YIT ottaa merkittäviä askeleita Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi strategiansa mukaisesti

YIT OYJ  Sisäpiiritieto 20.6.2019 klo 08.00

YIT ottaa merkittäviä askeleita Venäjällä pääoman vähentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi strategiansa mukaisesti

YIT ilmoitti syksyllä 2018 tavoitteekseen pienentää Venäjälle sitoutunutta pääomaa edelleen noin 100 miljoonalla eurolla ja parantaa Venäjän liiketoiminnan kannattavuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi YIT on päättänyt luopua Moskovan ja Moskovan alueen asuntorakentamisesta, jossa toiminta on ollut hyvin pääomaintensiivistä ja toimintaympäristö haastava. Suunnitelma toteutetaan vaiheittain arviolta 2020 loppuun mennessä. YIT rakentaa kaikki meneillään olevat kohteet loppuun ja vastaa niiden luovutuksesta asiakkaille sekä jatkaa rakentamattomien kohteiden suunnittelua ja luvitusta. Yhtiö on myös päättänyt lopettaa ulkopuolisille asiakkaille tehtävän urakointiliiketoiminnan kokonaan Venäjällä. Kaikkien rakenteilla olevien urakkahankkeiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 aikana. Lisäksi YIT myy Donin Rostovissa sijaitsevat rakentamattomat tontit ja luopuu asuntorakentamisesta alueella. Tällä hetkellä Donin Rostovissa YIT:llä ei ole rakenteilla kohteita. Lisäksi YIT luopuu päällystysliiketoiminnasta Venäjällä joko alasajon tai myynnin kautta 2019 loppuun mennessä. Yllä mainittujen liiketoimintojen raportoitu oikaistu liiketappio vuonna 2018 oli noin -30 miljoonaa euroa.

YIT jatkaa ja kehittää edelleen asuntorakentamisen liiketoimintaa Pietarissa, Kazanissa, Jekaterinburgissa ja Tjumenissa. Näissä kaupungeissa liiketoiminta on ollut läpi Venäjän taantuman kannattavaa. Lisäksi tonttien saatavuus on hyvä ja niiden koko sekä keskimääräinen hintataso mahdollistavat operoinnin pääomatehokkaalla tavalla. Myös kuluttajien ostovoima mainituissa kaupungeissa on YIT:n asuntotuotteen näkökulmasta riittävä. YIT jatkaa ja kasvattaa myös kiinteistöjensä huoltoliiketoimintaa sekä asumisen aikaisten palvelujen tarjoamista ja kehittämistä Venäjällä. YIT huoltaa tällä hetkellä noin 50 000 asuntoa tai liiketilaa, ja YIT:n digitaalisen alustan, Dispatcher 24:n, palveluja käyttää 500 000 kotitaloutta.

”YIT:llä on pitkät perinteet asuntorakentajana Venäjällä. Haluamme jatkossakin rakentaa laadukkaita koteja Venäjällä valituilla alueilla. Rakenteen yksinkertaistaminen ja yhtiölle haastavista liiketoiminnoista luopuminen tehostaa koko segmentin suorituskykyä, vapauttaa liiketoimintaan sitoutunutta pääomaa ja parantaa kannattavuutta selvästi”, Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -segmentin johtaja toteaa.

Liiketoiminnoista ja tonteista luopuminen synnyttää arviolta 50 miljoonan euron positiivisen nettokassavirran vuosien 2019–2021 aikana, josta pääosa vuosina 2020–2021. Järjestelyiden vuoksi YIT tekee toisella vuosineljänneksellä 31 miljoonan euron kertaluontoisen alaskirjauksen alasajettavien liiketoimintojen tasearvoihin ja 9 miljoonan euron varauksen liiketoimintojen alasajamiseksi. Kun toiminnoista on luovuttu, YIT:n omaan pääomaan valuuttakurssimuutoksista jo kirjautuneet muuntoerot tuodaan tuloslaskelmaan. Tällä erällä ei ole vaikutusta yhtiön oman pääoman kokonaismäärään, koska muuntoerot on jo kirjattu laajaan tuloslaskemaan ja omaan pääomaan. Näitä kassavirtaan vaikuttamattomia muuntoeroja kirjataan tuloslaskelmaan arviolta 14 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja noin 64 miljoonaa euroa vuosina 2020–2021. Edellä kuvatut liiketoimintojen luopumiseen liittyvät, liikevoittoon vaikuttavat erät esitetään oikaisuerissä eikä näillä ole siten vaikutusta oikaistuun liikevoittoon. Tämän lisäksi kaikki alasajettavissa liiketoiminnoissa syntyvä liikevoitto tai -tappio kirjataan toisesta vuosineljänneksestä lukien oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa. Lopulliset vaikutukset liiketoiminnoista luopumisesta tarkentuvat sitä mukaa kun toiminnoista on luovuttu.

Tehdyillä päätöksillä ja niistä tehtävillä kirjauksilla ei ole vaikutusta yhtiön vuoden 2019 tulosohjeistukseen.

Lisätietoja antaa: 

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi  
Teemu Helppolainen
, Asuminen Venäjä -segmentin johtaja, YIT Oyj, puh. +791 5316 8216, teemu.helppolainen@yit.ru  

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi