YIT päivittää tulosohjeistustaan vuodelle 2019 päällystysliiketoimintojen myynnin seurauksena

YIT OYJ        Pörssitiedote                      Sisäpiiritieto         4.7.2019 klo 8.31

YIT päivittää tulosohjeistustaan vuodelle 2019 päällystysliiketoimintojen myynnin seurauksena

YIT tiedotti tänään allekirjoittaneensa Peabin kanssa sopimuksen YIT:n päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 280 miljoonalla eurolla. Yritysjärjestely edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja sen odotetaan toteutuvan 1.1.2020. YIT arvioi kirjaavansa kaupasta noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, joka ei sisälly oikaistuun liikevoittoon ja tuloutuu kaupan toteuduttua arviolta tammikuussa 2020. Arvioidussa myyntivoitossa on huomioitu Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisestä syntynyt, myytävälle kohteelle allokoitava liikearvo ja käyvän arvon kohdistukset, jotka ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Myytävän liiketoiminnan havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2018 oli 572 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Yhdistetyt luvut sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018. Edellä kuvatun yritysjärjestelyn myötä YIT luokittelee kaupan piirissä olevat toiminnot myytävissä oleviksi liiketoiminnoiksi ja esittää ne lopetettuina toimintoina. Yhtiö julkaisee oikaistut konsolidoidut konserniluvut sekä segmenttiraportoinnin luvut takautuvasti vuosilta 2018 ja 2019 ennen puolivuosikatsauksen julkistamista heinäkuussa.

Yritysjärjestelyn johdosta YIT päivittää tulosohjeistustaan vuodelle 2019.

Päivitetty tulosohjeistus vuodelle 2019

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2019 arvioidaan olevan välillä +5% – -5% verrattuna 2018 jatkuvien liiketoimintojen yhdistettyyn liikevaihtoon (jatkuvien liiketoimintojen yhdistetty liikevaihto 2018: noin 3 190 milj. euroa).

Vuonna 2019 jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 150–210 miljoonaa euroa (jatkuvien liiketoimintojen yhdistetty oikaistu liikevoitto 2018: noin 126 milj. euroa).

Aiemmin yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2019 olevan välillä +5% – -5% verrattuna 2018 liikevaihtoon (pro forma 2018: 3 759,3 milj. euroa). Vuonna 2019 oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 170–230 miljoonaa euroa (pro forma 2018: 134,5 milj. euroa).

Ohjeistuksen perusteet

Vuoden 2019 tulosohjeistus perustuu muun muassa kauppakeskus Triplan valmistumiseen viimeisellä neljänneksellä, rakenteilla olevan asuntokannan arvioituun valmistumisajankohtaan ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Maaliskuun lopussa tilauskannasta oli myyty 73 %.

Vuosineljännesten välillä odotetaan merkittävää vaihtelua normaalista kausivaihtelusta, toimitilahankkeiden myynnistä sekä asuntokohteiden ja kauppakeskus Triplan valmistumisajankohdista johtuen. Kuten vuonna 2018, vuoden viimeisen neljänneksen odotetaan olevan selvästi vahvin. Yhtiö arvioi vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton olevan vertailukautta (pro forma) hieman parempi.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 45 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi
Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 566 6070, hanna.jaakkola@yit.fi   

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi