ja rakentaa kestäviä kaupunkiympäristöjä, jotka säilyttävät arvonsa ja joissa palvelut sijaitsevat lähellä ja joukkoliikenne sekä tukee arjen sujuvuutta että vähentää päästöjä. Julkaisemme tänä vuonna ensimmäistä kertaa YIT:n Kestävät kaupunkiympäristöt -mittarit, joilla seuraamme rakentamiemme omaperusteisten kohteiden etäisyyttä joukkoliikenteeseen ja päivittäistavarakauppaan.

YIT:n vuosikertomus on toteutettu integroidun raportoinnin viitekehitystä soveltaen. Vuosikertomuksen tavoitteena on kuvata sitä, miten YIT luo lisäarvoa asiakkailleen, omistajilleen, kumppaneilleen, henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Vuosikertomuksesta löytyy myös katsaus YIT:n vastuullisuuteen ja GRI-taulukko soveltuvin osin.

YIT:n vuosikertomus julkaistaan pelkästään sähköisenä PDF-tiedostona. Sähköinen julkaiseminen tukee myös kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tavoitteidemme saavuttamista.

Lisätietoja antavat:

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi   

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi