YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018

YIT Oyj Pörssitiedote 25.10.2018 klo 08.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita. YIT raportoi IFRS-säännösten mukaisesti. YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018. Tässä tammi–syyskuun 2018 osavuosikatsauksessa vertailtavat luvut on esitetty pro forma -lukuina. Taloudellisten tietojen esittämisestä osavuosikatsauksessa kerrotaan tarkemmin selostusosan lopussa.

Operatiivinen kehitys ennakoidun mukainen, liikevoitto jäi viime vuodesta. Vahva tilauskanta antaa hyvän näkymän kuluvaan ja ensi vuoteen. Koko vuoden tulosohjeistus pysyy ennallaan.

Konserniraportointi, IFRS

Heinä–syyskuu 

 •  Tilauskanta nousi 14 % vuoden takaisesta (9/2017: 4 378,9).
 •  Liikevaihto laski 8 % ja oli 979,2 miljoonaa euroa (1 059,5).
 •  Oikaistu liikevoitto1 oli 53,8 miljoonaa euroa (66,1), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 5,5 % (6,2). Kaudella kirjattiin oikaisueriä 5,2 miljoonaa euroa (6,0), jotka koostuivat pääsääntöisesti yhdistymiseen liittyvistä käyvän arvon kohdistuksista ja integraatiokustannuksista.  
 •  Liikevoitto oli 48,6 miljoonaa euroa (60,1), ja liikevoittomarginaali oli 5,0 % (5,7).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,21).
 •  Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -33,0 miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu

 •  YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen tuli voimaan 1.2.2018.
 •  Liikevaihto laski 9 % ja oli 2 490,3 miljoonaa euroa (2 738,9). 
 •  Oikaistu liikevoitto1 oli 34,9 miljoonaa euroa (78,5), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 1,4 % (2,9). Kaudella kirjattiin oikaisueriä 26,2 miljoonaa euroa (38,2), jotka koostuivat pääsääntöisesti yhdistymiseen liittyvistä käyvän arvon kohdistuksista, integraatiokustannuksista, uudelleenjärjestelyistä päällystystoiminnoissa Skandinaviassa sekä pääomanvapautukseen liittyvästä myyntitappiosta Venäjällä.  
 •  Liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (40,3), ja liikevoittomarginaali oli 0,3 % (1,5).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (0,07).
 •  Raportoitu operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -55,8 miljoonaa euroa.
 •  Tilauskanta nousi 14 % vuoden takaisesta (9/2017: 4 378,9).
 •  Yhtiö arvioi yhdistymiseen liittyvien vuotuisten kokonaissynergioiden olevan 40–50 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä 40 miljoonaa euroa saavutetaan jo vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien.

1Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin taulukko-osan liitetiedossa 4.4.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Segmenttien operatiivinen kehitys oli ennakoimamme mukainen. Asuntoluovutusten siirtymisten vuoksi noin 6,5 miljoonaa euroa liikevoittoa siirtyi kuluvalle vuosineljännekselle. Päällystys- sekä Asuminen Suomi ja CEE -segmenttien kannattavuus oli lähes 10 prosenttia. Yhtiön tilauskanta on erittäin vahva, mikä antaa hyvät näkymät loppuvuodelle ja koko ensi vuodelle. Toistamme kesäkuussa annetun koko vuoden tulosohjeistuksen.

Solmimme kauden aikana useita merkittäviä vuokrasopimuksia, joista tärkeimpänä YIT:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen vuokrasopimus Telia Finlandin kanssa. Onnistumiset vuokrauksessa tukevat käynnissä olevia kiinteistömyyntejä. Saamiemme tarjousten ja käynnissä olevien neuvottelujen perusteella arvioimme usean merkittävän toimitilakohteen myynnin toteutuvan suunnitellusti.

Oikaistu liikevoitto Asuminen Venäjä -segmentissä oli huono luovutusten siirtymisen, annettujen alennusten ja urakkahankkeiden kateheikennysten vuoksi. Yhtiö on strategiansa mukaisesti jatkanut vahvaa asuntomyyntiä sidotun pääoman vapauttamiseksi Venäjältä osin kannattavuuden kustannuksella. Pietarissa käyttöönotettavaksi ennakoidun tulokseltaan merkittävän kohteen käyttöönottoluvan saanti siirtyi vuoden viimeiselle neljännekselle. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat viime vuotta matalampia, vaikka asuntoja valmistui vertailukautta enemmän. Tämä johtuu vähäisistä valmistumisista Helsingin seudulla sekä valmistuneiden asuntojen selvästi pienemmästä keskipinta-alasta. Kuluttajakysyntä on Suomessa edelleen hyvällä tasolla, mutta sijoitusasuntojen kysyntä on kääntynyt laskuun vuoden aikana. CEE-maissa asuntojen kysyntä on jatkunut hyvänä kaikissa maissa. Asuntokohteiden luovutusten siirtymiset aiemmin arvioidusta sekä Venäjällä että Suomessa siirtävät liikevoiton tuloutumista noin 6,5 miljoonalla eurolla neljännelle vuosineljännekselle.

Päällystys-segmentti teki hyvän ja edellistä vuotta paremman tuloksen kolmannella neljänneksellä. Infraprojektit-segmentin liikevoitto jäi vuoden takaisesta. Segmentin liikevoittoa heikensi hovioikeuden päätöksen perusteella kirjatut lisäkustannukset Niittykummun metrotunnelien rakentamiseen liittyvässä kiistassa. Olemme käynnistäneet toimenpideohjelman Infraprojektit-segmentin myyntimixin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi resursseja allokoidaan sellaisille alueille, joissa kysyntä on hyvä.

Julkistimme syyskuussa yhtiön uuden strategian vuosille 2019–2021. YIT:n strategian tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön strategisia painopisteitä, kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä, ovat kaupunkikehitys ja talouden suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Yhtiön hallitus vahvisti pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi yli 12 % sidotun pääoman tuoton (ROCE) ja 30–50 % velkaantumisasteen (gearing). Lisäksi yhtiö tavoittelee vuosittain kasvavaa osinkoa.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e  Raportoitu
7–9/18 
Pro forma
7–9/18
 
Pro forma
7–9/17
 
Muutos  Raportoitu  
1–9/18 
Pro forma
1–9/18 
Pro forma
1–9/17 
Muutos1  Pro forma 1–12/17 
Liikevaihto  979,2  979,2  1 059,5  -8 %  2 420,4  2 490,3  2 738,9  -9 %  3 862,5 
Asuminen Suomi ja CEE  244,2  244,2  329,1  -26 %  789,5  803,9  885,5  -9 %  1 156,2 
Asuminen Venäjä  55,8  55,8  45,1  24 %  143,5  147,4  220,6  -33 %  421,0 
Toimitilat  211,4  211,4  203,5  4 %  586,0  606,5  622,4  -3 %  902,2 
Infraprojektit  188,5  188,5  186,2  1 %  414,2  436,0  483,3  -10 %  686,0 
Päällystys  297,5  297,5  312,7  -5 %  523,3  533,6  577,7  -8 %  768,9 
Kiinteistöt  0,0  0,0  0,0  0,0 
Muut erät  -18,2  -18,2  -17,0  -7 %  -36,1  -37,1  -50,7  27 %  -71,8 
Liikevoitto  44,1  48,6  60,1  -19 %  16,1  8,7  40,3  -78 %  77,4 
Liikevoitto-%  4,5 %  5,0%  5,7 %  0,7 %  0,3%  1,5 %  2,0 % 
Oikaistu liikevoitto  53,8  53,8  66,1  -19 %  52,9  34,9  78,5  -56 %  138,9 
Asuminen Suomi ja CEE  23,9  23,9  33,2  -28 %  75,6  74,8  67,7  11 %  83,0 
Asuminen Venäjä  -7,8  -7,8  -6,9  -14 %  -28,0  -28,9  -13,6  -113 %  4,9 
Toimitilat  8,7  8,7  8,0  8 %  12,0  11,7  16,7  -30 %  51,5 
Infraprojektit  3,9  3,9  7,6  -48 %  -3,3  -6,2  11,5  -154 %  17,4 
Päällystys  29,3  29,3  27,4  7 %  15,2  3,3  11,5  -71 %  4,7 
Kiinteistöt  -0,2  -0,2  -0,3  -173 %  -1,0  -1,0  -0,7  -47 %  -0,5 
Muut erät  -4,0  -4,0  -3,3  -20 %  -17,6  -18,8  -15,4  -22 %  -22,0 
Oikaistu liikevoitto-%  5,5   %  5,5   %  6,2   %  2,2   %  1,4   %  2,9   %  3,6 % 
Asuminen Suomi ja CEE  9,8 %  9,8 %  10,1 %  9,6 %  9,3 %  7,6 %  7,2 % 
Asuminen Venäjä  -14,0 %  -14,0 %  -15,2 %  -19,5 %  -19,6 %  -6,2 %  1,2 % 
Toimitilat  4,1 %  4,1 %  4,0 %  2,1 %  1,9 %  2,7 %  5,7 % 
Infraprojektit  2,1 %  2,1 %  4,1 %  -0,8 %  -1,4 %  2,4 %  2,5 % 
Päällystys  9,8 %  9,8 %  8,8 %  2,9 %  0,6 %  2,0 %  0,6 % 
Kiinteistöt 
Oikaisuerät  9,7  5,2  6,0  -14 %  36,8  26,2  38,2  -31 %  61,5 
Tulos ennen veroja  37,1  41,6  54,7  -24 %  -11,5  -17,5  19,8  50,7 
Katsauskauden tulos2  32,4  36,0  44,5  -19 %  -11,2  -20,4  15,5  26,3 
Osakekohtainen tulos, e  0,16 0,17 0,21 -18   % -0,06 -0,10 0,07 0,13 
Operatiivinen kassavirta   investointien jälkeen  -33,0  n/a  n/a  -55,8  n/a  n/a  n/a 
Korollinen nettovelka kauden lopussa  767,8  767,8  n/a  767,8  767,8  n/a  668,5 
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   75,5 %  n/a  n/a  75,5 %  n/a  n/a  59,9 % 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  34,8 %  n/a  n/a  34,8 %  n/a  n/a  40,2 % 
Pro forma, sidotun pääoman tuotto (ROCE, viim. 12 kk), %  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 
Tilauskanta kauden lopussa  4 990,8 4 990,8  4 378,9  14 %  4 990,8  4 990,8  4 378,9  14 %  4 218,3 

1 Vertailuissa käytetään pro forma -lukuja, jotka sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.1.2018.
2 Emoyhtiön omistajille

Tulosohjeistus vuodelle 2018 (IFRS)

YIT:n hallitus päätti 27.6.2018 antaa numeerisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018 koskien sekä konsernin pro forma -liikevaihdon että oikaistun pro forma -liikevoiton kehitystä. Ohjeistus on muuttumaton.

Konsernin pro forma -liikevaihdon vuonna 2018 arvioidaan laskevan -2% – -6% verrattuna pro forma 2017 -liikevaihtoon (pro forma 2017: 3 862,5 milj. euroa).

Vuonna 2018 oikaistun pro forma -liikevoiton arvioidaan olevan 130–160 miljoonaa euroa (pro forma 2017: 138,9 milj. euroa).

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2018 tulosohjeistus perustuu muun muassa rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Syyskuun lopussa tilauskannasta oli myyty 62 %. YIT arvioi, että vuonna 2018 Suomessa ja CEE:ssä1 valmistuu kuluttajille aloitettuja asuntoja yhteensä noin 5 100 ja Venäjällä noin 3 000 kappaletta.  

YIT on vuoden aikana allekirjoittanut useita merkittäviä, pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, ja oikaistu liikevoittoarvio sisältää useiden toimitilakohteiden myynnin viimeisellä neljänneksellä Helsingin alueella. Viimeisen neljänneksen oikaistun pro forma -liikevoiton odotetaan olevan selvästi viime vuotta parempi.

1CEE-luvut sisältävät YCE Housing I -rahastolle myydyt kohteet.   

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

Keskeisimpiä tekijöitä, joilla YIT voi vastata markkinakysyntään, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskienhallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta, tuotantokustannusten alentamiseen tähtäävät toimet sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, työmarkkinoiden toimivuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisen luonteen vuoksi kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 140 asuntoa (10/17: noin 260), CEE-maissa noin 120 asuntoa (10/17: noin 100) ja Venäjällä noin 350 asuntoa (10/17: 250). Lisäksi aiemmin YCE Housing I -rahastolle myydyistä hankkeista rahaston arvioidaan myyvän edelleen kuluttajille noin 28 asuntoa (10/17:28).

Katsauskauden jälkeen 4. lokakuuta YIT:n Trigoni-suunnitelmaa ehdotettiin Pasilan tornialueen kehittämistä ja ensimmäisen vaiheen (ns. aloitusalue) toteutusta koskevan Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi. Aloitusalueen toteuttamiseen sisältyy kahden tornin ja jalustan rakentaminen. Voittajan valinnasta ja aloitusalueen toteutussopimuksesta päätetään lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuustossa ja eduskunnassa. Aloitusalueen rakentaminen voi käynnistyä asemakaavoituksen vahvistuttua, arviolta 2020–2021, ja sen arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen lokakuun alussa YIT:n hanke, Keski-Pasilan keskus Tripla voitti Vuoden työmaa 2018 -kilpailun.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 25.10.2018 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0360. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 448867.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antavat:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi