YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj Pörssitiedote 2.5.2023 klo 19.00

YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 2.5.2023 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin vuosien 2020–2024 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2020–2022 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan enintään 36 588 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 ehtojen mukaisesti. Koska maksuun käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

YIT:n hallituksen päättämästä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2020–2024 ja sen tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 17.3.2020. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa strategian toteutukseen sekä omistaja-arvon kasvattamiseen osana muita palkitsemisen muotoja. Vuosien 2020–2022 ansaintajaksolla palkkionsaajina on enintään 152 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeet luovutetaan järjestelmään kuuluville henkilöille 4.5.2023. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 552 119 omaa osaketta.

Lisätietoja:
Katja Ahlstedt, Henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 522 8493, katja.ahlstedt@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi