YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT OYJ Pörssitiedote 27.4.2017 klo 08.05

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 26.4.2017 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2014–2019 ansaintajakson 2014 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan 238 554 YIT Oyj:n osaketta, ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

YIT:n hallitus on päättänyt 18.3.2014 osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2014–2019. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa asiakas- ja kasvulähtöisen strategian toteutukseen sekä omistaja-arvon kasvattamiseen osana muita palkitsemisen muotoja.

Vuoden 2014 ansaintajaksolla palkkionsaajina on 147 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 18.3.2014.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 408 213 omaa osaketta.

Lisätietoja antavat:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2254, pii.raulo@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi