YIT:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024

YIT Oyj Pörssitiedote 30.4.2024 klo 9.00 

YIT:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024 

Rahavirta ja taloudellinen asema paranivat, kannattavuuteen vaikutti Suomen asuntomarkkina ja tuottovaatimusten nousu  

Ensimmäinen vuosineljännes 2024 lyhyesti 

 • Tilauskanta oli 3 091 miljoonaa euroa (31.12.2023: 3 157). Tilauskanta pysyi vakaana Asumisessa sekä Toimitiloissa ja laski hieman Infrassa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 74 % (31.12.2023: 74 %).  

 • Liikevaihto laski 412 miljoonaan euroon (455). Asumisessa liikevaihdon lasku johtui pääosin vähäisemmästä asuntojen valmistumisesta Baltiassa ja itäisen Keski-Euroopan maissa. Liikevaihto nousi Toimitiloissa ja laski Infrassa pääosin alasajettavien liiketoimintojen liikevaihdon laskusta johtuen.  

 • Operatiivinen suorituskyky oli edellisen vuoden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto laski -14 miljoonaan euroon (-3). Lasku johtui pääosin Tripla Mall Ky:n käyvän arvon laskusta, mikä johtui tuottovaatimuksen noususta. Tuottovaatimuksen nousun vaikutus oikaistuun liikevoittoon oli -12 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoittoprosentti oli -3,4 % (-0,7). 

 • Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen nousi merkittävästi 1 miljoonaan euroon (-216). Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 268 miljoonaa euroa (31 Dec 2023: 128) onnistuneen rahoitusjärjestelyn tukemana. 

 • Korollinen nettovelka laski 768 miljoonaan euroon (837) ja velkaantumisaste parani 89 %:iin (101). Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste laskivat myös edelliseen vuosineljännekseen nähden. 

 • Asumisen oikaistu liikevoitto laski -4 miljoonaan euroon (4) Suomen alhaisen kuluttajamyynnin sekä Baltian ja itäisen Keski-Euroopan vähäisemmän asuntojen valmistumisen seurauksena. Uudet asuntoaloitukset kuluttajille nousivat 478 asuntoon (29). Kaikki asuntoaloitukset tapahtuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä Baltiassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä nousi 1 359 asuntoon (31.12.2023: 1 267). 

 • Toimitilat-segmentin oikaistu liikevoitto laski -11 miljoonaan euroon (-7). Segmentin operatiivinen suorituskyky parani ja oli positiivinen. Tripla Mall Ky:n tuottovaatimus nousi vuosineljänneksen aikana markkinadataan perustuen. Tuottovaatimuksen nousun vaikutus segmentin oikaistuun liikevoittoon oli -12 miljoonaa euroa.  

 • Infra-segmentin oikaistu liikevoitto oli 1 miljoonaa euroa (1).  

 • YIT ilmoitti 9.1.2024 sopineensa yhtiön sisäisiä kalustopalveluita tuottavan tytäryhtiön, YIT Kalusto Oy:n, koko osakekannan myynnistä Renta Oy:lle. Kauppa saatiin päätökseen 29.2.2024. 

 • Katsauskauden tulos oli -16 miljoonaa euroa (-14).  

 • YIT ilmoitti 12.3.2024 toteuttaneensa merkittävän rahoitusjärjestelyn, joka sisälsi omaa pääomaa ja parannuksia lainaehtoihin parantaen yhtiön likviditeettiä yli 100 miljoonalla eurolla. Rahoitusjärjestely koostui 33,5 miljoonan euron markkinahintaisesta suunnatusta osakeannista ja 36 miljoonan euron suuruisesta maaliskuussa 2029 erääntyvästä vaihtovelkakirjalainasta, jonka vuotuinen kuponkikorko on 8 % ja vaihtohinta 2,25 euroa osakkeelta. Lisäksi lainanantajat sitoutuivat 300 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen ja 140 miljoonan euron lainasopimuksen voimassaoloaikojen pidentämiseen ja muihin positiivisiin keskeisten lainaehtojen muutoksiin mukaan lukien lainanlyhennysten lykkääminen. Lainaehtojen muutokset yhdessä lisäsivät käytettävissä olevan likviditeetin määrää yli 30 miljoonalla eurolla. Edellä mainitut sovitut muutokset olemassa oleviin lainajärjestelyihin ovat tulleet voimaan huhtikuussa 2024. 

Avainlukuja 

Miljoonaa euroa  1–3/24  1–3/23  1–12/23 
Liikevaihto  412  455  2 163 
Liikevoitto  -8  -7  51 
Liikevoittoprosentti, %  -2,0  -1,6  2,4 
Oikaistu liikevoitto  -14  -3  41 
Oikaistu liikevoittoprosentti, %  -3,4  -0,7  1,9 
Tulos ennen veroja  -22  -19  -5 
Katsauskauden tulos  -16  -14 
Osakekohtainen tulos, euroa  -0,08  -0,07  -0,01 
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen  -216  -137 
Korollinen nettovelka  768  837  795 
Velkaantumisaste, %  89  101  94 
Omavaraisuusaste, %  33  33  33 
Sitoutuneen pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk)  1,8  6,0  2,5 
Tilauskanta  3 091  3 542  3 157 
Yhdistetty tapaturmataajuus (cLTIF, rullaava 12 kk)  11,4  13,5  12,1 
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS)  53  47  54 

Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat lukuihin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. 

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaan kommentit 

”Vuosi 2024 alkoi myönteisissä merkeissä asuntomyynnin jatkuessa vahvana itäisessä Keski-Euroopassa ja markkinoiden Baltian maissa piristyessä selvästi. Kaiken kaikkiaan kuluttaja-asuntomyyntimme kasvoi 59 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Odotukset euroalueen korkojen laskusta ovat lieventyneet viime vuoden lopusta, ja korkonäkymiin liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta. Tämä johti odotetusti asuntokaupan jatkumiseen alhaisena Suomessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suomen asuntomarkkinoiden erityispiirteet ja korkoherkkyys hidastavat markkinoiden elpymistä.  

Paransimme konsernin liiketoiminnan rahavirtaa investointien jälkeen yli 200 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Rahavirtamme oli viimeisten 12 kuukauden aikana positiivinen, ja velkaantuneisuus väheni. Positiivinen kehitys oli paljolti onnistuneen muutosohjelman ja pääoman vapauttamistoimien ansiota. Töitä on edelleen tehtävä, jotta pääoman tehokkuus saadaan halutulle tasolle ja yhtiön velkaantuneisuutta vähennetään. Jatkamme määrätietoisesti tarvittavia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Asuminen-segmentin kannattavuus oli edelleen vaimeaa. Tämä johtui Suomessa vallitsevasta markkinatilanteesta ja siitä, että Baltian ja itäisen Keski-Euroopan maissa oli merkittävästi vähemmän valmistumisia vuosineljänneksen aikana. Baltian ja Itäisen Keski-Euroopan maissa markkinoiden elpyminen alkoi aikaisemmin ja on jatkunut myönteisenä erityisesti Puolassa, Tšekissä ja Latviassa. Kulunut vuosineljännes oli viides peräkkäinen vuosineljännes, jolla YIT:n kuluttaja-asuntojen myynti kasvoi Baltian ja itäisen Keski-Euroopan maissa. Tänä vuonna yli 70 prosenttia asunnoistamme valmistuu Suomen ulkopuolella, joten hyvä markkinatilanne on segmentin suorituskyvylle keskeistä. Vaikka Suomen asuntomarkkinoiden elpymisen aikatauluun liittyy edelleen epävarmuutta, asumisen liiketoimintamme muissa maissa on täydessä vauhdissa.  

Toimitilat-segmentin liikevaihto kasvoi ja operatiivinen suorituskyky parani. Kannattavuutta painaneet kiinteähintaiset sopimukset alkavat vähitellen olla takanapäin, ja segmentti voi keskittyä katteiden parantamiseen. Vaikka segmentin operatiivinen suoritus parani ja oli positiivinen, raportoitu oikaistu liikevoitto laski pääasiassa Tripla Mall Ky:n tuottovaatimusten nousun aiheuttaman käyvän arvon laskun vuoksi.  

Infra-segmentin toiminta jatkui vakaana vuosineljänneksellä. Ruotsin toimintojen lopettamispäätöksen ja kalustopalvelujen onnistuneen myynnin ansiosta voimme keskittyä liiketoimintoihin, joissa meillä on selkeä kilpailuetu. Suomen inframarkkina on aktiivinen, ja käynnissä on useita tarjouskilpailuja, jotka sopivat hyvin osaamiseemme. Esimerkkinä viimeaikaisista onnistumisista mainittakoon, että allekirjoitimme maaliskuussa sopimuksen Espoon kaupunkiradan louhintaurakan toteuttamisesta.  

Suomen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi olemme keskittyneet turvaamaan maksuvalmiuttamme. Maaliskuussa julkistettu merkittävä rahoitusjärjestely, joka muodostui suunnatusta osakeannista, vaihtovelkakirjalainasta ja parannuksista nykyisiin lainaehtoihin, oli merkittävä virstanpylväs matkallamme ja paransi likviditeettiämme yli 100 miljoonalla eurolla. Järjestelyn ansiosta voimme toteuttaa vaaditut pääoman vapauttamistoimenpiteet optimaalisella aikataululla. Keskitymme edelleen määrätietoisesti parantamaan segmenttiemme kannattavuutta ja saattamaan muutostyömme päätökseen. Vahvan taloudellisen aseman myötä voimme toiminnassamme arvioida kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä, niin urakointisegmenteissä kuin Baltian ja itäisen Keski-Euroopan liiketoiminnoissakin.”  

Tulos

Tammi-maaliskuu 
YIT:n tilauskanta laski hieman edellisestä vuosineljänneksestä 3 091 miljoonaan euroon (31.12.2023: 3 157). Tilauskanta pysyi vakaana Asumisessa sekä Toimitiloissa ja laski hieman Infrassa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 74 % (31.12.2023: 74 %).  
 
YIT:n liikevaihto laski vertailukaudesta 412 miljoonaan euroon (455). Asumisessa liikevaihdon lasku johtui pääosin vähäisemmästä asuntojen valmistumisesta Baltiassa ja itäisen Keski-Euroopan maissa. Liikevaihto nousi Toimitiloissa ja laski Infrassa pääosin alasajettavien liiketoimintojen liikevaihdon laskusta johtuen.  

Operatiivinen suorituskyky oli edellisen vuoden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto laski -14 miljoonaan euroon (-3). Lasku johtui pääosin Tripla Mall Ky:n käyvän arvon laskusta, mikä johtui tuottovaatimuksen noususta. Tuottovaatimuksen nousun vaikutus oikaistuun liikevoittoon oli -12 miljoonaa euroa. Oikaistu  liikevoittoprosentti oli -3,4 % (-0,7). Asumisessa kannattavuuteen vaikutti heikentävästi alhainen kuluttajamyynti Suomessa sekä vähäisempi asuntojen valmistumisten määrä Baltiassa ja itäisen Keski-Euroopan maissa. Toimitiloissa oikaistu liikevoitto laski. Segmentin operatiivinen suorituskyky parani ja oli positiivinen. Tripla Mall Ky:n tuottovaatimus nousi vuosineljänneksen aikana markkinadataan perustuen. Infra-segmentin oikaistu liikevoitto pysyi vakaana. 

YIT:n liikevoitto oli -8 miljoonaa euroa (-7). Oikaisuerät olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä -6 miljoonaa euroa (4), ja ne koostuivat pääosin kalustopalveluita tuottavan YIT Kalusto Oy:n myyntivoitosta, muutosohjelman kustannuksista ja alasajettavien toimintojen liikevoitosta. Nettorahoituskustannukset olivat 14 miljoonaa euroa (12). Kasvuun vaikuttivat kohonneet markkinakorot ja korkomarginaalit. Katsauskauden tulos oli -16 miljoonaa euroa (-14). 

Ohjeistus ja näkymät vuodelle 2024 

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 20–60 miljoonaa euroa vuonna 2024. Liiketoiminnan rahavirran investointien jälkeen odotetaan olevan positiivinen. 

Asuntomarkkinoiden elpymisen Baltiassa ja itäisessä Keski-Euroopassa odotetaan jatkuvan. Suomessa asuntomarkkinan odotetaan pysyvän heikkona toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Toimitiloissa ja Infrassa operatiivisen suorituskyvyn odotetaan paranevan. 

YIT:n suorituskykyä tukevat 10.2.2023 käynnistetyn muutosohjelman tuomat tehokkuushyödyt. 

Makrotaloudellisen ympäristön muutokset, erityisesti korkotason muutokset, voivat vaikuttaa asuntomarkkinoiden kysyntään ja sijoitusten käypään arvoon. Asuntovalmistumisten viivästymiset voivat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljännekseltä tai vuodelta toiselle. Toimenpiteet pääoman vapauttamiseksi saattavat vaikuttaa yhtiön tulokseen. 

Webcast-tilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille 

Suora webcast-lähetys ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään tiistaina 30.4.2024 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.    

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://yit.videosync.fi/q1-2024 sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/sijoittajat. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.   

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048710. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnukset osallistuakseen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.   

Tilaisuus on yhteinen sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!   

Lisätietoja:
Essi Nikitin
, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 581 1455, essi.nikitin@yit.fi

YIT Oyj 

Tuomas Mäkipeska 
Talousjohtaja 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.   

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook