YIT muuttaa ohjeistuskäytäntöään ja siirtyy neljännesvuosittaiseen ohjeistukseen – ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen kehitys yhtiön odotuksen mukainen, tase pysyy vahvana

YIT Oyj         Pörssitiedote                       1.4.2020 klo 14.05

YIT muuttaa ohjeistuskäytäntöään ja siirtyy neljännesvuosittaiseen ohjeistukseen – ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen kehitys yhtiön odotuksen mukainen, tase pysyy vahvana

  • Ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen kehitys on ollut yhtiön odotuksen mukainen, tase pysyy vahvana
  • YIT muuttaa ohjeistuskäytäntöään ja siirtyy neljännesvuosittaiseen ohjeistukseen COVID-19 -pandemian aiheuttaneen heikentyneen näkyvyyden vuoksi – aiempi vuoden 2020 tulosohjeistus perutaan
  • Kattavia toimenpiteitä käynnistetty COVID-19 -pandemian vaikutusten hallitsemiseksi YIT:n toiminnalle
  • Tänään toteutuneella päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnillä oli YIT:lle 285 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus

Ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen kehitys yhtiön odotuksen mukainen

YIT arvioi 7.2.2020 vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen oikaistun liikevoiton olevan vertailukauden tasolla tai sitä korkeampi (jatkuvat toiminnot 1–3/2019: -9,7 miljoonaa euroa).

Kari Kauniskangas: ”YIT:n ensimmäinen vuosineljännes on sujunut operatiivisesti odotustemme mukaan. Toistaiseksi työmaamme ovat edenneet suunnitellusti, eikä työvoiman ja materiaalien saatavuudessa ole ollut merkittäviä ongelmia. Henkilöstön ja materiaalivirtojen varmistaminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa työtä, sillä mahdollisia kapeikkoja erityisesti materiaalin saatavuudessa on tunnistettu. Asuntokauppoja on tehty hyvin, vaikka asuntojen kysyntä Suomessa ja CEE-maissa onkin laskenut parin viimeisimmän viikon aikana.”

YIT muuttaa ohjeistuskäytäntöään ja siirtyy neljännesvuosittaiseen ohjeistukseen – aiempi vuoden 2020 tulosohjeistus perutaan

COVID-19 -pandemia aiheuttaa epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Merkittävimmät epävarmuudet YIT:n liiketoiminnalle liittyvät henkilöstön saatavuuteen, mahdollisiin sairaustapauksiin, viranomaismääräyksiin sekä materiaalien saatavuuteen. Nämä voivat johtaa työmaiden väliaikaisiin pysäytyksiin, työn etenemisen hidastumiseen, valmistumisten siirtymiin ja näin ollen liikevaihdon ja tuloksen kertymisen hidastumiseen ja siirtymiin vuosineljännesten ja vuosien välillä. Lisäksi asuntojen kysynnän muutokset voivat vaikuttaa lyhyen aikavälin tuloskehitykseen.

COVID-19 -pandemian aiheuttaneen lisääntyneen epävarmuuden ja heikentyneen näkyvyyden vuoksi YIT peruu vuoden 2020 tulosohjeistuksensa ja siirtyy neljännesvuosittaiseen ohjeistukseen. Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2020 (annettu 7.2.2020)

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2020 arvioidaan olevan välillä 2 900–3 300 miljoonaa euroa (2019: 3 391,5 miljoonaa euroa). Konsernin jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan välillä 150–190 miljoonaa euroa (2019: 165,5 miljoonaa euroa).

YIT on käynnistänyt kattavia toimenpiteitä COVID-19 -pandemian vaikutusten hallitsemiseksi toiminnalleen

YIT seuraa COVID 19 -pandemian kehitystä tiiviisti ja on käynnistänyt kattavia toimenpiteitä suojellakseen henkilöstönsä, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä varmistaakseen työmaiden etenemisen ja toiminnan jatkuvuuden. Tätä tarkoitusta varten yhtiö on perustanut konsernin johtoryhmän alaisuudessa työskentelevän valmiusryhmän, jonka toimenpiteisiin ovat kuuluneet muun muassa työmaiden hygieniaohjeistuksen käyttöönotto sekä hankintakanavien varmistaminen. Lisäksi valmiusryhmän johdolla on varmistettu, että työmaiden ja konsernin toimintojen kannalta kriittiset ja toisiaan korvaavat resurssit työskentelevät eri tiloissa ja että etätyöskentelyä hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Yhtiö on myös varautunut työmaiden mahdolliseen pysäyttämiseen hallitusti ja sitä seuraaviin toimenpiteisiin mukaan lukien työmaiden sujuva ylösajo. Resurssien varmistaminen käynnissä oleville hankkeille ja kysynnän kehitys vaikuttavat uusien hankkeiden käynnistämiseen.

Kari Kauniskangas: ”Liiketoiminnan jatkuvuuden suhteen olen luottavainen. Lisäksi rahoitusasemamme on turvattu vahvan taseen sekä käyttämättömän 300 miljoonan euron luottolimiitin ansiosta. Likviditeettiämme ja tasettamme tuki entisestään päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynti.”

YIT julkaisi aiemmin tänään Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin Peabille toteutuneen. Kaupalla oli YIT:lle 285 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus, ja yhtiön nettovelka pienenee noin 310 miljoonaa euroa. YIT kirjaa kaupan vuoden 2020 toisen neljänneksen tulokseen.

 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

 

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi