YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj         Pörssitiedote                       18.9.2019 klo 15.30

YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

20.8.2019 YIT Oyj:n hallitus päätti 18.9.2019 tapahtuvasta suunnatusta maksuttomasta osakeannista Lemminkäisen pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2016 palkkion maksamista varten. YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen yhteydessä yhtiöt sopivat maksavansa Lemminkäisen pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perusteella ansaitut maksamattomat osakepalkkiot YIT:n osakkeina. Lisätietoja on saatavilla 24.7.2017 julkaistussa sulautumisesitteessä.

Osakeannissa on luovutettu 41 014 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2015 avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa ohjelmaan osallistuvat henkilöt yhtiöön ja lisätä heidän omistustaan yhtiössä.

Vuoden 2016 ansaintajaksolla palkkionsaajina on 63 yhtiön henkilöä. Lemminkäinen tiedotti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista pörssitiedotteella 18.12.2015.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 2 331 490 omaa osaketta.

Lisätietoja antavat:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2254, pii.raulo@yit.fi
Tiina Kuusisaari, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 52 88 154, tiina.kuusisaari@yit.fi  

YIT OYJ 

Tiina Kuusisaari
Sijoittajasuhdepäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi