YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj Pörssitiedote 28.4.2022 klo 20.45

YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt 28.4.2022 suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2017-2022 ansaintajakson 2019 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa annetaan enintään 392 240 YIT Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Koska maksuun käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

YIT:n hallituksen päättämästä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2017–2022 ja sen tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 16.3.2017. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa asiakas- ja kasvulähtöisen strategian toteutukseen sekä omistaja-arvon kasvattamiseen osana muita palkitsemisen muotoja. Vuoden 2019 ansaintajaksolla palkkionsaajina on enintään 186 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeet luovutetaan järjestelmään kuuluville henkilöille 4.5.2022. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 1 588 707 omaa osaketta.

Lisätietoja:
Katja Ahlstedt, Henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 522 8493, katja.ahlstedt@yit.fi
 

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi