YIT myy Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnat Peabille 280 miljoonalla eurolla

YIT OYJ      Pörssitiedote      Sisäpiiritieto      4.7.2019 klo 8.30

YIT myy Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnat Peabille 280 miljoonalla eurolla

YIT ja Peab ovat allekirjoittaneet sopimuksen YIT:n päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Velaton kauppahinta on 280 miljoonaa euroa, jonka lisäksi nettovelka, mukaan lukien IFRS 16 -vuokrasopimusvelat, pienenee noin 25 miljoonalla eurolla. YIT kirjaa kaupasta noin 240 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen ja noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, joka ei sisälly oikaistuun liikevoittoon ja tuloutuu kaupan toteuduttua arviolta tammikuussa 2020.

Yritysjärjestely käsittää yhtiön Päällystys-segmentin toiminnot lukuun ottamatta Teiden kunnossapito -liiketoimintaa Suomessa ja päällystysliiketoimintaa Venäjällä. Venäjän päällystysliiketoiminnasta luopumisesta joko alasajon tai myynnin kautta kuluvan vuoden aikana tiedotettiin aikaisemmin pörssitiedotteella 20.6.2019. Yritysjärjestelyn myötä Peabille siirtyy mainituissa liiketoiminnoissa työskentelevä henkilöstö. Siirtyviä henkilöitä on yhteensä noin 1 700, joista valtaosa työskentelee Suomessa.

Yksinkertaisempi rakenne, investointeja kaupunkikehityshankkeisiin ja palveluliiketoimintaan

Yritysjärjestelyn myötä YIT:n liiketoimintarakenne selkeytyy, tase vahvistuu entisestään ja yrityksen liikevoiton vuoden sisäinen kausiluonteisuus tasoittuu. Kaupan myötä vapautuvilla pääomilla YIT vahvistaa yhtiön kasvua ja kannattavuuden paranemista strategiassa määritellyillä painopistealueilla: kaupunkikehittämisessä ja suhdanteita kestävissä liiketoiminnoissa.

”Järjestelyn myötä kaikki YIT:n pääliiketoiminnat tukevat toisiaan yhtiön strategisen ytimen, kaupunkikehittämisen, kautta. YIT:n strategiset tavoitteet säilyvät ennallaan. Yrityskaupasta saatava kassavirta mahdollistaa velkaisuusasteen laskemisen strategiatavoitteiden mukaiselle tasolle etuajassa sekä tarpeelliset investoinnit suurten kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen ja palveluliiketoimintojen kasvattamiseen”, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Yhtiö kertoo strategisista painotuksista tarkemmin syksyllä järjestettävässä Pääomamarkkinapäivässä.

Merkittäviä kehitysaskeleita päällystys- ja kiviainesliiketoiminnoissa vuoden aikana

Lemminkäisen ja YIT:n fuusiosta lähtien YIT on kehittänyt päällystysliiketoimintaa strategiansa mukaisesti parantaen sen tuottavuutta ja asiakaskokemusta sekä kannattavuutta kaikissa toimintamaissaan. Lisäksi Ruotsissa ja Norjassa yhtiö teki mittavia toimenpiteitä liiketoiminnan tervehdyttämiseksi 2018. Toimenpiteiden tulokset näkyivät jo selvästi Päällystys-segmentin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen oikaistussa liikevoitossa, joka oli 6,2 miljoonaa euroa vertailukautta parempi ja vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistussa liikevoitossa, joka oli 10,6 miljoonaa euroa vertailukautta parempi.

”Olen erittäin tyytyväinen tänään julkistamastamme yrityskaupasta. Tällä liiketoiminnalla on strateginen asema ja erittäin pätevä organisaatio. Yrityskaupan jälkeen olemme johtava toimija Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesmarkkinoilla”, sanoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

Kauppa toteutuu arviolta 1.1.2020 ja vaikuttaa YIT:n raportointiin

YIT:n päällystysliiketoiminta jatkaa toimintaansa normaalisti osana YIT:tä vuoden 2019 loppuun saakka, jolloin yritysjärjestelyn toteuttamisen ehtojen arvioidaan täyttyvän. Yritysjärjestely on ehdollinen Euroopan kilpailuviranomaisen hyväksynnälle ja eräiden muiden tavanomaisten ehtojen täyttymiselle, ja sen arvioidaan toteutuvan 1.1.2020. Kauppahinta tarkistetaan osapuolten sopimin perustein yritysjärjestelyn toteutumishetkellä ja se maksetaan kokonaisuudessaan käteisenä yritysjärjestelyn toteuttamisen yhteydessä.

Myytävän liiketoiminnan havainnollistavat avainluvut olivat seuraavat:

Milj. euroa Raportoitu
1-3/2019
Yhdistetty
1-3/2018
Raportoitu
1-12/2018
Yhdistetty
1-12/2018
Liikevaihto 27,6 23,5 564,1 571,9
Liikevoitto -19,3 -31,5 4,7 -8,3
Liikevoitto-%     0,8 % -1,5 %
Oikaistu liikevoitto -19,3 -26,2 14,9 3,9
Oikaistu liikevoitto-%     2,7 % 0,7 %
Tilauskanta kauden lopussa 285 240 148 148

Yhdistetyt luvut sisältävät Lemminkäisen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.‒31.1.2018. Ylläolevia lukuja ei ole laadittu lopetettuja toimintoja koskevan IFRS 5 -ohjeistuksen mukaisesti.

Aiemmin mainitussa noin 40 miljoonan euron myyntivoitossa on huomioitu Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymisestä syntynyt, myytävälle kohteelle allokoitava liikearvo ja käyvän arvon kohdistukset, jotka ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Tulevat poistot siten pienenevät ja liikevoitto kasvaa vastaavasti. Positiivisen, arviolta 240 miljoonan euron, kassavirtavaikutuksen lisäksi nettovelkaa pienentää IFRS 16:n mukainen vuokrasopimusvelka, arviolta 25 miljoonaa euroa.

Edellä kuvatun yritysjärjestelyn myötä YIT luokittelee kaupan piirissä olevat toiminnot myytävissä oleviksi liiketoiminnoiksi ja esittää ne lopetettuina toimintoina. Yhtiö raportoi segmenttiraportoinnissaan vain jatkuvia liiketoimintoja, jonka seurauksena Päällystys-segmenttiä ei enää raportoida. Aiemmin Päällystys-segmenttiin kuulunut Teiden kunnossapito -divisioona suunnitellaan raportoitavan jatkossa osana Infraprojektit-segmenttiä. Venäjän päällystysliiketoiminta, josta YIT on jo aiemmin ilmoittanut luopuvansa joko alasajon tai myynnin kautta 2019 loppuun mennessä, siirretään segmenttiraportoinnissa osaksi muita toimintoja. Yhtiö julkaisee oikaistut konsolidoidut konserniluvut sekä segmenttiraportoinnin luvut takautuvasti vuosilta 2018 ja 2019 ennen puolivuosikatsauksen julkistamista heinäkuussa.

Päällystysliiketoimintojen myynti vaikuttaa myös yhtiön vuoden 2019 ohjeistukseen. YIT julkaisee erillisen pörssitiedotteen vuoden 2019 ohjeistuksesta.

Neuvonantajat

Access Partners, Hannes Snellman ja PwC ovat toimineet yhtiön neuvonantajina yritysjärjestelyn valmistelussa ja toteutuksessa.

Lehdistö- ja analyytikkoaudiocast

Audiocast-lähetys on osoitteessa www.yitgroup.com/webcasts.

Lisätietoja antavat:  

Ilkka Salonen, CFO, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi
Hanna Jaakkola
, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi
Hanna Malmivaara,
viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

YIT OYJ  

Hanna Jaakkola
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi