YIT:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

YIT Oyj Pörssitiedote 29.4.2022 klo 9.00

YIT:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

Hyvä vuosineljännes Asumisen vahvan tuloskehityksen siivittämänä

 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 22 milj. euroon (15).
 • Oikaistu liikevoittoprosentti parani 4,2 %:iin (2,7).
 • Asuminen jatkoi vahvaa tuloskehitystään.
 • Toimitiloissa ja Infrassa transformaatio eteni suunnitelmien mukaisesti.
 • Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -133 milj. euroa (4). Tulokseen vaikutti negatiivisesti 152 milj. euron arvonalentuminen, joka on seurausta Venäjän liiketoimintojen luokittelusta myytävänä oleviksi omaisuuseriksi.
 • Tase pysyi vahvana. Korollinen nettovelka oli 338 milj. euroa (439) ja velkaantumisaste 41 % (44).
 • Vahva tilauskanta 3 756 milj. euroa (31.12.2021: 3 847).
 • Tonttivaranto oli 2 173 000 neliömetriä mahdollistaen noin 32 000 uuden kodin rakentamisen.
 • YIT ilmoitti katsauskauden jälkeen 1.4. myyvänsä Venäjän liiketoimintonsa. Kaupan loppuunsaattaminen etenee, mutta on ollut odotettua hitaampaa. YIT odottaa kaupan toteutuvan toisen vuosineljänneksen aikana.
 • Yhdistetty tapaturmataajuus laski 10,5:een (12,2)
 • Katja Ahlstedt nimitettiin henkilöstöjohtajaksi. Katja aloitti yhtiössä 1.4.
 • Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -segmentin johtaja, jättää yhtiön Venäjän liiketoimintojen myynnin toteutumisen yhteydessä.
   

Avainlukuja

Miljoonaa euroa 1-3/22 1-3/21 1-12/21
Liikevaihto 518 562 2 652
Liikevoitto 22 10 56
Liikevoittoprosentti, % 4,2 1,7 2,1
Oikaistu liikevoitto 22 15 85
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 4,2 2,7 3,2
Tulos ennen veroja 14 0 22
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 12 -1 6
Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot -133 4 4
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 0,05 0,00 0,01
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen -41 70 288
Korollinen nettovelka 338 439 303
Velkaantumisaste, % 41 44 30
Omavaraisuusaste, % 34 37 40
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE, liukuva 12 kk) 7,6 - 6,8
Tilauskanta 3 756 3 506 3 847
Yhdistetty tapaturmataajuus (LTIF, rullaava 12 kk) 10,5 12,2 11,0
Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) 53 50 51

Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen YIT:llä on neljä raportoitavaa segmenttiä: Asuminen, Toimitilat, Infra ja Kiinteistökehitys. Venäjän liiketoiminnot on raportoitu lopetettuina liiketoimintoina. 25.4.2022 YIT julkaisi oikaistuja taloudellisia tietoja vertailukausille. Oikaisut liittyivät toimintamallin muutokseen, jossa tiettyjä toimintoja ja funktioita siirrettiin raportoitavien segmenttien välillä, sekä Venäjän liiketoimintojen raportointiin lopetettuina toimintoina. Tasetta ja rahavirtalaskelmaa ei oikaistu. Jollei toisin mainittu, kaikki luvut tässä osavuosikatsauksessa koskevat jatkuvia toimintoja.

Jollei toisin mainittu, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 

Markku Moilanen, toimitusjohtaja

“YIT:n ensimmäinen vuosineljännes sujui hyvin. Vuoden alku on toimialallamme tyypillisesti vaisu, mutta onnistuimme fokusoidun strategiamme turvin hyödyntämään menestyksekkäästi kyvykkyyksiämme, ja oikaistu liikevoittomme kasvoi selvästi edelliseltä vuodelta 22 miljoonaan euroon (15).

Asumisen liiketoimintamme jatkoi erittäin vahvaa suoritustaan. Asuntojen valmistumismäärät olivat vertailukautta matalammalla tasolla, mikä on seurausta koronaviruspandemian alkuaikojen hidastetusta asuntoaloitustahdista. Tällä oli negatiivinen vaikutus Asumisen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon. Tästä huolimatta segmentin oikaistu liikevoitto kasvoi, mikä on osoitus paitsi hyvästä myynnin jakaumasta, myös segmentin määrätietoisesta työstä tehokkuuden kasvattamisessa ja ydinosaamiseen keskittymisessä.

Toimitiloissa ja Infrassa transformaatio etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Molempien segmenttien oikaistut liikevoitot olivat vuosineljänneksellä positiiviset osoittaen päättäväisten toimenpiteidemme olevan oikeilla urilla.

Kaiken kaikkiaan ensimmäistä vuosineljännestä väritti geopoliittisen tilanteen eskaloituminen. Tämä vuosineljännes tulee jäämään mieliimme Ukrainaan kohdistuneena inhimillisenä hätänä ja kärsimyksenä. Olemme olleet syvästi järkyttyneitä tilanteesta, ja ajatuksemme ovat Ukrainan kansan puolella.

Meidän tärkein tavoitteemme YIT:llä on ollut työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen. Samanaikaisesti kiihdytimme Venäjän liiketoimintojemme strategista arviointia, josta kerroimme ensimmäisen kerran viime marraskuussa. Sinnikäs työmme parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseksi palkittiin, ja olemme iloisia, että pystyimme kertomaan huhtikuun alussa saaneemme strategisen arvioinnin päätökseen. Venäjän liiketoimintamme myytiin, mikä mahdollistaa nopean, hallitun ja kokonaisvaltaisen lähdön Venäjältä. Pystymme kaupan toteuduttua keskittymään täysin strategiaamme ja ydinliiketoimintaamme. Tämän lisäksi taseemme kesti iskut alaskirjauksesta ja pysyy edelleen vahvana. Tämä antaa meille liikkumatilaa ja luo turvaa näinä epävarmoina aikoina.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut hämmennystä koko rakentamisen toimialalla. Olemme kohdanneet haasteita tiettyjen raaka-aineiden saatavuudessa ja tietyt materiaalihinnat ovat jatkaneet nousuaan. Lisäksi yleinen kuluttajien luottamus on heikentymässä ja uskomme tämän näkyvän myös asuntojen kysynnässä. YIT:llä olemme onnistuneet nujertamaan nämä haasteet tähän saakka ja vaikutukset liiketoimintaamme ovat olleet rajalliset. Olemme etsineet vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä ja pitäneet työmaamme käynnissä. Odotamme haasteiden niin raaka-aineiden saatavuudessa ja hinnoissa kuin kuluttajien käyttäytymisessäkin jatkuvan ainakin parin vuosineljänneksen ajan. Toisaalta uskomme, että markkina löytää uuden tasapainon uusien toimitusketjujen muodostuessa ja kuluttajien kysynnän sopeutuessa.

Vaikka lyhyen ajan näkymät ovat vaimeat, toimialamme keskipitkän ja pitkän aikavälin kuva säilyy positiivisena. Kaupungistuminen jatkuu ja tarve kestävämmälle elämiselle kasvaa. Nämä megatrendit tukevat markkinaa läpi syklien, ja strategiamme vastaa nimenomaan kasvavaan kysyntään ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

Strategiamme on oikea. Toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi auttavat meitä pysymään kilpailukykyisenä, vaikka markkina heikkenisikin. Meille tärkeintä on jatkaa keskittymistämme kannattavaan ydinliiketoimintaamme ja toteuttaa strategiaamme ennakoitavien, toimialan johtavien tulosten tekemiseksi.”
 

Tulos

Tammi–maaliskuu

YIT:n tilauskanta ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 3 756 miljoonaa euroa (31.12.2021: 3 847). Tilauskanta oli vakaa Asumisessa ja laski hieman Toimitiloissa ja Infrassa tarkan projektivalinnan seurauksena. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 82 % (31.12.2021: 83).

YIT:n liikevaihto laski 8 % 518 miljoonaan euroon (562). Lasku johtui pääasiassa Asumisen matalammasta asuntojen valmistumismäärästä, jota liikevaihdon nousu Toimitiloissa osin kompensoi.

YIT:n oikaistu liikevoitto nousi 22 miljoonaan euroon (15) ja oikaistu liikevoittoprosentti 4,2 %:iin (2,7). Parantuneen kannattavuuden taustalla oli vahva Asumisen tuloskehitys, sekä onnistunut transformaation eteneminen Toimitiloissa ja Infrassa.

YIT:n liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa (10). Oikaisuerät olivat 0 miljoonaa euroa (5). Katsauskauden tulos, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -133 miljoonaa euroa (4). Katsauskauden tulokseen vaikutti negatiivisesti 152 miljoonan arvonalentuminen, joka on seurausta Venäjän liiketoimintojen luokittelusta myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
 

Ohjeistus vuodelle 2022

Asuminen-segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän odotetaan laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä on meneillään useita lupaavia hankkeita.

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021 (2021: 85 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemia tai rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuushaasteet voivat aiheuttaa väliaikaisia seisokkeja tai hitaampaa etenemistä rakennustyömailla, ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle. YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutusten minimointia aktiivisella asiakassuhteiden, sopimusten ja hankinnan hallinnalla. Kasvaneen rakenteilla olevien asuntojen määrän vuoksi YIT odottaa sitouttavansa enemmän pääomaa vuoden edetessä.
 

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 29.4.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät YIT Oyj:n toimitusjohtaja Markku Moilanen sekä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan seuraava vahvistuskoodi: 26752930#.

Puhelinkonferenssin kautta voi esittää kysymyksiä ja ne tulee esittää englanniksi.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi