YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj  Pörssitiedote  29.4.2021 klo 19.30

YIT Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

YIT Oyj:n hallitus on 29.4.2021 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista YIT-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2017-2022 ansaintajakson 2018 palkkion maksamista varten. Osakeannissa annetaan enintään 35 350 YIT Oyj:n osaketta, ja osakkeet luovutetaan vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Koska maksuun käytetään yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu.

YIT:n hallituksen päättämästä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2017-2022 ja sen tarkemmista ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 16.3.2017. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa asiakas- ja kasvulähtöisen strategian toteutukseen sekä omistaja-arvon kasvattamiseen osana muita palkitsemisen muotoja. Vuoden 2018 ansaintajaksolla palkkionsaajina on enintään 208 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu YIT:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeet luovutetaan järjestelmään kuuluville henkilöille 5.5.2021. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa 1 980 947 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa:
Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 111, pii.raulo@yit.fi
 

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.  www.yitgroup.com/fi