YIT:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017: Konsernin kannattavuus parantui ja liikevoitto kasvoi

YIT Oyj Pörssitiedote 27.10.2017 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja ovat samaa yksikköä, ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin asteen ja rakentamisen etenemisen mukaisesti1

Heinä–syyskuu

• Liikevaihto laski 6 % 417,3 miljoonaan euroon (443,8).

• Oikaistu liikevoitto oli 24,2 miljoonaa euroa (19,0), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 5,8 % (4,3).

• Kaudella kirjattiin oikaisueriä -3,0 miljoonaa euroa (-27,0) liittyen suunnitteilla olevan yhdistymisen valmisteluun.

• Tilauskanta pysyi vakaana kesäkuun lopun tasolla ja oli 2 527,5 miljoonaa euroa (6/2017: 2 565,7).

Tammi–syyskuu

• Liikevaihto kasvoi 7 % 1 354,3 miljoonaan euroon (1 269,9).

• Oikaistu liikevoitto oli 65,9 miljoonaa euroa (51,2), ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,9 % (4,0).

• Kaudella kirjattiin oikaisueriä -4,0 (-27,0) miljoonaa euroa liittyen suunnitteilla olevan yhdistymisen valmisteluun.

Konserniraportointi, IFRS

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä1

Heinä–syyskuu

• Liikevaihto pysyi vakaana ja oli 420,2 miljoonaa euroa (419,3).

• Liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (-20,9), ja liikevoittomarginaali oli 3,7 % (-5,0).

• Oikaistu liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa (6,1) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 4,4 % (1,5).

• Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen pois lukien lopetetut toiminnot oli -56,2 miljoonaa euroa (-22,8).

Tammi–syyskuu

• Liikevaihto kasvoi 20 % 1 381,4 miljoonaan euroon (1 153,2).

• Liikevoitto oli 41,4 miljoonaa euroa (-7,6), ja liikevoittomarginaali oli 3,0% (-0,7).

• Oikaistu liikevoitto oli 45,5 miljoonaa euroa (19,4) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 3,3 % (1,7).

• Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen pois lukien lopetetut toiminnot oli -6,5 miljoonaa euroa (-21,7).

Tulosohjeistus vuodelle 2017 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.

Oikaistun liikevoiton2 arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tulosohjeistukseen vaikuttavia tekijöitä käsitellään tarkemmin osavuosikatsauksen sivulla 23.

1Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista. Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

2Oikaistu liikevoitto kuvastaa tavanomaisen liiketoiminnan tulosta eikä se sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden parantamiseksi. Oikaisuerät on määritelty tarkemmin Osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Selkeyttääkseen käytettävää tunnuslukutermistöä YIT käyttää jatkossa toimialojen osalta termejä ”sitoutunut pääoma (Capital Employed)” ja ”sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)” aiemmin käytettyjen ”toimialan operatiivinen sijoitettu pääoma” ja ”operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (ROI)” -termien sijasta. Tunnuslukujen laskentakaavat eivät ole muuttuneet.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Kolmas vuosineljännes jatkoi alkuvuoden myönteistä kehitystä. Heinä–syyskuun tulos parantui ja kannattavuus vahvistui selvästi vuoden takaisesta. Liikevaihto laski vuoden takaisesta, mutta vahvistui vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana vertailukauteen verrattuna. Tilauskanta pysyi hyvällä tasolla, ja näkymät ovat edelleen valoisat. Kuluttajakysyntä säilyi vahvana etenkin Suomessa ja CEE-maissa. Venäjällä asuntomyynti jäi edelleen vuoden takaisesta, mutta on kuitenkin piristynyt alkuvuodesta erityisesti Moskovan alueella. Toimitilat ja infra -toimialan suuret hankkeet etenivät ennakoidusti, ja kirjasimme useita uusia hankkeita tilauskantaan.

Suomalaisten ennätyksellisen vahva kuluttajaluottamus näkyy asuntomyyntiluvuissamme ympäri maata. Pääkaupunkiseudun lisäksi asuntokysyntä on ollut hyvää myös muissa kasvukeskuksissa, kuten Turun ja Tampereen seuduilla. Heinä-syyskuussa Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla oikaistu liikevoitto kasvoi 36 prosenttia vuoden takaisesta, ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 9,5 prosenttia. Toimialan liikevaihto ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta kasvoi 21 prosenttia vuoden takaisesta. CEE-maat jatkavat edelleen vahvaa tuloksen tekoa, ja alueen osuus Asuminen Suomi ja CEE -toimialan tuloksesta on kasvanut.

Venäjällä arvioimme taloussyklin pohjan olevan takana, mutta asuntokysyntä on ollut edelleen heikkoa ja asunnoista on ollut ylitarjontaa muun muassa Pietarissa.  Asuntojen myyntihinta on pysynyt vakaana tai lievästi laskevana Comfort- ja Business-luokissa. Sopeutetun kustannustason ja projektien keskimääräisen kannattavuustason paranemisen ansiosta vuoden tammi–syyskuun kannattavuus oli positiivinen. Venäjällä liikevaihto laski, erityisesti Pietarin alhaisen myynnin takia.

Toimitilat ja infra -toimialalla suuret hankkeet, kuten Tripla ja E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritie, etenivät odotetusti. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto laski hieman edellisvuodesta säilyen kuitenkin korkealla tasolla. Vuosineljänneksen aikana tilauskantaan kirjattiin useita uusia projekteja sekä Suomessa että CEE-maissa, muun muassa elinkaarihankkeina tehtäviä kouluja, teollisuus- ja toimistokiinteistöjä, teiden kunnossapitourakoita sekä vesitornihankkeita.

Myös YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen valmistelu on edennyt suunnitellusti. Osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa syyskuussa. Kilpailuviranomaisprosessit ovat käynnissä, ja olemme jo saaneet positiiviset päätökset muun muassa Virosta, Venäjältä ja Slovakiasta. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi käsittelevänsä yhdistymistä lain mahdollistaman jatketun käsittelyajan puitteissa. Tämän johdosta sulautuminen toteutuu todennäköisimmin 1.1.2018.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

Milj. e 7–9/17     7–9/16     Muutos 1–9/17     1–9/16     Muutos 1–12/16
Liikevaihto 420,2 419,3 0 % 1 381,4 1 153,2 20 % 1 678,3       
Liikevoitto 15,6 -20,9 41,4 -7,6 17,7
Liikevoitto-% 3,7 % -5,0 % 3,0 % -0,7 % 1,1 %
Tulos ennen veroja 12,2 -24,8 31,4 -24,2 -2,5
Katsauskauden tulos1 10,2 -22,6 25,0 -22,1 -7,1
Osakekohtainen tulos, e 0,08 -0,18 0,20 -0,18 -0,06
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, pois lukien lopetetut toiminnot -56,2 -22,8 146 % -6,5 -21,7 -70 % -43,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa 626,2 577,9 8 % 626,2 577,9 8 % 598,6
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 124,0 % 118,9 % 124,0 % 118,9 % 112,3 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 30,6 % 30,1 % 30,6 % 30,1 % 31,2 %


Toimialaraportointi, POC

Milj. e 7–9/17 7–9/16 Muutos 1–9/17 1–9/16 Muutos 1–12/16
Liikevaihto 417,3 443,8 -6 % 1 354,3 1 269,9 7 % 1 783,6
Asuminen Suomi ja CEE 184,0 167,0 10 % 628,8 517,9 21 % 727,9
Asuminen Venäjä 52,0 76,0 -32 % 172,7 183,9 -6 % 267,9
Toimitilat ja infra 183,7 203,1 -10 % 559,8 575,0 -3 % 797,4
Muut erät -2,4 -2,3 -7,0 -6,9 -9,7
Liikevoitto 21,2 -8,0 61,9 24,2 155 % 52,9
Liikevoitto-% 5,1 % -1,8 % 4,6 % 1,9 % 3,0 %
Oikaistu liikevoitto 24,2 19,0 27 % 65,9 51,2 29 % 79,9
Asuminen Suomi ja CEE 17,5 12,9 36 % 56,6 41,5 36 % 59,9
Asuminen Venäjä 0,6 0,7 -10 % 0,2 -5,1 -2,3
Toimitilat ja infra 9,8 8,2 20 % 23,8 26,9 -11 % 38,1
Muut erät -3,7 -2,7 -14,7 -12,0 -15,7
Oikaistu liikevoitto-% 5,8 % 4,3 % 4,9 % 4,0 % 4,5 %
Asuminen Suomi ja CEE 9,5 % 7,7 % 9,0 % 8,0 % 8,2 %
Asuminen Venäjä 1,2 % 0,9 % 0,1 % -2,8 % -0,9 %
Toimitilat ja infra 5,3 % 4,0 % 4,3 % 4,7 % 4,8 %
Oikaisuerät -3,0 -27,0 -4,0 -27,0 -85 -27,0
Tulos ennen veroja 15,4 -17,0 47,5 -7,5 13,8
Katsauskauden tulos1 12,3 -15,9 36,7 -8,7 7,4
Osakekohtainen tulos, e 0,10 -0,13 0,29 -0,07 0,06
Sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 8,0 % 3,6 % 8,0 % 3,6 % 4,7 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 534,4 475,6 12 % 534,4 475,6 12 % 469,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 34,3 % 33,8 % 34,3 % 33,8 % 35,1 %
Tilauskanta kauden lopussa 2 527,5 2 640,7 -4 % 2 527,5 2 640,7 -4 % 2 613,1

1Emoyhtiön omistajille

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

9.10. Muutos YIT:n johtoryhmässä: YIT:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi on ilmoittanut eroavansa yhtiön palveluksesta.

YIT Oyj:n hallitus on nimittänyt talousjohtaja Esa Neuvosen toimitusjohtajan sijaiseksi ja Timo Lehmuksen Toimitilat ja infra -toimialan johtajaksi YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen täytäntöönpanoon saakka.  Molemmat nimitykset astuivat voimaan 9.10.2017.

9.10. PEAB myynyt omistuksensa Lemminkäisessä: YIT:llä ei enää osakkeiden lunastusvelvollisuutta: PEAB oli ainoa osakkeenomistaja, joka vastusti YIT:n ja Lemminkäisen sulautumista ja vaati omistamiensa osakkeiden lunastamista Lemminkäisen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.9.

Lemminkäisen julkistamien liputustiedotteiden mukaan PEAB myi osakkeensa ja Onvest Sijoitus Oy:n omistus Lemminkäisessä saavutti samana päivänä PEABin myymiä osakkeita vastaavan määrän.

Lokakuussa asuntojen kuluttajamyynnin arvioidaan olevan Suomessa noin 160 asuntoa (10/16: noin 200), CEE-maissa noin 100 asuntoa (10/16: noin 100) ja Venäjällä noin 250 asuntoa (10/16: yli 300).

Näkymät vuodelle 2017

Tulosohjeistus vuodelle 2017 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–12 %.

Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 105–115 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Ohjeistukseen vaikuttavat tekijät

YIT:n tulosohjeistus perustuu yhtiön johdon arvioihin ja oletuksiin yhtiön toimialaraportoinnin (POC) mukaisen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton sekä toimintaympäristön kehityksestä.  YIT:n tulosohjeistus perustuu erityisesti YIT:n tilauskantaan, johdon arvioon myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien osuudesta loppuvuoden 2017 liikevaihdosta ja YIT:n toimialojen kehityksestä sekä markkinanäkymiin.

Keskeisimpiä liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavia tekijöitä, joihin YIT voi vaikuttaa, ovat myynti ja hinnoittelu, projektien- ja projektiriskienhallinta, tuotekehitys ja -tarjooma, kustannushallinta sekä pääoman käytön tehokkuuteen vaikuttavat toimet.

YIT:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat liittyvät pääasiassa globaaliin talouskehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja korkotasoon, poliittiseen ympäristöön, toiminta-alueiden talouskehitykseen, muutoksiin asuntojen ja toimitilojen kysynnässä, resurssien kuten avainhenkilöiden saatavuuteen, muutoksiin julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa, lainsäädännön muutoksiin ja lupa- ja viranomaishyväksyntäprosesseihin ja niiden kestoon sekä valuuttakurssien kehitykseen.

Rakennus- ja hankekehitysprojektien pitkäkestoisesta luonteesta johtuen kysynnän muutokset voivat olla nopeampia kuin yhtiön kyky sopeuttaa tarjoomaansa.

Tulosohjeistuksen nosto heinäkuussa

YIT nosti 13.7.2017 tulosohjeistustaan vuodelle 2017 sekä konsernin liikevaihdon että oikaistun liikevoiton osalta.

Helsingin Kasarmikatu 21- toimistoprojektin myyntiprosessissa potentiaalisilta sijoittajilta saatujen hinta- ja ehtoindikaatioiden sekä käynnissä olevien jatkoneuvottelujen pohjalta YIT arvioi nyt kaupan toteutuvan 2017 loppuun mennessä. Kaupalla on positiivinen vaikutus konsernin oikaistuun liikevoittoon.

Konsernin liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton positiivisempaa kehitystä tukee lisäksi hyvä asuntomyynti ja -kysyntä Suomessa ja CEE-maissa. Venäjän asuntomyynti on toteutunut alkuvuonna odotuksia heikommin. Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan edelleen olevan positiivinen ja pysyvän alhaisella tasolla.

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu markkinanäkymien lisäksi seuraaviin tekijöihin: syyskuun lopussa yhtiön tilauskanta oli vahva ja siitä oli myyty 59 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan yli puolet loppuvuoden 2017 liikevaihdosta.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla kuluttajamyynnin kasvaneella osuudella arvioidaan olevan maltillinen positiivinen vaikutus toimialan oikaistuun liikevoittoon. Myyntimixin muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä.

Asuminen Venäjä -toimialalla oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Lisäksi pääomanvapautustoimilla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen Venäjällä.

Helsingin Kasarmikatu 21 -toimistoprojektin myymisestä allekirjoitettiin elokuussa sopimus kansainvälisen sijoittajan kanssa. YIT arvioi kaupan toteutuvan 2017 loppuun mennessä. Kaupalla on positiivinen vaikutus konsernin oikaistuun liikevoittoon.

Markkinanäkymät

Suomi

Asuntojen kuluttajakysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Isojen asuntosijoittajien aktiviteetin odotetaan pysyvän edellisiä vuosia alemmalla tasolla. Sijainnin ja hintatason merkitys on edelleen keskeinen.

Asuntojen hintakehityksen eriytymisen arvioidaan jatkuvan kasvukeskusten ja muun Suomen välillä. Asuntolainojen saatavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Asuntojen lisääntyneen tarjonnan arvioidaan estävän markkinan ylikuumentumista.

Toimitilojen vuokralaiskysynnän odotetaan piristyvän hieman kasvukeskuksissa. Kiinteistösijoittajien aktiviteetin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla kiinnostuksen kohdistuessa erityisesti keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Urakkamarkkinan odotetaan pysyvän aktiivisena, mutta urakkakokojen arvioidaan keskimäärin pienenevän toimitilarakentamisessa. Uusien infrahankkeiden arvioidaan piristävän markkinaa.

Rakentamisen korkea aktiviteetti on lisännyt kilpailua osaajista ja sen arvioidaan jatkuvan. Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan hieman. Rakentamisen volyymin kasvun odotetaan hidastuvan.

Rahoituslaitosten lisääntynyt sääntely ja kasvaneet pääomavaateet saattavat vaikuttaa rakentamiseen ja kiinteistökehitykseen.

Venäjä

Venäjällä taloussyklin pohjan arvioidaan olevan ohitettu, mutta asuntokysynnän ennakoidaan paranevan vain hitaasti ja hintatason pysyvän vakaana alhaisella tasolla. Taloustilanteen maltillisen elpymisen arvioidaan vaikuttavan asuntomarkkinoihin varovaisen myönteisesti. Ruplan heikentymisen ja koronlaskuodotusten arvioidaan vaikuttavan kuluttajien käytökseen.

Kysynnän odotetaan kohdistuvan myös Venäjällä kohtuuhintaisiin asuntoihin. Rakennuskustannusinflaation arvioidaan pysyvän maltillisena.

CEE-maat

Asuntokysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Asuntojen hintojen arvioidaan nousevan hieman. Tonttien hintataso on noussut ja kilpailun tonteista arvioidaan pysyvän korkealla tasolla. Rahoituksen saatavuuden ja alhaisen korkotason arvioidaan tukevan asuntokysyntää myös jatkossa. Resurssipulan arvioidaan nostavan rakennuskustannusinflaatiota.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 27.10.2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Webcast-lähetys

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 5197579.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Vastuunrajoituslauseke

Tietoja Lemminkäisen osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä tiedotteessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Kari Kauniskangas

Toimitusjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi