YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj         Pörssitiedote                       29.4.2020 klo 18.00

YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj:n hallitus on 29.4.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2017-2022 ansaintajakson 2017 palkkion maksamista varten. Osakeannissa annetaan enintään 291 575 YIT Oyj:n osaketta, ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Koska maksuun käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

YIT:n hallituksen päättämästä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2017-2022 ja sen tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 16.3.2017. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa asiakas- ja kasvulähtöisen strategian toteutukseen sekä omistaja-arvon kasvattamiseen osana muita palkitsemisen muotoja. Vuoden 2017 ansaintajaksolla palkkionsaajina on enintään 185 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeet luovutetaan järjestelmään kuuluville henkilöille 7.5.2020. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa 2 039 915 omaa osaketta.

Lisätietoja:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 111, pii.raulo@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi