YIT oikaisee taloudellisia tietoja vuodelta 2021 toimintamallin muutoksen ja Venäjän liiketoiminnan myynnin seurauksena

YIT Oyj Pörssitiedote 25.4.2022 klo 09.00

YIT oikaisee taloudellisia tietoja vuodelta 2021 toimintamallin muutoksen ja Venäjän liiketoiminnan myynnin seurauksena

Kuten aiemmin on tiedotettu, YIT on tehnyt muutoksia toimintamalliinsa ja allekirjoittanut sopimuksen Venäjän liiketoimintojensa myynnistä. Näin ollen YIT on oikaissut taloudellisia tietoja vuodelta 2021. Liitteenä olevissa taulukoissa esitetään oikaistu konsernituloslaskelma, laaja tuloslaskelma, segmenttien taloudelliset tiedot sekä tiettyjä tunnuslukuja jokaiselta vuoden 2021 neljännekseltä ja koko vuodelta 2021. Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Venäjän liiketoimintojen myynnin myötä YIT on päättänyt nimetä uudelleen Asuminen Suomi ja CEE -segmenttinsä. Vuoden 2022 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen YIT:llä on neljä raportoitavaa segmenttiä: Asuminen, Toimitilat, Infra ja Kiinteistökehitys. YIT julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa tämän uuden segmenttirakenteen mukaisesti 29.4.2022.

Toimintamallin muutos

YIT julkaisi uuden fokusoidun strategian 22.11.2021, jolla yhtiö tavoittelee ennakoitavaa, toimialan kärkitulosta. Osana uutta strategiaa YIT tehosti toimintamalliaan asiakaslähtöisen organisaation rakentamiseksi ja kustannuskilpailukykynsä parantamiseksi. Tiettyjä toimintoja ja funktioita myös siirrettiin raportoitavien segmenttien välillä, mikä puolestaan vaikuttaa raportoitaviin taloudellisiin lukuihin.

Toimintamallin muutoksen merkittävimmät vaikutukset:

  • Tuulivoimahankkeiden kehitys, joka aiemmin raportoitiin osana Infra-segmenttiä, raportoidaan nyt osana Kiinteistökehitys-segmenttiä. Tuulivoimahankkeisiin sisältyi muun muassa Lestijärven tuulivoimapuiston myynti vuonna 2021.
  • Trigoni-hankkeeseen liittyvien vuoden 2021 suunnittelukulujen alaskirjaus, joka aiemmin raportoitiin osana Asuminen Suomi ja CEE -segmenttiä, raportoidaan nyt osana Kiinteistökehitys-segmenttiä.
  • Infran toiminnot Baltian maissa, jotka aiemmin raportoitiin osana Infra-segmenttiä, raportoidaan nyt osana Toimitilat-segmenttiä.
  • Konsernitason kustannusten allokointiperiaatteen tarkennuksen seurauksena tiettyjä konsernitason kustannuksia, jotka aiemmin raportoitiin segmenttiraportoinnin muissa erissä, allokoidaan liiketoimintasegmenteille.

Venäjän liiketoimintojen myynti

YIT tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen Etalon Group PLC:n kanssa Venäjän liiketoimintojensa myynnistä 1.4.2022. YIT luokittelee kaupan kohteena olevat toiminnot ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnissa myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoi ne lopetettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. Aiemmin raportoitua Asuminen Venäjä -segmenttiä ei enää raportoida.

Lisätietoja:
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi