YIT varoittaa Toimitilat-segmentin tuloksen jäävän tappiolliseksi kolmannella vuosineljänneksellä ja palauttaa tulosohjeistuksen vuodelle 2020

YIT Oyj         Sisäpiiritieto             19.10.2020 klo 10.15

YIT varoittaa Toimitilat-segmentin tuloksen jäävän tappiolliseksi kolmannella vuosineljänneksellä ja palauttaa tulosohjeistuksen vuodelle 2020

YIT antoi segmenttikohtaisen ohjeistuksen kolmannelle vuosineljännekselle vuoden 2020 puolivuotiskatsauksessaan. Ohjeistuksesta poiketen YIT odottaa Toimitilat-segmentin oikaistun liikevoiton olevan negatiivinen vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Segmentin kannattavuutta heikentää Tripla-projektin tarkentuneisiin tuotto- ja kustannusarvioihin liittyvä 18 miljoonan euron kateheikennys. Lisäksi segmentin oikaistuun liikevoittoon vaikuttaa negatiivisesti vaihto-omaisuuteen kirjatussa toimitilakiinteistössä Suomessa tehty 7 miljoonan euron alaskirjaus, josta valtaosa liittyy tavoitellun vuokraustason saavuttamisesta aiheutuviin lisäkustannuksiin. Kirjaus liittyy yhtiön tavoitteeseen parantaa pääoman tehokkuutta. Aiemmin YIT arvioi vuoden 2020 puolivuotiskatsauksessaan Toimitilat-segmentin olevan voitollinen kolmannella vuosineljänneksellä.

Muiden segmenttien tuloskehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä vahva. Huolimatta asuntojen odotetusti matalasta valmistumismäärästä Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä, erityisesti valmiiden asuntojen myynti ylitti yhtiön odotukset sekä Suomessa että CEE:ssä. Asuminen Venäjä -segmentin kappalemääräinen asuntomyynti oli niin ikään erittäin vahva. Infraprojektit- ja Kiinteistöt-segmenttien vuosineljännes oli odotusten mukainen.

Kokonaisuutena, yllä mainittujen Toimitilat-segmentin 25 miljoonan euron kirjausten jälkeen, YIT arvioi konsernin kolmannen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton olevan noin 16 miljoonaa euroa, kassavirran olleen odotuksien mukainen ja taseen pysyneen vahvana.

Toimenpiteet pääoman käytön tehostamiseksi ja taseen vahvistamiseksi ovat jatkuneet

Strategiansa mukaisesti YIT on jatkanut toimenpiteitään kannattavuuden parantamiseksi, pääoman käytön tehostamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Yllä kuvatun Suomessa sijaitsevan vaihto-omaisuuteen kirjatun toimitilakiinteistön myyntivalmistelut etenivät. YIT ilmoitti lisäksi 13.10.2020 aloittavansa tappiollisen Norjan infraliiketoimintansa alasajon valmistelut, minkä seurauksena yhtiö kirjaa 12 miljoonan euron alaskirjauksen kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. Lisäksi YIT on katsauskauden jälkeen allekirjoittanut Venäjällä ehdollisen sopimuksen merkittävien tonttien myynnistä alasajettavissa yksiköissä. Tontit edustavat noin 35 prosenttia YIT:n tonttivarannon arvosta Venäjällä. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 aikana ja tuovan yli 30 miljoonan euron kassavirran. YIT kirjaa tonteista 13 miljoonan euron alaskirjauksen kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. Norjan infraliiketoiminnan alasajo ja Venäjän tonttien myynnit käsitellään oikaisuina, eikä niillä näin ollen ole vaikutusta oikaistuun liikevoittoon.

Mainittujen toimenpiteiden positiivisen vaikutuksen yhtiön kassavirtaan arvioidaan olevan yli 50 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä.

YIT palauttaa tulosohjeistuksen vuodelle 2020

YIT perui vuoden 2020 tulosohjeistuksensa 1.4.2020 koronaviruspandemian aiheuttaneen lisääntyneen epävarmuuden ja heikentyneen näkyvyyden vuoksi. Näkymät ovat selkeytyneet vahvan asuntomyynnin, hyvän varaustilanteen ja työmaiden suunnitellun etenemisen ansiosta.

YIT odottaa vuoden 2020 konsernin oikaistun liikevoiton olevan välillä 90-110 miljoonaa euroa (2019: 165,5 miljoonaa euroa). YIT odottaa koronaviruspandemian toisesta aallosta huolimatta kohteiden valmistuvan loppuvuoden aikana ajallaan. Mahdolliset viranomaispäätökset, kuten työmaiden laajamittainen sulkeminen tai hidas käyttöönottolupaprosessi, voivat kuitenkin edelleen johtaa työmaiden väliaikaisiin pysäytyksiin ja tuloutumisien siirtymiseen vuodelle 2021.

YIT julkaisee vuoden 2020 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 30.10.2020.

Lisätietoja antaa:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

 

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi