YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT OYJ Pörssitiedote 26.4.2018 klo 11.30

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 26.4.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2014–2019 ansaintajakson 2015 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan enintään 306 159 YIT Oyj:n osaketta ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osake-palkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

YIT:n hallitus on päättänyt 18.3.2014 osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2014–2019. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa asiakas- ja kasvulähtöisen strategian toteutukseen sekä omistaja-arvon kasvattamiseen osana muita palkitsemisen muotoja.

Vuoden 2015 ansaintajaksolla palkkionsaajina on 158 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 18.3.2014.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 102 054 omaa osaketta.

Lisätietoja antavat:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2254, pii.raulo@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi