YIT:n puolivuosikatsaus 1.1. –30.6.2017: Kannattavuuden paraneminen jatkui, ajurina Suomi ja CEE-maat

YIT Oyj Pörssitiedote 27.7.2017 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin asteen ja rakentamisen etenemisen mukaisesti1

Huhti–kesäkuu

• Liikevaihto pysyi vakaana ja oli 457,8 miljoonaa euroa (463,7).

• Oikaistu liikevoitto oli 25,0 miljoonaa euroa (20,2), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 5,5 % (4,3).

• Kaudella kirjattiin oikaisueriä -1,1 miljoonaa euroa liittyen suunnitteilla olevan yhdistymisen valmisteluun.

• Tilauskanta pysyi vakaana maaliskuun lopun tasolla ja oli 2 565,7 miljoonaa euroa (3/2017: 2 618,3).

Tammi–kesäkuu

• Liikevaihto kasvoi 13 % 937,0 miljoonaan euroon (826,1).

• Oikaistu liikevoitto oli 41,7 miljoonaa euroa (32,2), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,5 % (3,9).

• Kaudella kirjattiin oikaisueriä -1,1 miljoonaa euroa liittyen suunnitteilla olevan yhdistymisen valmisteluun.

Konserniraportointi, IFRS

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä1

Huhti–kesäkuu

• Liikevaihto kasvoi 28 % 509,0 miljoonaan euroon (396,4).

• Liikevoitto oli 21,1 miljoonaa euroa (6,6), ja liikevoittomarginaali oli 4,1 % (1,7).

• Oikaistu liikevoitto oli 22,2 miljoonaa euroa (6,6) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,4 % (1,7).

• Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen pois lukien lopetetut toiminnot oli 8,8 miljoonaa euroa (26,2).

Tammi–kesäkuu

• Liikevaihto kasvoi 31 % 961,2 miljoonaan euroon (734,0).

• Liikevoitto oli 25,8 miljoonaa euroa (13,3), ja liikevoittomarginaali oli 2,7 % (1,8).

• Oikaistu liikevoitto oli 26,9 miljoonaa euroa (13,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 2,8 % (1,8).

• Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen pois lukien lopetetut toiminnot oli 49,7 miljoonaa euroa (1,1).

Tulosohjeistusta vuodelle 2017 nostettiin heinäkuussa sekä konsernin liikevaihdon että oikaistun liikevoiton osalta (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.

Oikaistun liikevoiton2 arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Aiemmin konsernin liikevaihdon arvioitiin kasvavan 0–10 % ja oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 90–105 miljoonaa euroa.

1Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

2Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

Selkeyttääkseen käytettävää tunnuslukutermistöä YIT käyttää jatkossa toimialojen osalta termejä ”sitoutunut pääoma (Capital Employed)” ja ”sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)” aiemmin käytettyjen ”toimialan operatiivinen sijoitettu pääoma” ja ”operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (ROI)” -termien sijasta. Tunnuslukujen laskentakaavat eivät ole muuttuneet.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli selvästi vuoden takaista vahvempi, ja loppuvuoden näkymät ovat entistä valoisammat. Nostimme heinäkuussa koko vuoden ohjeistusta sekä oikaistun liikevoiton että konsernin liikevaihdon osalta yhteisyrityksenä toteutettavan Helsingin Kasarmikatu 21- toimistoprojektin myyntiprosessin etenemisen perusteella. Suomen ja CEE-maiden hyvä asuntomyynti ja -kysyntä tukevat myös osaltaan konsernin liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton positiivisempaa kehitystä erityisesti loppuvuonna.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto kasvoi lähes 40 prosenttia vuoden takaisesta, ja toisella neljänneksellä liikevoittomarginaali oli noin 10 prosenttia. Toimialan liikevaihto kasvoi lähes 30 prosenttia vuoden takaisesta. Aloitimme runsaasti omaperusteisia uusia kohteita kuluttaja-asiakkaille etenkin Suomen kasvukeskuksissa ja CEE-alueen pääkaupungeissa.

Venäjän asuntomyynti toteutui alkuvuonna odotuksia heikommin. Sopeutetun kustannustason ja projektien keskimääräisen kannattavuustason paranemisen ansiosta vuoden toisen neljänneksen kannattavuus oli kuitenkin positiivinen ja koko vuosipuoliskon osalta vuoden takaista selvästi parempi, vaikkakin vielä lievästi negatiivinen.

Toimitilat ja Infra -toimialan toisen neljänneksen liikevoitto oli tyydyttävällä tasolla ja vahvistui selvästi heikon alkuvuoden jälkeen. Suuret hankkeet ovat edenneet mainiosti, ja tilauskanta on pysynyt vahvana. Vertailukauden tulosta paransi Tripla-hankkeen tuloutuksen aloittaminen.

Alkuvuoden suurimman ja samalla historiallisen uutisen kerroimme kesäkuussa: YIT ja Lemminkäinen yhdistyvät. Yhdistyminen on YIT:lle strategisesti tärkeä askel, jolla luodaan pohja kasvaa yhdeksi johtavista kaupunkikehittäjistä Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinoilla. Muodostuvan yhtiön alustava yhdistetty vuotuinen liikevaihto (IFRS) on noin 3,4 miljardia euroa, ja yhtiöillä on yhteensä noin 10 000 työntekijää 11 eri maassa. Yhdistymisestä päättävät lopullisesti osakkeenomistajat yhdistyvien yhtiöiden yhtiökokouksissa 12.9., minkä lisäksi yhdistymisen toteutumisen ehtona on muun muassa tarpeellisten viranomaislupien saanti. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko 1.11.2017 tai 1.1.2018.

YIT:n hallitus päätti myös perustaa uuden Kiinteistöt-toimialan vuoden 2018 alusta lähtien. Uusi toimiala keskittyy merkittävien hankekehityskohteiden kehitysvaiheen rahoittamiseen sekä tonttien ja kehitettyjen kiinteistöjen omistamiseen ja edelleen realisointiin sopivalla hetkellä. Toimialalla on tulevaisuudessa merkittävä rooli YIT:n kaupunkikehityshankkeiden rahoittamisessa ja pääomankäytön tehostamisessa yhdessä kumppanien kanssa.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 4–6/17     
4–6/16     Muutos    1–6/17      1–6/16      Muutos     1–12/16              
Liikevaihto 509,0 396,4 28 % 961,2 734,0 31 % 1 678,3
Liikevoitto 21,1 6,6 218 % 25,8 13,3 94 % 17,7
Liikevoitto-% 4,1 % 1,7 % 2,7 % 1,8 % 1,1 %
Tulos ennen veroja 14,7 1,8 732 % 19,2 0,6 yli tuhat % -2,5
Katsauskauden tulos1 11,4 1,4 731 % 14,8 0,5 yli tuhat % -7,1
Osakekohtainen tulos, e 0,09 0,01 731 % 0,12 0,00 yli tuhat % -0,06
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen,
pois lukien lopetetut toiminnot
8,8 26,2 -66 % 49,7 1,1 yli tuhat % -43,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa 573,3 556,6 3 % 573,3 556,6 3 % 598,6
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 115,0 %         104,8 %         115,0 %           104,8 %           112,3 %  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 30,7 % 32,9 % 30,7 % 32,9 % 31,2 %


Toimialaraportointi, POC

Milj. e 4–6/17        4–6/16         Muutos   1–6/17          1–6/16          Muutos   1–12/16               
Liikevaihto 457,8  463,7 -1 % 937,0 826,1 13 % 1 783,6 
Asuminen Suomi ja CEE 200,0 184,8 8 % 444,8 350,8 27 % 727,9
Asuminen Venäjä 62,8 58,8 7 % 120,7 107,9 12 % 267,9
Toimitilat ja infra 197,5 222,5 -11 % 376,1 371,9 1 % 797,4
Muut erät -2,5 -2,4 -4,6 -4,6 -9,7
Liikevoitto 24,0 20,2 19 % 40,7 32,2 26 % 52,9
Liikevoitto-% 5,2 % 4,3 % 4,3 % 3,9 % 3,0 %
Oikaistu liikevoitto 25,0 20,2 24 % 41,7 32,2 29 % 79,9
Asuminen Suomi ja CEE 19,8 15,8 25 % 39,1 28,6 37 % 59,9
Asuminen Venäjä 1,3 -2,7 -0,4 -5,8 92 % -2,3
Toimitilat ja infra 9,3 12,7 -27 % 14,0 18,8 -25 % 38,1
Muut erät -5,4 -5,6 -11,0 -9,3 -15,7
Oikaistu liikevoitto-% 5,5 % 4,3 % 4,5 % 3,9 % 4,5 %
Asuminen Suomi ja CEE 9,9 % 8,5 % 8,8 % 8,2 % 8,2 %
Asuminen Venäjä 2,1 % -4,6 % -0,4 % -5,4 % -0,9 %
Toimitilat ja infra 4,7 % 5,7 % 3,7 % 5,0 % 4,8 %
Oikaisuerät -1,1 -1,1 -27,0
Tulos ennen veroja 19,5 10,2 90 % 32,1 9,5 239 % 13,8
Katsauskauden tulos1 15,5 7,9 97 % 24,4 7,3 237 % 7,4
Osakekohtainen tulos, e 0,12 0,06 97 % 0,19 0,06 237 % 0,06
Sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), %         5,6 % 5,0 % 5,6 % 5,0 % 4,7 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 468,0 466,2 0 % 468,0 466,2 0 % 469,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 34,6 % 36,4 % 34,6 % 36,4 % 35,1 %
Tilauskanta kauden lopussa 2 565,7      2 714,1      -5 %       2 565,7   2 714,1       -5 %       2 613,1  

1 Emoyhtiön omistajille

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

YIT on saanut olemassa olevilta rahoittajiltaan tarvittavat suostumukset suunniteltuun yhdistymiseen.

Heinäkuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 110 asuntoa (7/16: noin 90), CEE-maissa noin 80 asuntoa (7/16: yli 60) ja Venäjällä noin 200 asuntoa (7/16: yli 200).

Näkymät vuodelle 2017

Tulosohjeistusta vuodelle 2017 nostettiin heinäkuussa sekä konsernin liikevaihdon että oikaistun liikevoiton osalta (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Aiemmin konsernin liikevaihdon arvioitiin kasvavan 0–10 % ja oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 90–105 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen vaikuttavat tekijät

YIT:n tulosohjeistus perustuu yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin yhtiön toimialaraportoinnin (POC) mukaisen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton sekä toimintaympäristön kehityksestä.  YIT:n tulosohjeistus perustuu erityisesti YIT:n tilauskantaan, johdon arvioon myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien osuudesta loppuvuoden 2017 liikevaihdosta ja YIT:n toimialojen kehityksestä sekä markkinanäkymiin.

Keskeisimpiä liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin YIT voi vaikuttaa, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskienhallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisesta luonteesta johtuen kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

Tulosohjeistuksen nosto

YIT nosti 13.7.2017 tulosohjeistustaan vuodelle 2017 sekä konsernin liikevaihdon että oikaistun liikevoiton osalta.

Helsingin Kasarmikatu 21- toimistoprojektin myyntiprosessissa potentiaalisilta sijoittajilta saatujen hinta- ja ehtoindikaatioiden sekä käynnissä olevien jatkoneuvottelujen pohjalta YIT arvioi nyt kaupan toteutuvan 2017 loppuun mennessä. Kaupalla on positiivinen vaikutus konsernin oikaistuun liikevoittoon.

 Konsernin liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton positiivisempaa kehitystä tukee lisäksi hyvä asuntomyynti ja -kysyntä Suomessa ja CEE-maissa. Venäjän asuntomyynti on toteutunut alkuvuonna odotuksia heikommin. Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan edelleen olevan positiivinen ja pysyvän alhaisella tasolla.

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: kesäkuun lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 58 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli puolet loppuvuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Kasarmikatu 21 -toimistoprojektin sijoittajakaupan arvioidaan toteutuvan 2017 loppuun mennessä.

Markkinanäkymät

Suomi

Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla ja kysynnän arvioidaan kohdistuvan edelleen kohtuuhintaisiin asuntoihin kasvukeskuksissa. Asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan laskevan hieman ja sijainnin merkitys on edelleen keskeinen.

Asuntojen hintakehityksen eriytymisen arvioidaan jatkuvan erityisesti kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. 

Toimitilojen vuokralaiskysynnän odotetaan piristyvän hieman kasvukeskuksissa. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena toimitilarakentamisessa. Uusien infrahankkeiden arvioidaan piristävän markkinaa.

Rakentamisen korkea aktiviteetti on lisännyt kilpailua osaajista ja sen arvioidaan jatkuvan. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman. Rakentamisen volyymin kasvun odotetaan hidastuvan.

Rahoituslaitosten lisääntynyt sääntely ja kasvaneet pääomavaateet saattavat vaikuttaa rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen.

 Venäjä

Venäjällä talouden arvioidaan vakiintuneen nykyiselle tasolle. Taloustilanteen vakautumisen arvioidaan vaikuttavan asuntomarkkinoihin varovaisen myönteisesti. Ruplan heikentymisen ja koronlaskuodotusten arvioidaan vaikuttavan kuluttajien käytökseen.

Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina.

Kysynnän odotetaan kohdistuvan myös Venäjällä kohtuuhintaisiin asuntoihin. Rakennuskustannusinflaation arvioidaan pysyvän maltillisena.

CEE-maat

Asuntokysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Asuntojen hintojen arvioidaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman. Rahoituksen saatavuuden ja alhaisen korkotason arvioidaan tukevan asuntokysyntää. Resurssipulan arvioidaan nostavan rakennuskustannusinflaatiota.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Puolivuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 27.7.2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0404. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 3312266.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Vastuunrajoituslauseke

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä tiedotteessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Kari Kauniskangas

Toimitusjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi