YIT peruuttaa suunnitellun uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun ja vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen 2024 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

YIT Oyj Pörssitiedote 30.5.2023 klo 20.15

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT peruuttaa suunnitellun uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun ja vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen 2024 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

YIT Oyj tiedotti 22.5.2023 suunnittelevansa laskevansa liikkeeseen uuden 100 miljoonan euron vihreän euromääräisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2025 (”Uudet Velkakirjat”), ja että liikkeeseenlaskun odotettiin toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Samanaikaisesti yhtiö julkisti käteisostotarjouksen 31.3.2024 erääntyvän 100 miljoonan euron vihreän vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000496294) (”Velkakirjat”) takaisinostosta 22.5.2023 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

YIT Oyj tiedottaa tänään, että se on päättänyt peruuttaa Uusien Velkakirjojen suunnitellun liikkeeseenlaskun johtuen vallitsevasta markkinatilanteesta. Tämän johdosta yhtiö on myös päättänyt käyttää harkintavaltaansa ja peruuttaa Takaisinostotarjouksen tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti, ja täten päättänyt olla hyväksymättä takaisinostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti, sillä uusemission toteuttamisehto ei ole täyttynyt. Takaisinostotarjouksen peruuttaminen on ehdoton ja astuu voimaan heti.

YIT Oyj kiittää sijoittajia heidän sitoutumisestaan prosessin aikana ja harkitsee etenemisvaihtoehtojaan, kun markkinaolosuhteet ovat tasaantuneet.

Takaisinostotarjouksessa takaisinostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja ei tulla ostamaan takaisin, ja niiden rajoitukset Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä poistetaan. Tarjousilmoitusten peruuttamattomuudesta huolimatta kaikki Velkakirjojen tarjousilmoitukset tulkitaan automaattisesti peruutetuiksi ja kaikki takaisinostettavaksi tarjotut Velkakirjat tullaan palauttamaan haltijoilleen niin pian kuin mahdollista.

OP Yrityspankki Oyj toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjänä ja tarjouksentekijän asiamiehenä Takaisinostotarjouksessa. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:
OP Yrityspankki Oyj, +358 50 599 1281, liabilitymanagement@op.fi

Tarjouksentekijän asiamies:
OP Yrityspankki Oyj

Lisätietoja:
Maija Taimi, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 487 1561, maija.taimi@yit.fi

YIT OYJ

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi

HUOMAUTUS

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai tarjousmuistion sisällöstä tai toimista, joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Velkakirjojaan Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjä tai tarjouksentekijän asiamies eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi taikka muutoin Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai tämän lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uusia Velkakirjoja koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole, eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (i) on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisille tahoille tai (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.