YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj Pörssitiedote 29.4.2024 klo 18.00

YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 29.4.2024 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin vuosien 2020–2024 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2021–2023 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan enintään 66 370 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Koska maksuun käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

YIT:n hallituksen päättämästä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2020–2024 ja sen tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 17.3.2020. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa asiakas- ja kasvulähtöisen strategian toteutukseen sekä omistaja-arvon kasvattamiseen osana muita palkitsemisen muotoja. Vuosien 2021–2023 ansaintajaksolla palkkionsaajina on enintään 150 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeet luovutetaan järjestelmään kuuluville henkilöille 6.5.2024. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 485 749 omaa osaketta.

Lisätietoja:
Essi Nikitin, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 050 581 1455, essi.nikitin@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook