YIT Oyj:n hallitus on päättänyt osingonjaosta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

YIT Oyj    Pörssitiedote    18.09.2020 klo 17.30

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt osingonjaosta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

 

YIT Oyj:n hallitus on tänään 18.9.2020 päättänyt yhtiön tilikautta 2019 koskevan toisen 0,14 euron osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivästä sekä varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mahdollistaman ylimääräisen 0,12 euron osingon maksamisesta. Nyt maksettavien osinkojen yhteismäärä on 0,26 euroa osakkeelta ja YIT:n vuonna 2020 maksamat osingot yhteensä ovat 0,40 euroa osakkeelta. Osingonmaksuista päätettäessä YIT:n hallitus arvioi yhtiön taloudellisen tilanteen olevan vakaa ja seuraavan vuoden näkymien positiiviset koronapandemiaan liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Toinen osinkoerä

YIT Oyj:n yhtiökokous, joka pidettiin 12.3.2020, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksusta 0,28 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen maksuerä, 0,14 euroa osakkeelta, maksettiin 7.4.2020. Toinen erä, 0,14 euroa osakkeelta, päätettiin maksaa lokakuussa 2020.

YIT Oyj:n hallitus on tänään 18.9.2020 päättänyt osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Osinko, 0,14 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 6.10.2020.

Ylimääräinen osingonjako

YIT Oyj:n yhtiökokous, joka pidettiin 12.3.2020, valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingonjaosta. Valtuutuksen perusteella yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaettavan osingon määrä voi olla enintään 0,12 euroa osakkeelta. Harkinnassaan hallitus ottaa huomioon 4.7.2019 tiedotetun Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin toteutumisen ja sen ehdot.

YIT Oyj:n hallitus on tänään 18.9.2020 päättänyt ylimääräisen osingon maksamisesta 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ylimääräisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ylimääräisen osingon maksupäivä on 6.10.2020.

Lisätietoja antaa:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

 

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.yitgroup.com/fi