YIT Oyj perustaa uuden Kiinteistöt-toimialan tukemaan kasvuaan kaupunkien hankekehityksessä

YIT OYJ Pörssitiedote 19.6.2017 klo 07.55

YIT Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden Kiinteistöt-toimialan. Uusi toimiala keskittyy merkittävien hankekehityskohteiden kehitysvaiheen rahoittamiseen sekä tonttien ja kehitettyjen kiinteistöjen omistamiseen ja edelleen realisointiin sopivalla hetkellä. Strategiansa mukaisesti YIT:n tavoitteena on tehdä pääosa suurista ja pitkäaikaisista investoinneista jatkossa kumppanien kanssa.

Kiinteistöt-toimiala raportoidaan vuoden 2018 alusta lähtien omana toimialanaan, mikä lisää läpinäkyvyyttä YIT:n hankekehityskannan arvoon. YIT arvioi, että tällaisten investointien kokonaisarvo voi kasvaa nykyisestä noin 1 miljardin euron kokonaismäärästä yli 2 miljardiin euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä YIT:n sijoitusten tai annettujen sitoumusten määrä yhteisyrityksissä on noin 170 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on kasvattaa se noin 300–400 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun mennessä taloudellisten tavoitteiden sallimissa raameissa muun muassa pitäen konsernin kassavirta positiivisena osinkojen jälkeen.

Isojen hankekehityshankkeiden läpivienti on pääomankäytön tehokkuuden sekä riskienhallinnan näkökulmasta perusteltua toteuttaa rahoituksellisten kumppanuusmallien ja oman kiinteistöhallintayksikön kautta. Kiinteistöt-toimiala tukee YIT:n mahdollisuuksia toteuttaa isoja kaupunkikehityshankkeita strategiansa mukaisesti. Uuden toimialan tarkoituksena on parantaa konsernin kasvuedellytyksiä, selkiyttää kumppanuusmallisten hankkeiden läpivientiä ja raportointia sekä mahdollistaa samalla tasaista kassavirtaa tuottavan hankeportfolion rakentuminen.

Kiinteistöt-toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä muiden YIT Oyj:n toimialojen kanssa. Toimialan toiminta keskittyy rahoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen hankkeiden hankekehitys- ja toteutusvastuun säilyessä kaikkien hankkeiden osalta jo olemassa olevilla toimialoilla. Uuden yksikön valmistelusta vastaa konsernin talousjohtaja Esa Neuvonen.

Lisätietoja antaa:

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi  

Esa Neuvonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 500 1003, esa.neuvonen@yit.fi   

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi